บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
โรงงานผลิต และ จำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พร้อมบริการงานปักและงานสกรีน
สำนักงานขาย มี 7 สาขา
1. สาขาสำนักงานใหญ่ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
2. สาขาราชครู ปากซอยพหลโยธิน 5 เขตพญาไท กรุงเทพฯ
3. สาขาโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
4. สาขา MRT พระรามเก้า
5. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
6. สาขา จ.ระยอง
7. สาขา เมืองทองธานี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ **ด่วนมาก

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 - 22000 บาท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

รายละเอียดของงาน
-จัดซื้อ บริหาร วัตถุดิบ และ สินค้า เข้าโรงงานผลิต
-จัดเก็บและรวบรวมเอกสารใบรับสินค้า
-จัดทำเอกสารข้อมูลการสั้งซื้อ จัดทำรายงานการสั่งซื้อ
-ทำการเปิดใบสั่งซื้อสินค้า รวบรวมเอกสารจัดส่งให้ฝ่ายบัญชี
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ฝ่ายจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าหลากหลายช่องทาง
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office : Word : Excel
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

Sales Executive ประจำสาขาครู (15K - 20K + Commission)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท
- ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
- จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
- ดูแลและให้บริการหลังการขาย
- ออก Event กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับฝายต่างๆ
- จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • สามารถนำเสนองานขายได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้

Sales Representative ประจำสาขา MRT พระราม9 (15K - 20K)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขา MRT พระรามเก้า

รายละเอียดของงาน
- นำเสนอสินค้าและบริการของทางบริษัท
- ติดตามสถานะ ตรวจสอบ ประสานงานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต
- จัดทำใบเสนอราคา ใบสั่งผลิตสินค้า+สั่งตัด ใบนำส่งสินค้า
- ดูแลและให้บริการหลังการขาย
- ออก Event กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดกับฝายต่างๆ
- จัดทำรายงานการขายประสัปดาห์ ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
 • สามารถนำเสนองานขายได้
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้

ผู้จัดการสาขาโรบินสันสมุทรปราการ (20k - 25k)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 - 25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : โรบินสันสมุทรปราการ

รายละเอียดของงาน
-ควบคุมูแลการขายสินค้าและบริการภายในร้าน
-จัดตาราง เวลา เข้า-ออก ของพนักงานภายในสาขา
-ดูแลและให้บริการหลังการขายสินค้า การเคลม
สินค้า การตอบคำถามและปัญหาข้อร้องเรียนใน
การใช้งานสินค้า
-ควบคุมดูแลความถูกต้องของสต๊อคสินค้า
-สรุปรายงานการขายในแต่ละวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถควบคุมดูแลงานขายประจำสาขาได้
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • บุคลิกดี มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ

Product Management (25k - 30k)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู พหลโยธิน ซอย 5

รายละเอียดของงาน
1. จัดทำงบประมาณ และแผนการผลิต และสั่งนำเข้าสินค้าประจำปี
2. วิเคราะห์สถิติ ข้อมูล ABC และแนวโน้มทางการตลาดร่วมกับฝ่ายขาย และการตลาด มาบริหารปริมาณสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าสูงสุด
3. ควบคุม และกำกับดูแลมูลค่าคลังสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ
4. บริหาร และจัดการการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และความพร้อมของผลิตภัณฑ์โดยการทบทวนและปรับระดับสินค้าคงคลัง และตารางการผลิตตามความเหมาะสม
5. ประสานงานฝ่ายผลิต จะฝ่ายจัดหาสินค้าเพื่อกำหนดแผนการผลิต และนำเข้าสินค้าอย่างเหมาะสม
6. ประสานงานกับฝ่ายการตลาด เพื่อจัดทำโปรโมชั่น และระบายสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวน้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการติกต่อสื่อสารได้ดี
 • สามารถบริหารจัดการมูลค่าสินค้าในคลังได้
 • หากมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในโรงงานสายการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Accounting Officer

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
-ออกบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, บิลเงินสด, ใบส่งของ
-วางบิล และรับเช็คค่าสินค้า, ติดตามลูกค้าเครดิต
-ปรับปรุงรายการเงินโอน / บัตรเครดิต จากการขายหน้าร้านของแต่ละสาขา
-ตรวจสอบและลงรายการรับเงินของบิลขาย ในโปรแกรมB+
-ตรวจสอบStatement
-จัดทำรายการค่าใช้จ่ายที่ถึงกำหนดจ่าย (จ่ายเช็ค,โอนเงิน)
-จัดทำและบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน
-จัดทำ และตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสารหัก ณ ที่จ่าย ส่งสำนักงานบัญชี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 23 - 32 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • หากมีประสบกาณ์ด้าน GL จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงาน กาญจนบุรี ด่วนมาก**)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน

รายละเอียดของงาน
-รับสินค้าเข้า จัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งงาน
-ตรวจนับและจัดเรียงสินค้า ในคลังสินค้า
-จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคลังสินค้าในโรงงาน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Programmer**ด่วน**

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 - 35,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู 1139-1141 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400

รายละเอียดของงาน
1. จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
2. วางแผนจัดระเบียบควบคุมและประเมินผลการดำเนินงานด้านไอทีและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
3. ออกแบบพัฒนาใช้และประสานงานระบบนโยบายและขั้นตอนต่างๆ
4. ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึงเครือข่ายและระบบสำรองข้อมูล
5. ปฏิบัติตามความต้องการของผู้ใช้และการทำงานของระบบเพื่อสนับสนุนนโยบายขององค์กร
6. การพัฒนาและการใช้นโยบายด้านไอทีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการ Setup Windows Server
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, JQuery, C Programming
 • มีทัศนคติที่ดีในการทางาน และสามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : hr@polomaker.com
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 02-2793002 ต่อ 300
พื้นที่ กทม. คุณแบ๊ต 081-9368872
พื้นที่ กาญจนบุรี 063-1961818
คุณเพชร 083-9999295

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1139-1141 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2793002
แฟกซ์ : 022792097

ติดต่อ : คุณเพชร

http://www.polomaker.com
ดูแผนที่