บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องเขียน สิ่งพิมพ์ต่างๆ

1. พนักงานขายต่างจังหวัด

อัตรา : 3

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : ต่างจังหวัด

รายละเอียดของงาน
พบลูกค้า เสนอสินค้าและรับออเดอร์ เก็บบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวช.ขี้นไป
 • ชาย/หญิง สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • รักงานขาย มีความรับผิดชอบ
 • มีรถเป็นของตัวเอง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

2. พนักงานบัญชี

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามนโยบายบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัทบี.เอส.พีฯ บางบอน5

รายละเอียดของงาน
ลงรายการในโปรแกรมบัญชี พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง จัดเก็บเอกสาร ทำภงด 1,3,53 และภพ30
สรุปค่าใช้จ่าย และทำสต๊อค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวส-ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยันและอดทน ชอบเรียนรู้
 • จัดการเรื่องเอกสารต่างๆได้ดี ทนแรงกดดันจากฝ่ายอื่นได้ดี
 • จัดทำ ภงด1 ,3,53 ภพ30 และหัก ณ ที่จ่ายได้

3. พนักงานขายกรุงเทพ

อัตรา : 2

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊๊ฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
พบลูกค้า เสนอสินค้า รับออเดอร์ เก็บบัญชี แก้ไขปัญหา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิป.ว.ช ขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน รอบคอบและละเอียด
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เข้ากับทุกคนได้ ตั้งใจ ไฝ่รู้
 • มีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์

4. พนักงานบัญชีการเงินการธนาคาร

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5 ซอย 1 หรือ ถ.เอกชัย 132

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบและกระทบยอด Statement และ ลงบัญชีต่างๆด้วยโปรแกรมบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. บัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี
 • มีความรอบคอบ ละเอียด ขยันและอดทน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สื่อสารได้ดี
 • เข้าใจระบบบัญชี

5. ธุรการ

อัตรา : หลายตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5

รายละเอียดของงาน
รับ-ตรวจเช็คสินค้า ตัดสต๊อค คีย์ข้อมูล ประสานงาน เปิดบิล รับorder ทำรายงานสรุปยอดขาย และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปวช.ขึ้นไป อายุไม่เกิน 35ปี
 • รักการเรียนรู้ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ มีความคล่องตัว
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ไม่เกี่ยงงาน รับคำสั่่งได้ดี
 • ประสานงานกับทุกแผนกได้ ทนแรงกดดันได้ดี

6. พนักงานเปิดบิล

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5

รายละเอียดของงาน
พิมพ์invoice เช็คราคาสินค้า ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า และงานอื่นๆตามที่หัวหน้าสั่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถพิมพ์งานได้คล่อง มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีปฏิพานไหวพริบดี ชอบเรียนรู้งาน กระตือรือร้น
 • สามารถทนแรงกดดันจากฝ่ายอื่นๆ ได้ดี
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

7. พนักงานจัดเตรียมและขับรถส่งของ

อัตรา : หลายตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี. เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน

รายละเอียดของงาน
จัดเตรียมสินค้า แพ็คของ เช็คของ ขับรถส่งของ ติดรถส่งของ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และ/หรือ ใบขับขี่ขนส่งสาธารณะ
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับงานหนักได้ ไม่เกี่ยงงาน
 • สามารถทำงานนอกเวลาได้
 • ผ่่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ไม่จำกัดวุฒิ

8. พนักงานออกแบบ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามนโยบายบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัทบี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5

รายละเอียดของงาน
designหน้าปกสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปีไม่จำกัดเพศ มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรร ชอบค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆและท้าทาย
 • เป็นคนขยัน อดทนและซื่อสัตย์

9. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

อัตรา : หลายอัตรา

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี บางบอน

รายละเอียดของงาน
ดูแลคลังสินค้า จัดเก็บ ทำสต๊อค จัดorder จัดเตรียมสินค้า ติดรถส่งของได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน40ปี
 • เคยผ่านงานด้านคลังสินค้ามาบ้าง
 • ขยัน ละเอียด มีระเบียบ อดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สู้งาน งานหนักไม่เกี่ยงงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้

10. พนักงานบัญชีต้นทุน

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี. เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด

รายละเอียดของงาน
ทำต้นทุน คีย์ข้อมูล จัดทำสต๊อค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี บัญชี
 • มีความละเอียด รอบคอบ วิเคราะห์งาน มีความอดทน และมีระเบียบ
 • สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในการทำบัญชีต้นทุน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ทำงานจันทร์-เสาร์

11. ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตและบรรจุภัณฑ์

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี. เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5

รายละเอียดของงาน
ดูแลเรื่องการผลิต และ บรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวช ขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรวจสอบงานได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความอดทน ซื่อสัตย์ ขยัน ไม่เกี่ยงงาน

12. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5

รายละเอียดของงาน
ดูแลจัดเรียง เช็คสต๊อก ควบคุมจำนวนสต๊อค ทำรายงานสินค้า และรายงานสต๊อค

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน มีระเบียบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • มีไหวพริบปฎิภาณดี ไม่เกี่ยงงาน มีความมุมานะในการทำงาน
 • สามารถรับงานหนักและวางแผนการจัดเรียงสต๊อคได้

13. ผู้ช่วยสมุหบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด บางบอน5 ซอย1 หรือ ถ.เอกชัย 132

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานระบบบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน40ปี มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีความอดทน และทนแรงกดดันได้ดี
 • เคยผ่านงานทางสำนักงานบัญชี
 • ปิดงบได้ เข้าใจงานระบบบัญชีได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือส่ง Emailมาที่ bspgift@gmail.com

บริษัท บี.เอส.พี.เฟเวอร์กิ๊ฟ จำกัด
เลขที่ 289/1-3 ซอยเอกชัย 132 ถนนเอกชัย แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-4052828,02-4052832
แฟกซ์ : 02-4052827,02-4085324

ติดต่อ : คุณสุรียพร อัศวนิลศรี

http://www.bspgift.com
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com