บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
Master Group Corporation (Asia)
บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
เราคือผู้นำด้านการค้าปลีกและให้บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยแบบครบวงจรดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 1 ทศวรรษ และกำลังขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน มีบริษัทฯในเครือมากมาย อาทิ
• บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู มินิ
• บริษัท มิลเลียนแนร์ ออโต้ เซลส์ แอน เซอร์วิสเซส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์โรลส์-รอยซ์
• บริษัท พัฒนาการ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของรถยนต์ฮอนด้า
• บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิ้ล จำกัด กลุ่มธุรกิจรถยนต์เช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเป็นพันธมิตรกับ ซิกท์ (Sixt) บริษัทรถยนต์เช่าอันดับ 1 จากเยอรมนี
• เอ็มเอ็มเอส – บ๊อช คาร์ เซอร์วิส กลุ่มธุรกิจศูนย์ซ่อมบำรุงมาตรฐานสำหรับ
• มาสเตอร์ เซอร์ทิฟาย ยูสต์คาร์ กลุ่มธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มือสอง
• บริษัท แม็กซี่ โบรกเกอร์ ประกันภัย จำกัด ธุรกิจให้คำปรึกษา และการบริการ ด้านประกันภัย ครบวงจร ภายใต้
• บริษัท มาสเตอร์ ออโตโมทีฟ เทรนนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด ศูนย์ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์แบบครบวงจร (ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์บริการ (Asst. Branch Manager) ด่วน!! สาขาเพชรเกษม 108 , ประดิษฐ์มนูธรรม

อัตรา : 2

เงินเดือน : 25,000 ++++

สถานที่ทำงาน : เพชรเกษม 108 , ประดิษย์มนูธรรม

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ให้คำแนะนำวิเคราะห์งานซ่อมของรถให้ลูกค้าได้ และควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานทั้งศูนย์บริการ
- จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรถยนต์ การหาข้อบกพร่อง ปารประเมินงานซ่อม ฯลฯ
- ร่วมตรวจสอบอะไหล่มีหรือไม่ ก่อนดำเนินการซ่อม
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ อะไหล่ และ Accessory
- นำเสนอบริการงานซ่อมทางโทรศัพท์ให้แก่ลูกค้าในรายการที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำ หรือใกล้ครบกำหนดการเข้ารับบริการ
- วางแผนกำหนดลำดับที่ใช้ในการนัดซ่อม
- รับข้อมูลที่สำคัญจากลูกค้าและรายการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการสั่งซ่อมให้มากที่สุด และทำการวินิจฉัยอาการต่างๆ ร่วมกับลูกค้า
- เปิดใบซ่อมสั่งซ่อม เช็คประวัติการซ่อมของลูกค้า
- สั่งอะไหล่เร่งด่วนเมื่อเช็คในสต็อคไม่มี
- ตรวจสอบใบเบิกอะไหล่
- ควบคุมตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่ารวมถึงควบคุมเวลา และวิธีปฎิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการศูนย์บริการ
- อธิบายผลการวิเคราะ และขั้นตอนการซ่อม จากนั้นให้นำรถไปทดลองวิ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย
- ให้ลูกค้ากรอกแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
- โทรนัดหมายให้ลูกค้ากลับมาเมื่อให้ถึงเวลาตรวจเช็ค
E-Mail: pimrapas.yan@mgc-asia.com
Tel 02-935-2000 Ext. 407 , 063-213-5679 (คุณอร)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุระหว่าง 31 ปีขึ้นไป
 • 3.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • 4.มีประสบการณ์งานศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • 6. สามารถทนแรงกดดันได้ดี

