บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
โรงงานผลิต และ จำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พนักงานรวมประมาณ 300 คน
ส่วนขาย มี 6 สาขา
1. สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี
2. สาขาราชครู ปากซอยพหลโยธิน 5 พญาไท กรุงเทพ
3. สาขาศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์
4. สาขา MRT พระรามเก้า
5. สาขาโรบินสันสมุทรปราการ
6. สาขา จ.ระยอง
ผู้ผลิต และจำหน่ายเสื้อยืด เสื้อโปโล พร้อมบริการงานปัก -สกรีน

พนักงานตัดต่อวีดีโอ/ช่างภาพ (18,000 - 20,000 บาท)**ด่วนมาก**

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000 - 20000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู พหลโยธิน ซอย 5 (ซอยราชครู)

รายละเอียดของงาน
- ตัดต่อภาพเคลื่อนไหว VDO.
- ถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
- ทำ Content และ Creative writer

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีความสามารถในการถ่ายภาพและสามารถตัดต่อวิดีโอได้
 • บุคลิกดี มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • หากสามารถทำ Content และ Creative writer ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Support

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- ให้บริการด้านข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- รับข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
- ส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้กับโรงงานเพื่อทำการผลิต
- ให้บริการหลังการขาย
- สรุปรายงานการขาย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สนใจและรักงานขาย งานด้านบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • จัดทำเอกสารการขายได้ สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน และอดทน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำสาขา ราชครู)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 - 22,000

สถานที่ทำงาน : ซ.พหลโยธิน ซ.5 (ราชครู)

รายละเอียดของงาน
- สรรหาบุคลากรตามความต้องการของบริษัท
- อบรมปฐิมนิเทศพนักงานใหม่
- จัดหาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับแต่ละส่วนงาน
- แจ้งเข้า - แจ้งออกประกันสังคม
- งานสวัสดิการพนักงาน
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน
- จัดทำรายงานประจำเดือน
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านการสรรหาบุคลากร
 • สามารถอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้
 • สามารถอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ได้
 • มีความรู้ด้านประกันสังคม
 • มีประสบการณ์ด้าน Payroll จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Web Programmer

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู 1139-1141 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400

รายละเอียดของงาน
- พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ PHP เป็นหลัก ทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MySql และ WordPress เเละ Magento ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของลูกค้า
- ดูแล Web site ของบริษัทให้ทันสมัย และ พร้อมใช้งานเสมอ
- จัดทำรายงานวิเคราะห์การใช้งาน web site

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับการ Setup Windows Server
 • มีความรู้เกี่ยวกับ LAN / Network / Internet
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโดยใช้ PHP, MySQL, JQuery, C Programming
 • มีทัศนคติที่ดีในการทางาน และสามารถทางานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • ชอบการเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ

Digital Marketing Manager

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40000 ++

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- วางแผนควบคุมกลยุทธ์ ทางการตลาด ส่วน Digital แบบครบวงจร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- บริหาร Campaign ทางการตลาด
- ติดตามวิเคราะห์ Trend Marketing, Digital Marketing เพื่อนำมาประยุกต์และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม และนำสมัยอยู่เสมอ
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เพื่อปรับปรุง พัฒนาความเข้าใจ ในตัวธุรกิจขององค์กร ให้นำสมัย อยู่เสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing อย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Management บริหารทีมอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ในด้าน SEM,SEO,Social Media,Marketing Management
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

Digital Marketing ** ด่วน**

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25000 ++

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
- นำเสนอ และวางแผนงาน กลยุทธ ส่วน Facebook Ads.,Line Ads.
- วางแผนจัดเตรียมงบประมาณ Facebook Ads., Line Ads. Campaign ต่างๆ
- ประสานงานภายในองค์กร เพื่อออกแบบและพัฒนา Content
- วิเคราะห์ Trend Marketing , Digital Margeting
- ประสานงานส่วนการตลาด Offline

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing อย่างน้อย 3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้าน Google Ads. อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ในด้าน SEM,SEO,Social Media,Marketing Management
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสารได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พนักงานธุรการประจำแผนก (คนพิการ)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : พหลโยธิน 5 (ใกล้กับ BTS อารีย์)

รายละเอียดของงาน
งานธุรการเอกสารประจำแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน Word Excel และ internetได้

พนักงานคลังสินค้า

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน

รายละเอียดของงาน
-รับสินค้าเข้า จัดเก็บ เบิกจ่ายสินค้าตามใบสั่งงาน
-ตรวจนับและจัดเรียงสินค้า ในคลังสินค้า
-จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับคลังสินค้าในโรงงาน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Sales Representative ประจำสาขากาญจนบุรี

อัตรา : 1

เงินเดือน : 12000 + Incentive

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ให้บริการด้านข้อมูลสินค้ากับลูกค้า
- รับข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า
- ส่งข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าให้กับโรงงานเพื่อทำการผลิต
- ให้บริการหลังการขาย
- สรุปรายงานการขาย ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการและงานขาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

Merchandiser and Buyer (25K - 30K)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : สาขาราชครู พหลโยธิน ซอย 5

รายละเอียดของงาน
-วางแผนการจัดซื้อจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
-เจรจาต่อรองคุณสมบัติสินค้ากับผู้จำหน่าย ผู้ผลิต ตามที่บริษัทกำหนด
-วางแผนการขายและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
-กำหนดราคาขายพร้อมโปรโมชั่นทีี่เหมาะสม
-ประมาณการจำนวนมูลค่าสินค้า ยอดขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
-ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อจัดทำโปรโมชั่น
-ประสานงานกับทีมขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทักษะด้านการจัดซื้อจัดหาสินค้าหลากหลายช่องทาง
 • สามารถออกสำรวจตลาดเพื่อจัดซื้อจัดหาสินค้าได้
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองการเลือกซื้อสินค้า
 • บุคลิกดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • หากมีประสบการณ์ด้านการวางแผนงานและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำคลังสินค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้า ทั้งในกรุงเทพ และปริมณฑล
สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
หากมีรถจักรยานยนต์ มีค่าเสื่อมสภาพรถ และค่าน้ำมันให้
มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง
ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 081-9368872 , 083-9999295

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายอายุไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยายนต์
 • รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

พนักงานปักจักรคอมพิวเตอร์

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- ปักงานให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • มีความรู้ด้านงานปักผ้า
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานเย็บผ้า (เย็บโปโล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้าง

สถานที่ทำงาน : อ.พนมทวน จ.กาญจนบรี

รายละเอียดของงาน
- เย็บเจาะโปโลสาบธรรมดา
- เย็บเจาะโปโลสาบเล็กยาวและสาบโชว์
- เย็บเจาะโปโลให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีทักษะด้านการเย็บผ้า เจาะโปโลเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเย็บผ้า เจาะโปโลมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : โรงงาน อ.พนมทวน

รายละเอียดของงาน
- ดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้ถูกต้อง
- ดูแลส่งมอบสินค้าให้ฝ่ายขาย
- วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนการผลิต
- Balance Line กระบวนการผลิตให้เหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถให้คำปรึกษา ปรับปรุงและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • มีความรู้ด้านเทคนิคการเย็บ
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่เป้นอย่างดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการพูดคุยและการเจรจาต่อรองกับผู้อื่น
 • มีประสบการณ์การทำงานสายการผลิตการ์เม้นท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : hr@polomaker.com
หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
พื้นที่ กทม. 02-2793002 ต่อ 300
พื้นที่ กาญจนบุรี 063-1961818
คุณเพชร 083-9999295

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด
เลขที่ 1139-1141 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2793002
แฟกซ์ : 022792097

ติดต่อ : คุณเพชร

http://www.polomaker.com
ดูแผนที่