โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
สถานพยาบาล

1. พยาบาลวิชาชีพ (Part time)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 90 บาท - 120 บาท ต่อ ชั่วโมง

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

2. พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิก สาขาราม 2 (บางนา)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาราม 2 (บางนา)

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

3. พยาบาลประจำคลินิก สาขานิคมลาดกระบัง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขานิคมลาดกระบัง (อยู่ตรงทางเข้านิคมลาดกระบัง)

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

4. พยาบาลประจำคลินิก สาขากรุงเทพกรีฑา 22

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขากรุงเทพกรีฑา 22 (อยู่ตรงหมู่บ้านนักกีฬา ใกล้ Shopping Mall)

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

5. พยาบาลประจำคลินิก สาขารัชดาภิเษก 3

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขารัชดาภิเษก 3 (ใกล้ Bu Place)

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

6. พยาบาลประจำคลินิก สาขาเลียบคลองสอง (คลองสามวา)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาเลียบคลองสอง (เขตคลองสามวา)

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

7. พยาบาลประจำคลินิก สาขารามคำแหง 14

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขารามคำแหง 14

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

8. พยาบาลประจำคลินิก สาขาคู้บอน (ใกล้ Maxvalue)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาคู้บอน

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

9. พยาบาลประจำคลินิก สาขาสุภาพงษ์

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสุภาพงษ์

รายละเอียดของงาน
ช่วยแพทย์ ประเมินคนไข้ ให้การพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล และดูแลความเรียบร้อยทั่วไปในคลินิก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง
 • อายุ 22-45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

10. เภสัชกรประจำ รพ.กล้ัวยน้ำไท 1

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา
- รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

11. นักรังสีเทคนิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-40 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

12. เภสัชกรประจำคลินิก สาขาอโศก ,สาทร , พระราม 9

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสาทร , อโศก , พระราม 9

รายละเอียดของงาน
- บริหารจัดการยาในคลินิก
- ตรวจสอบความถูกต้องของยา และให้คำแนะนำการใช้ยาตามมาตรฐานวิชาชีพในการให้บริการจ่ายยา
- รายงานผลการปฏิบัติการ ปัญหา และแนวทางแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 24-45 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ในงาน 1 ปีขึ้นไป

13. พนักงานผู้ช่วย (NA) , ผู้ช่วยพยาบาล (PN) ประจำ Ward , ICU

อัตรา : 4

เงินเดือน : 9,930-11,000 (ยังไม่รวม OT.)

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ช่วยงานพยาบาล และงานที่หัวหน้ากำหนด ดูแลผู้ป่วยตามมาตราฐานการพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุ 18-30 ปี
 • การศึกษา ม.6 , ปวช. , ปวส.
 • พนักงานผู้ช่วย (NA) จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วย 6 เดือน หรือ 1 ปี / ผู้ช่วยพยาบาล (PN) จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

14. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ( sale)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดตามแผนการตลาด เสนอขาย ให้การปรึกษา แนะนำ การให้บริการ
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 23-38 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานด้านโรงพยาบาลมาพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางภายในกรุงเทพฯ เพื่อเข้าพบลูกค้าได้
 • มีความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี

15. เจ้าหน้าที่ศูนย์เคลม (ทำงานเป็นกะได้)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ให้บริการแก่ผู้ป่วยในการรับผู้ป่วยในเข้านอนในโรงพยาบาลทุกสิทธิการรักษา จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • การศึกษาวุฒิ ปวช., ปวส. , ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ขึ้นปฏิบัติงานตามตารางเวรที่หัวหน้าแผนกกำหนด
 • มีทักษะการสื่อสาร และให้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • เคยผ่านงานในโรงพยาบาลมาพิจารณาเป็นพิเศษ

16. นักเทคนิคการแพทย์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
- ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพ
- ปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
- สามารถทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และทำงานเป็นกะได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ หรือสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านแล้ว
 • สามารทำงานเป็นกะได้

17. พนักงานเข็นเปลคนไข้ (ทำงานเป็นกะได้)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,930 (ยังไม่รวม OT)

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถเข็นและเตียง สามารถทำงานเป็นกะได้ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-40 (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิ ม.3
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • รักงานบริการ มีความกระตือรือร้น และตรงต่อเวลา

18. พนักงานทำความสะอาด , พนักงานซักรีด

อัตรา : 3

เงินเดือน : 9,930 ยังไม่รวม OT

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
พนักงานทำความสะอาด : ทำความสะอาด และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานซักรีด : ซักผ้า ตากผ้า รีดผ้า เก็บผ้า ส่งผ้า และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20-45 ปี (ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทดทน ตรงต่อเวลา

19. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาสุภาพงษ์ (ใกล้ห้างซีคอนสแควร์)

อัตรา : 6

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสุภาพงษ์

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

20. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาราม2 (บางนา) , อ่อนนุช , สุขุมวิท 93

อัตรา : 4

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาราม 2 (บางนา) , อ่อนนุช , สุขุมวิท 93

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา , สาธารณสุขศาสตร์
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

21. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขากรุงเทพกรีฑา 22

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขากรุงเทพกรีฑา 22 (อยู่ตรงหมู่บ้านนักกีฬา ใกล้ Shopping Mall)

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

22. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาสาทร

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาสาทร

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

23. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาอโศก , สวนเพลิน (อยู่ตรงข้ามช่อง 3)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาอโศก , สวนเพลิน (อยู่ตรงข้ามช่อง 3)

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

24. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขาลาดกระบัง

อัตรา : 3

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาลาดกระบัง

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

25. วิศวกร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ควบคุม ดูแล รายงานงานระบบไฟฟ้า แอร์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ควบคุมงานก่อสร้าง และงานระบบคุณภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 25-45 ปี
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 • มีใบวิชาชีพวิศวกร
 • ผ่านงานโรงพยาบาลมาพิจารณาเป็นพิเศษ

26. เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ลงบัญชีรายรับรายจ่ายของโรงพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 22-35 (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น)
 • จบการศึกษา ปวช. , ปวส., ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

27. นักสุขศึกษา สาขาเลียบคลองสอง (คลองสามวา) , คู้บอน (ใกล้ Maxvalue)

อัตรา : จำนวน 12 อัตรา

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขาเลียบคลองสอง (เขตคลองสามวา) , คู้บอน (ใกล้ Maxvalue)

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

28. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขารามคำแหง 14

อัตรา : 5

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขารามคำแหง 14

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

29. นักสุขศึกษาประจำคลินิก สาขารัชดาภิเษก 3 (ใกล้ Bu Place)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 13000-14000

สถานที่ทำงาน : คลินิกกล้วยน้ำไท สาขารัชดาภิเษก 3 (ใกล้ Bu Place)

รายละเอียดของงาน
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย , หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีความรับผิดชอบ
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

30. พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนก OPD

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

รายละเอียดของงาน
ให้การพยาบาลตามมาตรฐานพยาบาลวิชาชีพ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
1. สมัครด้วยตนเอง
2. สมัคร Online ผ่าน www.jobth.com
3. ส่งใบสมัครมาทาง e-mail : benyada@knthealth.com

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
80 ซอยแสงจันทร์-รูเบีย ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 027692000 ต่อ 1045
แฟกซ์ : 023812769

ติดต่อ : คุณเบญญาดา (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

http://www.kluaynamthai.com/

Jobs power By JobTH.com