ผู้จัดการอู่สีและตัวถัง / Body & Paint Manager ด่วนมาก

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : พระราม 4

รายละเอียดของงาน
a. รับนโยบายจากบริษัท โดย กรรมการผู้จัดการ ทุกเรื่อง
b. ตอบสนองนโยบาย และผลักดัน ตามนโยบายของบริษัทกำหนด ทุกเรื่อง
c. ประชุม Management Meeting ทุกเดือนๆละ 2 ครั้ง เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่างๆ แล้วนำมาแก้ไข
d. ดูแลแก้ปัญหาเรื่องงานซ่อมที่เกิดขึ้นในแผนกสีทั้งหมด
e. ตรวจสอบ และติดตามอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเครื่องมือ , เครื่องใช้ต่างๆในแผนกสีทั้งหมด
f. จัดประชุมภายในแผนก และชี้แจงเรื่องงานและนโยบายต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
g. ติดต่อและประสานงานกับแผนกอื่น และบริษัทต่างๆที่ มิลเลนเนียมติดต่ออยู่ ในเรื่องงานและอื่นๆ
h. ตรวจเช็ค เซ็นอนุมัติ ปิดJOB งานที่ซ่อมเสร็จ และเตรียม ออก Invoice เพื่อที่จะทำการเรียกเก็บ จากบริษัทประกันภัย และลูกค้าของแต่ละเดือน เพื่อที่จะให้ได้ตาม TARGET ที่บริษัทกำหนดให้
i. ติดตามงานและแก้ปัญหารถลูกค้าบางรายที่ คอมเพลน ทั้งที่นำรถเข้ามาเอง และ ที่ลูกค้าคอมเพลนเข้ามาทาง BMW Call Center
j. ตรวจสอบและทดสอบรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักมา และซ่อมเสร็จแล้ว เพื่อเตรียมส่งมอบลูกค้า
k. ติดตามและวางแผนผลักดันงานซ่อม โดยทางหัวหน้างานรับทราบเรื่อง และนำไปปฏิบัติตาม
l. ตรวจสอบ และเซ็นอนุมัติเอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ ในแผนกทั้งหมด
m. ดูแลความเป็นอยู่และการทำงานของพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาทั้งหมด
n. อำนวยความสะดวกให้กับแผนกอื่นที่มีการส่งงานซ่อมสี เช่น ฝ่ายขาย และฝ่ายอะไหล่
o. ควบคุมดูแล และบริหารของแผนกสี เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายทั้ง รายเดือน และ รายปี
p. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย
 • 2.อายุ 35 -50 ปี
 • 3.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • 4. 3 – 5 ปี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอู่สี หรือ มีประสบการณ์ทางด้านการบริการรถยนต์มาก่อน
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ หรือ สามารถบริหารงานทางด้านสีและตัวถังเป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ

พนักงานขับรถผู้บริหาร(ชลบุรี/ระยอง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 10000-15000

สถานที่ทำงาน : ชลบุรี และระยอง

รายละเอียดของงาน
1.ให้บริการขับรถรับส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ดูแลทำความสะอาดรถและสภาพการใช้งานของรถยนต์
3.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25-49 ปี
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 • มีความรู้ด้านเส้นทางในกรุงเทพและเส้นทางเขตอุสาหกรรมเป็นอย่างดี
 • ไม่เคยติดคดีอาชญากรรม
 • บุคคลิคดี สุภาพ อ่อนน้อม มีใจรักงานบริการ

พนักงานขับรถส่วนกลาง และขับรถผู้บริหารคนไทย และชาวต่างชาติ (นายญี่ปุ่น)

อัตรา : 20

เงินเดือน : เงินเดือน 10000 + ค่าครองชีพ 1000 + เบี่ยขยัน 500

สถานที่ทำงาน : สุขุมวิท, พระโขนง, คลองเตย, อ่อนนุช, เอกมัย, สาทร, สีลม และจรัญสนิทวงศ์

รายละเอียดของงาน
1. ขัยรถรับ-ส่งนาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลทำความสะอาดรถ
3. งานที่อื่น ๆ ที่ลูกค้ามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง ระหว่างอายุ 25 ปี - 50 ปี
 • มีประสบการณ์ในการขับรถผู้บริหารไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ สุจริต
 • รักงานบริการ มีความอดทน
 • บุคลิกดี มีความสุภาพ เรียบร้อย
 • สือสารภาษาอักฤษได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

พนักงานขับรถผู้บรหาร คนไทย ( ประชาอุทิศ,ประชาชื่น,ปากเกร็ด และ พุทธมณฑล สาย1)

อัตรา : 4

เงินเดือน : 10000-12000 ไม่รวม OT

สถานที่ทำงาน : ประชาอุทิศ , ประชาชื่น , ตลิ่งชัน, ปากเกร็ด, สุขุมวิท

รายละเอียดของงาน
1.ให้บริการขับรถรับ-ส่งผู้บริหารไปสถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลรักษาความสะอาดรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมมาก่อน
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
 • มีใบขับขี่รถยนต์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถจักรยานยนต์

พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำธนาคารกรุงเทพ สีลม)

อัตรา : 5

เงินเดือน : เงินเดือน 10,000 บาท , ค่าครองชีพ 2,200 บาท ,ค่าเบ

สถานที่ทำงาน : ธนาคารกรุงเทพ สีลม

รายละเอียดของงาน
1. ขับรถรับ-ส่ง ให้เจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงเทพ ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ดูแลทำความสะอาดรถยนต์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50 ปี
 • จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • มีใบขับขี่รถส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์ขับรถส่วนกลางมาก่อน
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลดี
 • มีใจรักงานบริการลูกค้า

พนักงานขับรถประจำโชว์รูมรถยนต์ BMW (ประจำสาขาพระราม 4 และเอกมัย) ด่วน!!

อัตรา : 3

เงินเดือน : 14000

สถานที่ทำงาน : สาขาพระราม 3 และสาขาเอกมัย

รายละเอียดของงาน
-ขับรถลูกค้าที่นำรถเข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการ
-ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดของรถ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง22-45 ปี
 • มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยในการทำงาน
 • มีใบขับขี่ รักงานบริการ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย

ช่างยนต์,หัวหน้าช่างยนต์ (ประจำสาขาบางแสน,หัวหมาก,พัฒนาการ 30,เพชรเกษม 108,ราชพฤกษ์,พระราม4) ด่วนมาก!!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12000 - 20000

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาพระราม 4,หัวหมาก,เพชรเกษม 108,พัฒนาการ30,ราชพฤกษ์,บางแสน ด่วนมาก!!!

รายละเอียดของงาน
1.ซ่อมและเตรียมการบริการให้กับรถลูกค้าตามใบสั่งซ่อม
2.สั่งและรับอะไหล่จากแผนกอะไหล่สำหรับงานซ่อม
3.เก็บอะไหล่เก่าทั้งหมดคืนให้แก่ลูกค้า
4.ทำความสะอาด,ติดป้ายและส่ง warranty parts ให้กับแผนกอะไหล่เพื่อเก็บ
5.รักษาพื้นที่การทำงานให้สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 22 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อย
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Service Advisor / ที่ปรึกษาแผนกบริการ รถบิ๊กไบค์(ประจำสาขาลาดพร้าว)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ประจำสาขาถนนพระราม3

รายละเอียดของงาน
1.ให้คำแนะนำ ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การให้คำแนะนำที่รถลูกค้า แก่ลูกค้า ณ บริเวณที่กำหนด ทำการวิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถ
2.จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า เพื่อนให้ลูกค้ามั่นใจในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถอย่างถูกต้อง
3.จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์
4.ตรวจสอบอะไหล่ว่ามีหรือไม่ ก่อนดำเนินการสัี่่งซ่อม
5.นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งและ Lifestyle
6.วางแผนกำหนดลำดับที่ใช้ในการนัดเข้าซ่อม
7.สร้างข้อตกลงการทำงาน/ การซ่อมกับลูกค้า โดยพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าหลังจากนั้นลงบันทึกควบคู่ไปกับข้อมูลของลูกค้าและรถยนต์ในใบสั่งซ่อม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย , หญิง
 • 2.อายุ 23 -45 ปี
 • 3.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • 4.มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับรถยนต์ และการให้บริการซ่อมรถยนต์
 • 5.มีใบอณุญาตขับขี่รถยนต์
 • 6.มีทักษะในการสืื่อสารและให้คำแนะนำ

เจ้าหน้าที่บัญชี - (สาขาเกษตรนวมินทร์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ์N/A

สถานที่ทำงาน : เกษตร-นวมินทร์

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบด้านรายรับรายจ่าย
- จัดทำรายการรับเอกสารจาก Supplier
- ตั้งหนี้ และทำจ่าย ภงด.3 และ ภงด.53
- จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มและรายละเอียดประกอบงบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ตามสายงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี
 • **สนใจติดต่อคุณนุ่น 063-2135679**

หัวหน้าการเงิน(สาขาเกษตรนวมินทร์)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : สาขาเกษตรนวมินทร์ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230

