บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ เป็นบริษัทชั้นนำ ที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อสารครบวงจร ทั้งในประเทศ และระหว่าง ประทศ ไม่ว่าจะบนดิน บนฟ้า หรือใต้น้ำ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ มีโครงข่ายสื่อสาร เป็นของตัวเอง และ มีบริการที่หลาก หลาย ครอบคลุมการติดต่อสื่อสารทุกประเภทเช่น บริการบรอดแบนด์ หรือ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม บริการโทรศัพท์ ภายใน และระหว่างประเทศ บริการดิจิตัลคอนเทนต์ และ อีคอมเมิร์ซ ฯลฯ รวมทั้งยังเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็จสูง 3BB


3BB Call Center (รายได้ 15,000, สมัครพร้อมสัมภาษณ์)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมิน ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด

รายละเอียดของงาน
- รับสายให้บริการข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า
- รับเรื่องและประสานงานส่งเรื่องต่อเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า

****ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มงาน****
****ปฏิบัติงานที่ ตึกจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ****

- รายได้รวม 15,000 ต่อเดือน (5 วันต่อสัปดาห์)
- มีโบนัสประจำปี, เบิกค่ารักษาพยาบาล, ค่าทำฟัน, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันสังคม และอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 22 - 35ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส - ป.ตรี ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ Call Center หรือ Customer Service จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดีและพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว
 • มีใจรักในงานบริการและทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะหมุนเวียนได้ ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (กะเข้า, กะบ่าย, กะดึก)
 • *สามารถ Walk-In สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่ฝ่ายบุคคล ชั้น M อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ*

Programmer (PHP หรือ JAVA)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 17,000 - 30,000

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดของงาน
- ร่วมกับทีมในการพัฒนา Application สนับสนุนงานให้กับ 3BB ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย (เช่น Web Application, Radius Application, Usage Log Application เป็นต้น)
- แก้ไข/ปรับปรุง Application ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชายหรือหญิงอายุ 22-30 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความรู้พื้นฐานด้าน Java หรือ Javascript หรือ PHP
 • - มีความรู้พื้นฐานระบบฐานข้อมูล Database Oracle หรือ PL/SQL
 • - ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีความสนใจและมีพื้นฐานในด้าน JAVA หรือ PHP
 • - มีทักษะด้าน eletronic,iot หรือ มีประสบการณ์ pcb board (Programmer อีกส่วนงาน)

Technical Staff (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10,000 - 12,000

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด

รายละเอียดของงาน
1.ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสัญญาณ ระบบการกำลัง ตามแผนงานที่กำหนด
2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก ในการต่อเชื่อม/ยกเลิกวงจร
3.จัดทำรายงาน วิเคราะห์ เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
4.ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**ปฏิบัติงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. มี OT ในวันหยุด**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุระหว่าง 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า,โทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ MS Office
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • รับเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทโดยตรง
 • ใช้งานโปรแกรม Autocad ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Executive โซนภาคตะวันออก (ชลบุรี,ระยอง)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 14000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : นิคมปิ่นทอง อ.ศรีราชา

รายละเอียดของงาน
1.นำเสนอขาย Service & Solution ต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น Corporate Internet Service, Leased Line, Network Service, Hosting, Domain,Data Center ,IT,Software ของบริษัท
2.ดูแลกลุ่มลูกค้าเดิมและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ทั้งหน่วยธุรกิจและภาครัฐ
3.ออกหาลูกค้า ติดต่อประสานงานลูกค้านำเสนองานขายและปิดการขาย
4.มีส่วนร่วมในการวางแผนการตลาดร่วมกับทีมตามทิศทางและเป้าหมายของบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีทุกสาขา (วิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ศิลปศาสตร์ และอื่นๆ )
 • เพศชาย หญิง อายุ 22-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายในกลุ่มลูกค้าองค์กร หรืองานขายธุรกิจด้านอื่นๆ
 • มีความรู้ IT, Networks, ISP (แต่ไม่จำเป็น)
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ (มีรถยนต์ใช้ในการทำงาน)

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) รายได้ 17,000 บาท สมัคร สัมภาษณ์ ด่วน!!!

อัตรา : ไม่ระบุ

เงินเดือน : 17,000

สถานที่ทำงาน : จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในอาคารจัสมินฯ ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

**เวลาปฏิบัติงาน (7.00-19.00/19.00-7.00) สัปดาห์ละ 6 วัน วันหยุด 1 วัน หมุนเวียน**
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย เชื้อชาติไทย อายุ 25-40 ปี
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพยาเสพติด
 • ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 • ปฎิบัติงานวันละ 12 ชม. สัปดาห์ละ 6 วัน

ช่างเทคนิค (โครงข่ายสาย Cable) ประจำ จ.ชลบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000-12,000

สถานที่ทำงาน : จ.ชลบุรี ศรีราชา (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง)

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมการตรวจสอบ ระบบสื่อสัญญาณ ระบบการส่งกำลัง ข่ายสายตอนนอกและทรัพย์สินบริษัท ตามแผนงานที่บริษัทกำหนด
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ในการเชื่อมต่อ/ยกเลิกวงจร


** เวลาทำงาน 8.00-17.00 / 17.00-8.00 สัปดาห์ละ 5 วัน หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงวันเสาร์-อาทิตย์) มีค่ากะให้ **

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุ 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า ,โทรคมนาคม
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
 • มีประสบการณ์ ทำงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่
 • ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี ศรีราชา (นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง)
 • รับเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัทโดยตรง
 • ยินดีรับพิจารณาผู้ที่พึ่งสำเร็จการศึกษา

Sales Engineer

อัตรา : 3

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมินทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
- นำเสนอขายอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจรแก่ลูกค้าทั้งในระดับองค์กร และรายบุคคล
- บริหารจัดการงานขายตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
- ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอขายบริการต่าง ๆของบริษัท
- ศึกษารายละเอียดของบริการต่าง ๆ
- ให้คำปรึกษาบริการต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาและการนำเสนอบริการให้กับลูกค้า
- รายงานผลการทำงานเพื่อให้ตรงตามเป้ากับหัวหน้างาน
- ติดต่อประสานงานภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง
 • อายุระหว่าง 22-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน IT /Computer / Electronics
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

System Engineer

อัตรา : 4

เงินเดือน : 18000 - 30000

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด

รายละเอียดของงาน
- ดูและจัดการระบบ Cloud Server / Web Server / Streaming Engine System / Database Server เป็นต้น
- ติดตั้งและแก้ไขระบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าและผู้พัฒนาซอฟแวร์
- ตรวจสอบติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
- แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบที่แจ้งเข้ามา
- จัดทำรายงานข้อมูลระบบเพื่อนำมาวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • - ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ 0-2 ปี ในการดูและระบบ
 • - มีความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ Linux Server, Cloud, VMware , MySQL, SQL
 • - ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

ช่างเทคนิคโครงข่ายตอนนอก (ประจำตึกจัสมิน แจ้งวัฒนะ)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10,000 - 12,000

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมินทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด

รายละเอียดของงาน
1.ซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายตอนนอกให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
3.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

**เวลาปฏิบัติงาน 8.00-17.00 / 17.00-8.00 ทำงาน 4 วัน หยุด 3 วัน (หมุนเวียน) มีค่ากะให้**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ตรง แต่มีทักษะในเชิงช่าง
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

Network Engineer (NOC)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : Jasmine Tower ถ.แจ้งวัฒนะ

รายละเอียดของงาน
- Monitor Link & Network
- ตรวจสอบแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ Internet ของลูกค้าองค์กร
- ประสานงานกับ Operator ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาเหตุเสียของลูกค้า
- ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไข ให้กับลูกค้ากรณีมีปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย / หญิง อายุ 21-30
 • - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์,ไอที, โทรคมนาคม หรือที่เกี่ยวข้อง
 • - มีความรู้ด้าน Computer Network, Switch, Router
 • - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (มีค่ากะให้)

ISO Officer (เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000 - 25000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่

รายละเอียดของงาน
- ดำเนินการเพื่อรักษาระบบคุณภาพ ISO 20000 / 27001
- ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในด้านระบบ ISO
- ดำเนินการและติดตามการประเมิณคุณภาพประจำปี
- วัดประสิทธิผลและจัดทำรายงานความคืบหน้าของระบบและการตรวจสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • - วุฒิการศึกษาระดับป.ตรีขึ้นสาขาโทรคมนาคม, อุตสาหการ, หรือเกี่ยวข้องทุกสาขา
 • - มีประสบการณ์ด้านการงานระบบ ISO หรือ Document Control หรือระบบคุณภาพ
 • - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้าน 20000/27001 โดยตรง
 • - มีทัศนคติที่พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ
 • - มีทักษะในการสื่อสาร การประสารงาน
 • - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • - สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี (คู่มือต่าง ๆ ของระบบ ISO)
 • **ปฎิบัติงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. -17.00 น.**

Corporate Sales Executive

อัตรา : 1

สถานที่ทำงาน : ปากเกร็ด

รายละเอียดของงาน
1.เสนอขาย Link Internet , Leased Line ให้กับลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐบาล และ เอกชน
2.โทรติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์
3.เข้าพบลูกค้านำเสนอโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้
4.ทำรายงานสรุปความคืบหน้าและโอกาสในการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด, คอมพิวเตอร์ ,และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Corporate Internet , Leased Line และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • มีค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+คอมมิชชั่น

Marketing Officer

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13000- 25000

สถานที่ทำงาน : อาคารจัสมินทาวเวอร์ อ.ปากเกร็ด

รายละเอียดของงาน
- ร่วมกับทีมในการวางแผนการตลาดต่าง ๆ ของ 3BB
- ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงาน
- ประสานงานกับคู่ค้า, หน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินการลุล่วง
- สนับสนุนงานภายในแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • - วุฒิป.ตรี - ป.โทขึ้นไป สาขาการจัดการ, การตลาด, สารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - มีประสบการณ์ในด้านการตลาด 1-5 ปี
 • - มีความสนใจ IT, ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ
 • - กระตือรือล้น กล้าแสดงออก ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้
 • - มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS-Office

วิธีการรับสมัครงาน
1. กดสมัครผ่าน Website Jobth
2. www.jasmine.com/apply
3. ส่ง Resume มาได้ที่ recruit@jasmine.com

บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
200 ชั้น M ม.4 (อาคาร จัสมินฯ ชั้น M) ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-100-3025,02-100-3062 และ สมัครงานผ่านเว็บ JOBTH.com
แฟกซ์ : 02-100-3150

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

http://www.jasmine.com
ดูแผนที่