บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิต นำเข้า จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และบริการงานวิศวกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พลังงาน อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ ฯลฯ

1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศน์ ( IT ) ลาดพร้าว 101/ ทำงาน จ-ศ (พร้อมเริ่มงานทันที)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18,000-25,000

สถานที่ทำงาน : กทม ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ / เลียบทางด่วนเกษตร-นวมินทร์

รายละเอียดของงาน
1. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมดูแล แก้ไขและตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และระบบITในองค์กร
2. จัดทำติดตั้ง แก้ไข ดูแลสายสัญญาณ server , routerNetwork,wireless
3. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ ความต้องการเพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร
4.วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนป้องกัน จัดทำงบประมาณ วางแผนพัฒนาเครือข่าย
5. ให้ข้อมูลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟแวร์ต่างๆให้บุคลากรในองค์กรได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย วุฒิ ปวช- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-35 ปี ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ประสบการณ์ในสายงานด้านไอทีและฝ่ายศิลป์ อย่างน้อย 2-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตราฐานการพัฒนาซอฟแวร์ การบริหารระบบแม่ข่าย เครือข่ายรวมทั้งความปลอดภัยระบบ
 • มีทักษะความรู้ด้านศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. ผู้จัดการส่วนงานโลจิสติกส์ ลาดพร้าว 101 / ทำงาน จ.-ศ. / มีประสบการณ์ (ด่วนมากก!!!!!)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ , ลาดพร้าว 101 , นวมินทร์ , เกษตร-นวมินทร์ , เลียบทางด่วนรามอินทรา

รายละเอียดของงาน
1. การจัดการระบบบริหารงานคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า
2. ดูแลการจัดตารางการจัดส่ง การเตรียมสินค้า การเตรียมรถ และติดตามผลการจัดส่งกับลูกค้า
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า
4. แก้ไขปัญหาในการจัดเตรียมการขนส่ง
5. ประสานงานการนำเสนอการซ่อมบำรุงรักษารถ
6. สรุปผลการการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
7. วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท และ จัดหาแนวทางลดต้นทุน
8. จัดทำระเบียบสินค้าแยกตามหมวดหมู่
9. จัดทำเอกสารตามระบบ ISO

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี -โท สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารคลังสินค้า หรือโลจิสติกส์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป (ในตำแหน่งหัวหน้างาน)
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Office, และระบบการจัดการคลัง
 • มีความรู้หลักการบริหารด้าน ISO
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆเกี่ยวกับเคมีและอุตสาหกรรม เรียนรู้เส้นทางการจัดส่งสินค้า
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

3. วิศวกรฝ่ายขาย ( ระยอง ด่วนมาก!)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : ระยอง

รายละเอียดของงาน
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ นำเสนอสินค้า equipment , chemical งานโครงการและบริการให้แก่ลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรม และเปิดตลาดลูกค้าใหม่
- สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน
- ดูแลฐานลูกค้าเก่า และฐานลูกค้าใหม่ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - วุฒิปริญญาไม่จำกัดสาขา หากจบวิทยาศาสตร์เคมีและวิศวกรเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - ประสบการณ์ทำงาน 0 - 5 ปี
 • - ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Office
 • - มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • - สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้ ( แล้วแต่เขตรับผิดชอบ )
 • - หากมีประสบการณ์การทำงานด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - รู้เส้นทางในระยองเป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. วิศวกรฝ่ายขาย (Sales Engineer) / 20,000 + สวัสดิการ + com / ลาดพร้าว101 ,เกษตร-นวมินทร์ , เลียบทางด่วนรามอินทรา (ด่วน!! เริ่มงานทันที)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000-28,000+com

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รายละเอียดของงาน
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
-สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน
-ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
-เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่
- ประจำสำนักงาน กรุงเทพ หรือ ระยอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง วุฒิวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale Executive - Right Clean) ด่วนมาก

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว101 / เกษตร-นวมินทร์ / เลียบทางด่วนรามอินทรา

รายละเอียดของงาน
เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ( ร้านค้า , ห้างสรรพสินค้า , หาตัวแทนจำหน่าย , ลูกค้าทั่วไป )
สำรวจความต้องการของลูกค้า และให้บริการดูแลก่อนและหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง วุฒิป.ตรี การตลาด วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Office
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย(Sales Co-ordinator) 15,000 - 20,000 บาท / ทำ จ-ศ. / สำนักงานระยอง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : ระยอง

