Alibabathailand Co., Ltd.
ALIBABATHAILAND.COM เริ่มก่อตั้งในปี 2011 โดยได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด

ปัจจุบันมีฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนที่เป็นที่รู้จักอันดับต้นๆของประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ของทั้งผู้บริหารและทีมงาน ทั้งในประเทศไทยและประเทศจีน บริษัทฯจึงมีความเชี่ยวชาญ

ในการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าหลากหลายประเภทจากประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำหรับลูกค้ารายย่อย

หรือสินค้าสำหรับบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม จนทำให้ในปัจจุบันมีลูกค้าในนามบุคคลและในนามบริษัท

มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อและนำเข้าให้เป็นจำนวนมาก

พนักงานเช็คสต็อกสินค้า จัดสต็อคสินค้า (โกดัง) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 12,500 - 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า
- ดูแลเอกสารต่างๆ
- ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า
- ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ
- เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศชาย / อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ (admin) ธุรการคีย์ข้อมูล จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500-15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
- รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดทำรายงานต่างๆ
- รับผิดชแบงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง / อายุ 18-35 ปี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขา การเงิน / บัญชี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ / ภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานเจ้าหน้าที่ IT Support (ซ่อม ดูแล คอมพิวเตอร์) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 14,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่าง Hardware/Software และเครื่อข่ายการใช้งานขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ปัญหาเบื้องต้น จากการใช้โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง
- จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งประสานงานการส่งซ่อม
- จัดทำรายงานประจำเดือน / ปี ที่เกี่ยวข้องกับงาน
- ดูแล Server และ Backup ข้อมูล
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงาน จ - ส / เวลา 09.00 - 18.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขา วิศวกรรม /เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Hardware/Software/LAN/Internet/CCTV
 • มีทักษะในการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

พนักงาน กราฟิก ดีไซน์ กราฟฟิก ดีไซน์ Graphic Design , Web Design, Creative ,Multimedia (มัลติมีเดีย) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 16,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media ต่างๆ Facebook ฯลฯ
- ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า ต่างๆภายในองค์กร
- ออกบบสื่อการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้าย ออกแบบสื่่อออนไลน์
- ออกแบบกราฟฟิก ตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับงาน Website,Logo,Coperate Identity และงานกราฟฟิกสำหรับการตลดอื่นๆ
- คิดคอนเวปงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- นำเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาวิชา กราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Adobe IIIustrator ,Adobe Photoshop,Adobe Lightroom มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe Adobe Flash, Adobe Premier,Adobe Audition
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับสูง
 • มีทักษะในการบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี อดทน ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

(ด่วน) รับสมัคพนักงานธุรการ สต็อกสินค้า ประจำสาขาโชคชัย4

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500 - 15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : โชคชัย4 เลขที่ 417 ซ.49 ถ.โชคชัย4 ต.ลาดพร้าว อ.เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์: 0897465555

รายละเอียดของงาน
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า
- ดูแลเอกสารต่างๆ
- ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง
- ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ
- เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศชาย อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถ คนขับรถ จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500-15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารการจัดส่ง
- ดูแลการจัดเรียงสินค้าและการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์
- จัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน
- ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
- ขับรถกระบะตู้ทึบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ วุฒิ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ข้นไป
 • มีใจรักงานบริการ / รู้เส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้้องต้น
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต อดทน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี Accounting (พนักงานการเงิน) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500-15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- บันทึกรายรับ รายจ่าย จ่ายเช็ค โอนเงิน รับเช็ค วางบิล
- จัดทำเอกสารทางการเงิน กระทบยอดรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน
- รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทางการเงินของบริษัท
- ค่าใช้จ่ายงบการเงินของบริษัท
- งานการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง / อายุ 18-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขา การเงิน / บัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ / ภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

พนักงานการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาด Marketing จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 15,000-20,000 ( ตามประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- วางแผนกลยุทธ์ Product strategy
- นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฎิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ
- วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ
- ดูแลงานด้านการส่งเสริมการขาย
- ดูแลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์
- ดูแลงานข้อมูลทางการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาการตลาด / การขาย / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายและตลาด มาอย่างน้อย 2-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