รายละเอียดของงาน
1. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง สัญญาทางการเงิน เอกสารการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมข้อมูล ทำรายงาน Cash Flow บริหารจัดการกระแสเงินสด และจักทำรายงานทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเสนอให้ผู้บริหาร
3. วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินของลูกค้า เพื่อเสนอขอเครดิตในการเช่ารถยนต์กับบริษัท
4. บันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบ AX
5. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคาร/บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการเงินด้านรับ/ด้านจ่าย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ได้ดี

เจ้าหน้าที่ขายกลุ่มลุกค้ารายใหญ่/Corporate Fleet Consultant - ประจำสาขาอุดมสุข

อัตรา : 5

เงินเดือน : 25,000 + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 112

รายละเอียดของงาน
1. นำเสนอการขายบริการของบริษัท (รถเช่า) แก่ลูกค้ารายใหญ่ หน่วยงานราชการ เอกชน กลุ่มโรงงานและอื่นๆ
2. ดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่
3. กำหนดช่องทางการขาย และนำเสนอข้อมูลบริษัทให้กับลูกค้า
4. ทำ Report , Quatation
5. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานขายเข้ากลุ่มลูกค้า Corporate (หน่วยงานราชการ,โรงงานอุตสาหกรรม และเอกชนขนาดใหญ่)
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • หากมีประสบการณ์ขายรถเช่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย)

อัตรา : 1

เงินเดือน : เงินเดือน 10000 + ค่าครองชีพ 1500 + เบี่ยขยัน 500

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
1)รับ-ส่งรถให้ลูกค้า
2)ดูแลทำความสะอาดรถที่รับผิดชอบ
4)นำรถเข้าศูนย์เพื่อเช็คระยะ
5)งานส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย
 • 2.วุฒิการศึกษา ม.3 - ปวส.
 • 3.ไม่ต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีใจรักงานบริการ / บุคลิกดี สะอาด เรียบร้อย
 • 5.มีประสบการณ์ทางด้านการขับรถ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี / มีใบขับขี่
 • 6.มีความรูเรื่องเครื่องยนต์บ้างพอสมควร
 • 7.อายุไม่เกิน 50 ปี
 • 8.ใบขับขี่ต้องมีอายุ 3 ปี ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ให้บริการรถเช่า/Rental Sales Agent - ประจำสาขาสุวรรณภูมิ และภูเก็ต รับด่วน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 18,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ และสาขาต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
1. ให้บริการข้อมูลกับลูกค้าด้านรถเช่า ทั้ง Call in และ Walk in ที่สาขา
2. ให้ข้อมูลราคา รุ่นรถ และเรื่องอื่นๆ เช่นบริการเสริม
3. ดูแลความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถ และหลังรับรถ ดูแลงานด้านเอกสาร และทำ Report
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายใน และภายนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม สายการบิน ร้านอาหาร และงานด้านรถเช่าจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

พนักงานขายรถยนต์ HONDA - ประจำสาขาพัฒนาการ

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ 9,500 + คอมมิชชั่น (30,000 - 100,000)

สถานที่ทำงาน : สาขาพัฒนาการ สาขาอุดมสุข สาขาหัวหมาก สาขาบางนา

รายละเอียดของงาน
- ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
- เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่ลูกค้า ให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- รักษาเป้าและยอดตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออก Event จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- หาลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือหญิง
 • อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปีขึ้นไป ถ้าผ่านงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคคลิกภาพดีสุภาพ มีทักษะการสื่อสารและรักงานขาย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่บุคคลิกภาพดี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

Internal Audit Officer

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เกษตร นวมินทร์,ลาดพร้าว 112

รายละเอียดของงาน
-ทำรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานผลตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดทำรายงานตรวจนับสินค้าในศูนย์บริการ
- จัดทำทะเบียนคุมสินค้า รายงานสรุปติดตามงาน
- ตรวจสอบงานเอกสารศูนย์บริการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
**สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • เข้าใจในด้านบัญชีและงานตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี
 • **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย(ประจำสาขาพระราม3)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13000-20000

สถานที่ทำงาน : สาขาถนนพระราม3

รายละเอียดของงาน
- ให้คำอธิบาย พร้อมสาธิตการใช้รถยนต์ BMW โดยละเอียด ในวันส่งมอบรถ
-ให้คำอธิบาย พร้อมข้อมูลรถยนต์ BMW ทุกรุ่นที่ขายอยู่กับฝ่ายขาย พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่ง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า ถ้าพบว่ามีปัญหา เปิดจดหมายกับงานเคลม พร้อมกับประสานงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง21-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
 • ขับรถได้พร้อมมีใบอนุญาติขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และไม่มีประสบการณ์