รายละเอียดของงาน
-จัดทำใบเสนอราคา รับออเดอร์การสั่งซื้อ และประสานงานให้จัดส่งตามเวลา ติดตามงานความพึงพอใจ
-ประสานงานภายในองค์กรและลูกค้าในขั้นตอนการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า
- สนับสนุนการขายของฝ่ายขาย
-จัดทำรายงานการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง ปริญญาตรี วิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Office,
 • พิมพ์ดีดได้คล่อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
 • สามารถอ่านแบบ Autocad ได้
 • มีทักษะความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ ศัพท์วิธีการด้านวิศวกรรม

7. วิศวกรฝ่ายขาย สนง.ขอนแก่น ( ด่วนมาก!!!! )

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : ขอนแก่น

รายละเอียดของงาน
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
-สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน
-ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ พลังงาน เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สามารถใช้โปรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี Office, Auto-CAD อื่นๆ
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น
 • หากมีประสบการณ์การขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีพาหนะ และใบอนุญาตขับขี่

8. เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังสินค้าและจัดส่ง 12,000-18,000 ด่วนมากกก !!! (มีประสบการณ์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12,000-18,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ , ลาดพร้าว 101 , นวมินทร์ , เกษตร-นวมินทร์ , เลียบทางด่วนรามอินทรา

รายละเอียดของงาน
1.วางแผนระยะสั้น ระยะยาวในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2.ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ คลังสินค้าเพื่อทราบปริมาณ
3.สินค้าในแต่ละช่วง และจัดส่งสินค้าให้ทันเวลา จัดทำปรับปรุง
4.ตารางจัดส่งสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ
5.จัดทำสต๊อกสินค้า เบิกจ่าย นำเข้าในระบบให้ถูกต้องพร้อมจัดทำ
6.รายงานนำส่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 23-35 ปี ชาย
 • ประสบการณ์ในสายงานคลังสินค้าและจัดส่ง อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

9. ช่างเทคนิค ประจำสำนักงานขอนแก่น (Technician)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,00-11,000

สถานที่ทำงาน : ขอนแก่น

รายละเอียดของงาน
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า
สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไปในสายงานช่าง
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีรถจักรยานยนต์

10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (ระยอง ด่วนมาก)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : ระยอง

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบ แนะนำ วิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบประเมินการของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยโดยแนะนำ ข้อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงานจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ช/ญ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัยหรือสาขาความปลอดภัย

11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(ระยอง ด่วนมาก)

อัตรา : 4

เงินเดือน : 352 บาท/วัน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์

สถานที่ทำงาน : อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

รายละเอียดของงาน
ควบคุมการผลิตจดบันทึก อุณหภูมิและรายละเอียดของงาน
ชั่งน้ำหนักก่อนเข้า-หลัง จากการเผาถ่านกัมมันต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • 2.สามารถมาปฎิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
 • 3.ปฏิบัติงานตามแผนงานการปฏิบัติงาน
 • 4.ชั่งน้ำหนักก่อนเข้า-หลัง จากการเผาถ่านกัมมันต์
 • 5.จดบันทึก อุณหภูมิและรายละเอียดของงาน
 • 6.ควบคุมการผลิต

12. ช่างเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)ด่วนมาก

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,500 - 12,000

สถานที่ทำงาน : ระยอง

รายละเอียดของงาน
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย วุฒิ ปวช.ขึ้นไปอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปในสายงานช่าง
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
 • สามารถมาปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง

13. ช่างเทคนิค มีประสบการณ์ (ด่วนมาก!!) / ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว 101 , ซอยโพธิ์แก้ว , นวมินทร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 9,750 - 12,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว101/ ซอยโพธิ์แก้ว3 /เกษตร-นวมินทร์ /เลียบด่วนรามอินทรา

รายละเอียดของงาน
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ชาย - หญิง วุฒิ ปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี
 • - ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 - 2 ปีในสายงานช่าง
 • - มีประสบการณ์ด้านปิโตรเคมี หรือท่อแรงดันสูงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • - มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ
 • - มมีความรับผิดชอบและทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

14. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - การตลาด ( Marketing Executive ) ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ

รายละเอียดของงาน
- Online Marketing ( Facebook , Line ,IG )
- Offline Marketing ( Event , Booth )
- Branding + Promotion
- Marketing Planning

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ชาย - หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2.มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาอย่างน้อย 3ปีขึ้นไป
 • 3.มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
 • 4.มีความรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจ และประสบการณ์ด้านการขาย
 • 5.มีการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการองค์กร
 • 6.มีความเข้าใจในการบริหารคน บริหารงาน
 • 7.ถ้ามีประสบการณ์ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ / 18,000-25,000 มีประสบการณ์ / ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว101, เกษตร-นวมิทร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 - 25,000

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ลาดพร้าว101 / เกษตร-นวมินทร์