แม่บ้าน จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500 - 15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในองค์กร
- เบิกของใช้สำหรับทำความสะอาดภายในองค์กร
- เสริฟน้ำ / บริการลูกค้าที่มาติดต่อภายในองค์กร
- กวาด ถู ทิ้งขยะ ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
- เข้างาน เวลา 08.00 -17.00 น. และ เวลา 09.00 -18.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง / อายุ 18 - 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ป.6 , ม.3 , ม.6
 • มีใจรักงานด้านบริการ / ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานภายใต้กดดันได้
 • สามารถทำงานสลับกะได้
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

พนักงานแคชเชียร์ต้อนรับลูกค้า จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500 - 15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน - รับเงิน และบัตรเครดิต
- ตรวจรับเงินทอน เงินยืมให้ถูกต้อง ตรงกับที่เบิกมาจากฝ่ายการเงิน
- นั่งเคาน์เตอร์ เพื่อตรวจรับส่งสินค้า - ทอนเงินให้ลูกค้า
- บริการลูกค้าที่มาชำระเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับทุกท่าน
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18-35 ปี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • การศึกษาระดับ ม.6,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขา การเงิน / บัญชี / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้เป็นอย่างดี
 • รักงานด้านบริการ/ยิ้มแย้มแจ่มใส/มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการทำงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์งานด้านแคชเชียร์ หรืองานด้านบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะ ตามเวลาเปิด - ปิด
 • บุคลิกภาพดี มีความกระตือรือร้น รักงานบริการ พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานจัดซื้อ/จัดหาภาษาจีน (รับสมัครงานจีน หางานจีน) จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน
- รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม
- ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ
- บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน
- ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง / อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาภาษาจีน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนและพิมพ์พินอินได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแปลเอกสารจากจีนเป็นไทย และไทยเป็นจีนได้ดี
 • พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

พนักงานดูแลสาขาส่วนกลาง สต็อกสินค้า จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 11,000-15,000 ( ตามประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
-
- มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า
- ดูแลเอกสารต่างๆ
- ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า
- ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ
- เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 22 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ,ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารและประสานกับผู้อื่นได้ดีและสามารถทำงานภายใต้กดดันได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

พนักงานขับรถส่งของ (โกดัง) ปฎิบัติงานที่ สาขาภูเก็ต

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500 - 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : สาขาภูเก็ต เลขที่ 71/7 ม.2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 0926609111

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารการจัดส่ง
- ดูแลการจัดเรียงสินค้าและการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์
- จัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด
- จัดทำรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน
- ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
- ขับรถกระบะตู้ทึบ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ประเภท 2 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ / รู้เส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้้องต้น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์เบื้้องต้น

(ด่วน) รับสมัคพนักงานธุรการ สต็อกสินค้า ประจำสาขาคลองลัดมะยม

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500 - 15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : Park Avenueเลขที่ 92 ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางระมาด อ.เขตตลิ่งชัน จ.กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์: 0800099191

รายละเอียดของงาน
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า
- ดูแลเอกสารต่างๆ
- ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง
- ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่ตลอดเวลา
- ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ
- เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • การศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานวันหยุดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ,ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

พนักงานจัดซื้อ จัดหาภาษาจีน ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 14,000 - 20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : บริษัท AT-Alibabathailand จำกัด ที่ตั้งบริษัท Punna residence 231/15 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน
- รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม
- ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ
- บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน
- ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี
 • คนไทยประจำที่ จ.เชียงราย (ประเทศไทย)
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาภาษาจีน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแปลเอกสารจากจีนเป็นไทย และไทยเป็นจีนได้ดี
 • สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนและพิมพ์พินอินได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้เป็นอย่างดี

Admin HR( ประจำสาขานนทบุรี ) ด่วน

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 13,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : ประจำที่จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดของงาน
งาน HR ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น แผนกเงินเดือน สวัสดิการ สรรหา และฝึกอบรม ( การแบ่งขึ้นอยู่กับบริษัท บางที่ทำรวมทั้งหมด บริษัทใหญ่ๆ จะแบ่งชัดเจน )
เงินเดือน - รับผิดชอบงานค่าจ้าง คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน เป็นต้น
สวัสดิการ - รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานรอบด้าน ประกันสังคม ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน สิทธิ์ต่างๆ ของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
สรรหา - รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ส่งใบสมัครให้แผนกต่างๆ ทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน บัตรพนักงาน เป็นต้น
ฝึกอบรม - รับผิดชอบการอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 18 - 35
 • ระดับวุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรการ HR จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้กดดันได้
 • มีความสำนาญในโปรแกรม MS Excel
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )
 • ระเอียด รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

พนักงานจัดซื้อ จัดหาภาษาจีน ประจำที่จังหวัดภูเก็ต ตรงข้าม Softwear park

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 14,000 - 20,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท AT-Alibabathailand จำกัด ที่ตั้งบริษัท 71/7 ม.2 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตรงข้าม Softwear park

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน
- รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม
- ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ
- บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน
- ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี
 • คนไทยประจำที่ จ.เชียงราย (ประเทศไทย)
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาภาษาจีน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแปลเอกสารจากจีนเป็นไทย และไทยเป็นจีนได้ดี
 • สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมMS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนและพิมพ์พินอินได้เป็นอย่างดี

PHP PROGRAMMER / PHP DEVELOPER / โปรแกรมเมอร์

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 20,000-45,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

Full Stack Developer
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework (Yii , Laravel), MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม:

มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC
มีประสบการณ์การเขียน Javascript jQuery
มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Bootstrap framework
มีประสบการณ์การเขียน MySQL
มีประสบการณ์การใช้งาน NodeJS, React (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์การใช้งาน Social API, Google API, Facebook API (จะรับพิจราณาเป็นพิเศษ)
มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและเข้ากับทีมได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถรับแรงกดดันได้สูงมีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ:

ปรับเงินเดือนประจำปี 2 ครั้งต่อปี (ตามผลงาน)
โบนัสประจำปี 1 ครั้งต่อปี (ตามผลงาน)
วันลาตามกฎหมายแรงงานโดยได้รับค่าจ้าง (ลากิจ, ลาป่วย,ลาพักร้อน)
วันหยุดตามประเพณี (ไม่ต่ำกว่า 13 วัน)
ประกันสังคม
เบี้ยขยันพิเศษ (ot , ทำงานวันเสาร์)
ฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร (เลือกตามเนื้อหาที่สนใจได้)
รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี (ใกล้กับเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ , รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี 1)

เงินเดือน : 20,000-45,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)

วันทำงาน : ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น. (หากสนใจทำเพิ่มวันเสาร์ด้วยก็สามารถทำได้ มีค่าตอบแทนให้)

เพศ : หญิง /ชาย อายุ 18-35 ปี

ระดับการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงาน หรือ เคยผ่านการเขียนโปรแกรมมาแล้ว
 • สามารถใช้ภาษา PHP , HTML , JAVASCRIPT (+JQUERY) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบได้
 • สนุกกับการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาทางซอฟแวร์ที่ซับซ้อน
 • มีทัศนคติที่ดีและชอบทำงานเป็นทีม
 • เคยเขียนโปรแกรมโดยใช้ PHP Framework (Laravel,Yii)

พนักงานสต๊อกสินค้า บริการลูกค้า ธุรการ ประจำ สาขาเมืองเอก ม.รังสิต

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 10,500 - 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีซีเอที จำกัด

รายละเอียดของงาน
- รับ ตรวจเช็ค จ่าย สินค้าให้กับลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้า
- ให้ข้อกับลูกค้าใหม่
- รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน
- รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดทำรายงานต่างๆ
- รับผิดชแบงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศชาย / อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

พนักงานจัดซื้อ จัดหาภาษาจีน ( ประจำ จ.ชลบุรี ) ที่ตั้งบริษัทอยู่หลังcentral Festival

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 14,000 - 20,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท AT-Alibabathailand จำกัด เลขที 168/22 ม.1 ซ.นารถมนตเสวี30 ถ.พระยาสัจจา ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

รายละเอียดของงาน
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน
- รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม
- ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ
- บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน
- ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศหญิง อายุ 22-35 ปี ปริญญาตรี
 • คนไทย ประจำที่สาขาจังหวัดชลบุรี
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาภาษาจีน / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถแปลเอกสารจากจีนเป็นไทย และไทยเป็นจีนได้ดี
 • สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนและพิมพ์พินอินได้เป็นอย่างดี

รับสมัครช่างประกอบเฟอร์นิเจอร์ ส่งของ( ด่วนมาก )

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 13,000++++++ มีเปอร์เซ็นต์ให้ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข ประกอบสินค้า ส่งสินค้า
-รับผิดชอบงานดูแล
-ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • ประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้ดี *****เน้น******
 • จบการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ ใส่ใจเรื่องเนื้องานและความปลอดภัยของงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส
 • มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล บำรุงรักษา ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์ มีความอดทนสูง ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถร่วมงานกะคนอื่นได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • **สามารถเริ่มงานได้ทันที**มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานบัญชี ( ปิดงบได้ ) * ด่วนมาก * เวลาทำงานจันทร์-เสาร์ 9.00-18.00 น.(walk in)สัมภาษณ์ทันที จ.นนทบุรี

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : ตามประสบการณ์ทำงาน

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
-ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
-ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
-บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีชื่อ สมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับ สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
-จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
-จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
-จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
- จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบภงด.1,3,53, ภพ.30
-ออกใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
-คำนวณภาษี นิติบุคคล ภงด.50 ภงด.51
-ติดต่อกับสำนักงานบัญชี
-ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
-ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีเป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 30-45 ปี
 • การศึกษาจบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี โดยตรง
 • มีประสบการณ์ในการปิดงบได้อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • ระเอียด รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น และสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel )ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • สามารถทำงานภายใต้กดดันได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัครช่างซ่อมบำรุง อาคาร,ไฟฟ้า,( ด่วนมาก )

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 12,000 - 15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
หน้าที่รับผิดชอบ
-รับผิดชอบงานปฏิบัติงานและบริการ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข สายไฟ หลอดไฟ ที่ชำรุดและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้าตามอาคารต่างๆ
-รับผิดชอบงานดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สาธารณูปโภค ต่างๆ
-ตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
-เชื่อมไฟฟ้าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
-ดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องกล ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา
-ปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ช่างซ่อมไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • จบการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป - ปริญญาตรีสาขา ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างยนต์ ช่างอาคาร
 • มีความรับผิดชอบ ไม่ละเลยหน้าที่ ใส่ใจเรื่องเนื้องานและความปลอดภัยของงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ อารมณ์ดี ร่าเริง แจ่มใส
 • มีความรู้เบื้องต้นในการดูแล บำรุงรักษา ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความซื่อสัตย์ มีความอดทนสูง ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • สามารถร่วมงานกะคนอื่นได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
 • **สามารถเริ่มงานได้ทันที** จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Online Marketing Officer ( รับสาวประเภทสอง ด่วน )

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก

เงินเดือน : 20,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
1.รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
2.วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
3.ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นต่างๆ
5.ทำ online marketing ต่างๆ เช่น Facebook, Blog, Line@
6.วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online/Offline marketing
7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • เพศหญิง สาวประเภทสอง อายุ 18 - 35
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาการตลาด / การขาย / หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานโปรแกรม MS office ( Microsoft Word ,Microsoft Excel ) ได้อย่างดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายและตลาด มาอย่างน้อย 2-5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสื่อสารภาษาจีนได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

ช่างภาพและตัดต่อ ( ด่วนมาก )

อัตรา : หลายอัตรา ด่วนมาก

เงินเดือน : 15,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ออกแบบ ถ่ายทำ VDO ประสาสัมพันธ์ แบรนด์สินค้า
- ตัดต่อ VDO โฆษณาสินค้า และ VDO โปรโมทสินค้า
- ถ่ายรูปงานกิจกรรมของทางบริษัท
- ตัดต่อภาพและวีดีโอ
- ถ่ายภาพวีดีโอทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่
- มีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟ และ มุมกล้อง
- เข้าใจเทคนิคและลูกเล่นในการนำเสนอที่สร้างสรรค์
- ตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ช่างซ่อมไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
 • การศึกษาระดับ ปวช ,ปวส ,ปริญญาตรี ,ปริญญาโท สาขาวิชา กราฟฟิกดีไซน์ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง /ชาย อายุ 18 - 35 ปี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและการจัดการได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุริต และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ มาอย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถร่วมงานกะคนอื่นได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ เดินทางไปต่างจังหวัดได้ (จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ)
 • สามารถทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้

พนักงานขับรถส่งของ ปฏิบัติงานสาขาหาดใหญ่

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10500-15000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)

สถานที่ทำงาน : สาขาหาดใหญ่ที่อยู่ เลขที่ 28 ถ.โชติวิทยะกุล 5 (ตลาดนัดอาเซียน) ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารจัดส่ง
-ดูแลจัดเรียงสินค้าและการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์
-จัดส่งสินค้าให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
-ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
-ขับรถกระบะตู้ทืบ
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชายอายุ 20-35 ปี
 • 2.การศึกษาระดับ ม.3 ม.6 ปวช,ปวส
 • 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • 4. มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 ขึ้นไป
 • 5.มีใจรักงานบริการ/รู้เส้นทางการเดินรถเป็นอย่างดี
 • 6. มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลการรักษารถยนต์เบื้องต้น
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีและทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีทักษะการวางแผนและจัดการได้ดี

ขับรถกะดึก

อัตรา : 3

เงินเดือน : 12000-15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 หมู่ที่ 1 ซอย เลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนน เลี่ยงเมืองนนท์ ต. บางกระสอ เทศบาลนครนนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
รูปแบบงาน
- ขับรถตีตู้ทึบส่งของ
- ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง (20.00–05.00)
- หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ 20-35 ปี
 • 3.มีใบขับขี่
 • 4.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทำงาน
 • 5.ซื่อสัตย์ขยันอดทน
 • 6.มีใจรักบริการ
 • 7.รู้เส้นทางการเดินรถ
 • 8.มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • 9.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • 10.สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังจากพิจ่ารณา

พนักงานขับรถกระบะตู้ทึบ 4 ล้อ

อัตรา : 6

เงินเดือน : 13000-15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แบล็ค บูล ทรานสปอร์ต จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ขับรถกระบะตู้ทึบ 4 ล้อ
- ส่งของคุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.มีใบขับขี่รถยนต์
 • 2.ประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้ดี *****เน้น******
 • 3.ใช้เครื่องมือช่างได้ดี *****เน้น******
 • 4.ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • 5.ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • 6.มีใจรักบริการ
 • 7.รู้เส้นทางการเดินรถ
 • 8.มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • 9.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • 10.สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังจากพิจ่ารณา

พนักงานขับรถ

อัตรา : 6

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แบล็ค บูล ทรานสปอร์ต จำกัด16 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ขับรถกระบะ 4 ล้อตู้ทึบ
- ส่งของ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย
 • 2.อายุ 20-35 ปี
 • 3.มีใบขับขี่
 • 4.ประกอบเฟอร์นิเจอร์ได้ดี *****เน้น******
 • 5. ใช้เครื่องมือช่างได้ดี *****เน้น******
 • 6.มีใจรักบริการ
 • 7.รู้เส้นทางการเดินรถ
 • 8.มีความรู้เกี่ยวกับการรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น
 • 9.วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • 10.สามารถเริ่มงานได้ทันทีหลังจากพิจ่ารณา

พนักงานคลังสินค้า(โกดัง)

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : 12,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 16 ซอยเลี่ยงเมืองนนท์ 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนท์บุรี จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดของงาน
- ควบคุมตรวจสอบ
- เช็คสต๊อกสินค้า
- แพ็คสินค้า
- จัดเรียงสินค้า,เคลื่อนย้ายสินค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
 • เพศชาย / อายุ 18-30 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานแบบเป็นผลัดได้
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที และทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์ได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการรับสมัครงาน
เปิดรับสมัคร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
1. โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายบุคคล 061-419-0666 Line:tdar99 / 02-9669690-1 ต่อ 105
2. walk-in (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. ยื่นใบสมัครทางอีเมลล์ hr@tcattdar.com
(กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานให้ครบถ้วน)
1. สำเนาวุฒิการศึกษา
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

Alibabathailand Co., Ltd.
บริษัท ทีดีเออาร์ จำกัด 20/46 ม.1 ซอยเลี่ยงเมืองนนทบุรี 15 แยก 10 ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 061-419-0666 Line:tdar99 / 02-9669690-1 ต่อ 105
แฟกซ์ : 02-966-9697

ติดต่อ : คุณอริษา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

http://www.alibabathailand.com
ดูแผนที่