ช่างเคาะ(อู่สี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000-20000

สถานที่ทำงาน : ถนนพระราม4

รายละเอียดของงาน
ผสมสี และการแก้ไขสี ของสีตรานกแก้ว จัดเตรียมอุปกรณ์และตรวจสอบสีให้เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงการผสมอย่างถูกวิธี และประหยัดสอดคล้องกับจำนวนชิ้นงานที่จะพ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความเข้าใจในงานการผสมสี เทคนิคการผสมสี การแก้สี

ช่างยนต์,หัวหน้าช่างยนต์(ประจำสาขาถนนพระราม4)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 13000+ประสบการณ์+Incentive

สถานที่ทำงาน : สาขาพระราม4 , พระราม3 ,ลำลูกกา , เมืองเอก-รังสิต

รายละเอียดของงาน
-ซ่อมรถ ตามที่ลูกค้านำรถมาใช้ในศูนย์บริการ
-ตรวจสอบ วิเคราะแก้ไข ปัญหาของรถที่นำมาบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุ21-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช สาขาช่างยนต์ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Consultant /ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ BMWสาขาพระราม 4

อัตรา : 3

เงินเดือน : 9,500 + Commission

สถานที่ทำงาน : สาขาพระราม4

รายละเอียดของงาน
-ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำรถยนต์ รุ่น ราคา ให้ตรงตามความต้องการ
-ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
-ดูแลลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
-ปิดการขายและให้บริการหลังการขาย
**สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปีขึ้นไป
 • รักงานบริการ การขาย รับแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีทัศนะคติที่ดีต่องานขาย
 • ขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478

ที่ปรึกษาการขาย/Sales Executive(MINI) *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*

อัตรา : 5

เงินเดือน : 9500+Com

สถานที่ทำงาน : สาขาเอกมัยซอย7,พระราม4,Siam Paragon

รายละเอียดของงาน
-ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า แนะนำรถยนต์ รุ่น ราคา ให้ตรงตามความต้องการ
-ขายรถยนต์ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
-ดูแลลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
-สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท
-ปิดการขายและให้บริการหลังการขาย
**สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • รักงานบริการ การขาย รับแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี สุภาพ มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา(SA)(ประจำสาขาหัวหมาก,อุดมสุข,บางนา)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13000-20000+Incentive

สถานที่ทำงาน : สาขาหัวหมาก,อุดมสุข,บางนา

รายละเอียดของงาน
1.รับรถลูกค้า ประเมินราคา
2.ดูแลแก้ปัญหาเรื่องงานซ่อมที่เกิดขึ้น
3.ติดตามและวางแผนงานซ่อม
4.ควบคุมดูแล และบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอู่สี / ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี หรือมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารรถยนต์มาก่อน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 23-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้

IT Helpdesk Support

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000-30000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว112

รายละเอียดของงาน
-Provide Technic and operational support to users to meet their expectations.
-Response to users concerns via telephone and e-mail.
-Monitor and perform data backup and network connection.
-Control and Monitor server/hardware (MS Office and etc.)
-Install and configuration operating system and application software.
-Perform administration on company's business critical system e.g. email,virus protection, internet access, file sharing and other major system in company.
-Ensure compliance with corporate IT Policy.
-Product ad-hoc and periodic reports i.e daily ,weekly,monthly,quarterly and yearly.
-Performing others assigned task.
**สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.มีความรู้ทางด้านดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องพิมพ์
 • 2.มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์กระตือรือร้นในการทำงาน
 • 3.รักงานบริการ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • 4.มีความสื่อสัตย์ มีระเบียบวินัยละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบสูง
 • **สนใจติดต่อ คุณแนน 088-8099478**

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ BMW ประจำสาขาพระราม3, พารากอน, Icon Siam

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : พารากอน, พระราม3, ไอคอน สยาม