รายละเอียดของงาน
- เช็คราคาสินค้าตาม Spec สินค้าที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงต่อรองราคามสินค้า
- เปิด PO สั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งประสานงานกับ Supplier ตาม Order ที่สั่งไป
- ตรวจสอบเอกสารสินค้าเข้า และเอกสารสินค้าออก
- ประสานงานกับ Shipping ในส่วนของการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • - ประสบการณ์ทำงาน 1 - 3 ปี อายุไม่เกิน 32
 • - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Office ได้ดี
 • - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • - มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
 • - มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ขยันและอดทน
 • - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16. เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า 10,000-12,000 + OT ทำงาน จ-ศ / ลาดพร้าว 101 - นวมินทร์

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10,000 - 12,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 101 / นวมินทร์ / โพธิ์แก้ว

รายละเอียดของงาน
- ขับรถยนต์ของทางบริษัทฯ
- บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
- จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทฯ
- ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย วุฒิ ม.6 ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
 • - มีใบขับขี่รถยนต์ , รถจักรยานยนต์
 • - มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขับรถ
 • - มีความอดทน มีความคล่องแคล่ว
 • - มีความรอบคอบ ซื่อสัตย์
 • - ตรงต่อเวลา ( สามารถทำงานนอกเวลาได้จะพิจารณาพิเศษ )
 • - มีวินัยในการทำงาน , รู้กฎจราจร , ขับรถอย่างสุภาพ และปลอดภัย
 • - รู้เส้นทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

17. ช่างซ่อมบำรุง(ด่วนมาก)ระยอง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 11,000-13,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดของงาน
1. งานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักรผลิตทั้งในด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
2. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ดูแลการจัดหาและการจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่างๆ ให้พร้อมใช้งานการผลิต
4. ประสานงานให้การติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ในสายงานการผลิต
5. ดูแลและประสานงานผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
6. ดูแลรับผิดชอบ การสอบเทีบยเครื่องมือวัดต่างๆ ภายในโรงงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศ ชาย อายุ 21-40ปี
 • 2.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีทักษะการวางแผน / การแก้ไขปัญหาที่ดี
 • 4.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • 6.มีความเข้าใจในการบริหารคน บริหารงาน

18. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร (Graphic Design ) ด่วนมาก!!!!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18,000-22,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว101/ ซอยโพธิ์แก้ว3 /เกษตร-นวมินทร์ /เลียบด่วนรามอินทรา

รายละเอียดของงาน
-ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ และนำเสนองาน
ตัดต่อภาพ ถ่ายรูป ต่างๆ
-ทำเว็บไซด์บริษัทฯ
-ทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อสังคม
-สามารถถ่ายรูปได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิง เรียนจบ นิเทศศาสตร์ คอมพิเตอร์ วารสารศาสตร์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน กราฟฟิกดีไซด์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง CSR และเคยมีประสบการณ์ อย่างดี
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ ทำงานได้ไว
 • ใช้โปรแกรมคอมพิเตอร์ได้ดี
 • มีทักษะในการถ่ายรูป

19. วิศวกรพัฒนาธุรกิจและงานโครงการ ( ระยอง ) ด่วนมาก

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 - 35,000

สถานที่ทำงาน : นิคมพัฒนา ( ระยอง )

รายละเอียดของงาน
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทีมช่างเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานของทีมช่างเทคนิค ประสานงานกับทีมงานของลูกค้าได้ดี ประมารการระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างแม่ยำ มีทักษะในการเขียนแบบอ่านแบบ Drawing ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย วุฒิการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นไป อายุรหว่าง 27 - 35 ปี
 • 1.สามารถอ่านแบบเขียนแบบได้ดี
 • 2.ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี

20. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ด่วนมาก)ระยอง

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดของงาน
1.เบิกจ่ายสินค้าในคลังให้กับผู้ที่มาเบิก
2.ลงบันทึกการเบิกจ่ายสินค้าในระบบให้ถูกต้อง
3.รับสินค้าเข้าคลังพร้อมลงบันทึกการรับสินค้าเข้าระบบ
4.ตรวจนับสินค้าในคลังพร้อมทั้งจัดทำรายงานคลังสินค้า
5.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 21-40ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถโฟล์คลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/ออกบูธสินค้า (พนักงานประจำ) ด่วนมาก!! /ปวช.-ปวส. /9,000-12,000 บาท /ลาดพร้าว101 - นวมินทร์ (เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาพิเศษ)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,000-12,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว101 - นวมินทร์

รายละเอียดของงาน
- ออกบูธ แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้า
- จัดบูทกิจกรรมส่งเสริมการขาย
- หาลูกค้าจากช่องทางการขายใหม่ๆ
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศ ชาย/หญิง 18-30 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา ตั้งแต่ ปวช./ปวส.
 • 3. มีใจรักบริการ ชอบงานพบปะผู้คน
 • 4. แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ กับลูกค้าได้
 • 5. แนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ กับลูกค้าได้
 • 6. สามารถเริ่มงานได้เลย
 • 7. หากมีประสบการณ์ขายสินค้าในห้างสรรพสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22. เจ้าหน้าที่บริหารสื่อออนไลน์ ด่วนมากกก ( Social Media Executive )

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : ลาดพร้าว 101 ( ซ.นวมินทร์ 3-19 )

รายละเอียดของงาน
บริหารงานด้านสื่ออนไลน์ของบริษัท ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทุกช่อทาง
และสามารถใช้ Application ต่างๆได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-30 ปี
 • 2. วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.สามารถเขียนกราฟฟิก / Content ได้ จะพิจารณาพิเศษ
 • 4.ประสบการณ์ 0-5 ปี
 • 5.มีทักษะการใช้ Socail media ที่ดี
 • 6.สามาถใช้ Application ได้ดี
 • 7.สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • 8.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงความคิดเห็น
 • 9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

23. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sales Executive ) สำนักงานสาขาระยอง ด่วนนนน!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : ระยอง

รายละเอียดของงาน
เป็นตัวแทนของบริษัท ฯ นำเสนอสินค้า , equipment , chemical , งานโครงการและบริการให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านค้า เปิดตลาดลูกค้าใหม่ สำรวจความต้องการของลูกค้า และให้บริการดูแลก่อนและหลังการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.ช/ญ วุฒิการศึกษา ป.ตรี วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 2.ชายผ่านการณ์เกณฑ์ทหารแล้ว
 • 3.ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี อายุไม่เกิน 32 ปี
 • 4.มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
 • 5.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • 7.สามารถออกเดินทางต่างจังหวัดได้
 • 8.หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ ( วิศวกรฝ่ายขาย )

24. วิศวกรรมฝ่ายขายเคมีน้ำ (Sales Engineer)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000-28,000+com

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคตะวันออก

รายละเอียดของงาน
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
-ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้า
-ประเมินราคา
-ติดต่อลูกค้าทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรม สาขา เคมี Water Treatment Boiler, Cooling
 • ประสบการทำงาน 3-5 ปี
 • ชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีรถยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถออกทำงานต่างจังหวัดได้

25. Sales & Marketing Online

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-20,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบ เป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
-วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
-ดำเนินการจัดทำงานเอกสารการตลาด เพื่อใช้ในงานสัมนาโชว์สินค้า งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง
-ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นต่างๆ
-ทำ Online marketing ต่างๆ
-วิเคราะห์ติดตามผล การทำ Online marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.เพศชาย / หญิงอายุ 22 - 35 ปี
 • 2.วุฒิปริญญาตรี การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ด้านการตลาด / การวางแผนกลยุทธ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • 4.มีความรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจ และประสบการณ์ด้านการขาย
 • 5.บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • 6.กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ มีทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • 7.สามารถจัดทำแผนโปรโมชั่นได้

26. เจ้าหน้าที่บริหารร้านค้า

อัตรา : 10

เงินเดือน : 9000-15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลหน้าร้านสเต็ก เก็บเงินลูกค้า ให้บริการลูกค้า และจัดส่งอาหารให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิงอายุ 20 - 35 ปี
 • รักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ ความเข้าใจด้านธุรกิจ และประสบการณ์ด้านการขาย
 • บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์และสื่อสารได้ดี
 • กระตือรือร้น เรียนรู้เร็ว มีไหวพริบ อัธยาศัยดี

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งหลักฐานประวัติพร้อมรูปถ่ายมาที่

E-mail
hr@rightsolution.co.th
พร้อมตำแหน่งงาน และเงินเดือนที่คาดหวัง

เอกสาร
1.ประวัติ รูปถ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาวุฒิการศึกษา
5.สำเนาใบผ่านทหาร
6.ใบรับรองการทำงาน

*เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับทางอีเมล์เท่านั้น*


หรือ

สมัครด้วยตนเอง Walk in (มีโอกาสได้งานสูง)
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น. เท่านั้น
สามารถโทรนัดล่วงหน้า


โทร.02-183-5758 ต่อ 115


แผนที่ สำนักงานใหญ่
http://www.rightsolution.co.th/index.php/th/contact


สามารถค้นหาแผนที่ได้ทาง Google Map
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอย โพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
https://goo.gl/maps/cAmMpDyZMBG2

บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แยก 19 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-9484242 ต่อ 115
แฟกซ์ : 02-9484445

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

http://www.rightsolution.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com