รายละเอียดของงาน
1. นำเสนอการขายรถยนต์ BMW
2. บันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีความสนใจซื้อรถยนต์ (Prospect) ลงระบบ
3. ติดต่อลูกค้า นัดหมายลูกค้า บันทึกข้อมูลลงระบบ
4. ออกบูธจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์บริษัท
5. ปิดการขาย ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • บุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสารดี รักงานขายและทดต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์และสามารถขับรถยนต์ได้

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ BMW, BENZ (มือสอง) ประจำสาขาลาดพร้าว พระราม3 เกษตรนวมินทร์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : พระราม3

รายละเอียดของงาน
1. นำเสนอขายรถยนต์ (Used Car) ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
2. บันทึกข้อมูลลูกค้าที่มีความสนใจซื้อรถยนต์ (Prospect) ลงระบบ
3. ติดต่อลูกค้า นัดหมายลูกค้า บันทึกข้อมูลลงระบบ
4. ปิดการขาย ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานขาย มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง และความอดทนสูง
 • บุคลิกภาพดี ทักษะการสื่อสารดี รักงานขายและทดต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้จัดการฝ่ายขาย / Sales Manager (MINI COOPER)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เอกมัย

รายละเอียดของงาน
1. กระตุ้นยอดขายและกำหนดทิศทางให้พนักงานขาย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. บริหารทีมขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดูแลความเรียบร้อยในโชว์รูม ต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
4. ทำ Report (Weekly/Monthly)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการขายรถยนต์
 • มีประสบการณ์ในการบริหารทีมขาย
 • มีทักษะการสื่อสาร มีภาวะผู้นำ และการเจรจาต่อรอง
 • กระตุ้นยอดขายและวางแผนการขายในระยะยาว
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

พนักงานขับรถผู้บริหาร ( กรุงเทพ , ชลบุรี , ระยอง)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : 2222/9 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
1) ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร
2) ดูแลทำความสะอาดรถยนต์พร้อมให้บริการอยู่เสมอ
3) มีใจรักงานบริการ
4) อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีใบขับขี่ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ
 • ไม่เคยมีคดีอาชญากรรม
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพ ชลบุรี ระยอง (ร้านอาหารและสนามกอล์ฟ)

ที่ปรึกษาการขายรถยนต์มือสอง (sales consultant) ประจำสาขาพระราม3, เกษตรนวมินทร์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 9,500 + commission

สถานที่ทำงาน : พระราม3, เกษตรนวมินทร์

รายละเอียดของงาน
1. นำเสนอการขายรถยนต์ (มือสอง)
2. โทรหาลูกค้าในระบบ CRM, รับลูกค้า Walkin, และดูแลการขายทาง Online
3. ดูแลความเรียบร้อยในโชว์รูม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรอง
 • ทัศนะคติดี รักงานขาย รักงานบริการ
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ช่างอาคาร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000-20000

สถานที่ทำงาน : สาขาลาดพร้าวชอย 112

รายละเอียดของงาน
ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคาร ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ปะปา แอร์ สุขาภิบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุระหว่าง21-45 ปี
 • 3.วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • 4.มีความตั่งใจ ขยัน รักงานบริการ
 • ขับรถได้มีใบอนุญาติขับขี่

Area Sales Representative (อะไหล่) - ประจำกรุงเทพและภาคใต้

อัตรา : 5

เงินเดือน : 23,000-25,000 + คอมมิชชั่น

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
-นำเสนอขาย Product ให้แก่ลูกค้า
-วางแผนการขาย รับผิดชอบยอดขายให้เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
-ออกสำรวจตลาดและความเคลื่อนไหวของตลาดอะไหล่รถยนต์
-ทำรายงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การขาย มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
 • บุคคลิกภาพดี กระตือรือร้น มีความอดทนสูง
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

วิธีการรับสมัครงาน
ส่ง Resume หรือสมัครด้วยตนเอง
สนใจเข้ามาสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บจก. มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ลาดพร้าว 112 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลสรรหา 02 9352000 ต่อ 406-408

รถเมล์ผ่านลาดพร้าว 112 , สาย 8 27 44 92 96 122 126 137 145 ปอ.2 ปอ.15 ปอ.19 ปอ.44 ปอ.92 ปอ.126 ปอ.137 ปอ.145 ปอ.20 ...

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด
2222/9 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา ลาดพร้าว 112 กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 029352000/063-2135800/088-8099478/063-2135679/089-4829111/099-287-5208
แฟกซ์ : 029353840

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดูแผนที่