P.SPP Ranong Co., Ltd.
P.SPP Ranong Co., Ltd. เราเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นหลากหลายยี่ห้อ ทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการใช้งานในทุกๆด้าน อาทิ ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, ผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์เพื่อการพาณิชย์, ผลิตภัณฑ์สำหรับรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เรามีคลังสินค้า 4 แห่งกระจายทั่วทั่งภาคใต้ ทำให้สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และบริษัทฯ มีทีมจัดส่งสินค้าอย่างมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 2,300 ราย

ด้วยการทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหล่อลื่นกว่า 30 ปี เราขอขอบคุณคู่ค้า และ ลูกค้าทุกๆท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจกับทางเราตลอดมา เราสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

1. พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สงขลา

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : สาขาสงขลา

รายละเอียดของงาน
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลายระดับ
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกแขนงวิชา
 • **มีทักษะการนำเสนอเเละทักษะการขายในตัวเอง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • **สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Powerpoint, Word, Excel, Internet และ E-mail
 • **สามารถขับรถได้อย่างคล่องเเคล่ว และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง
 • มีประสบการณ์งานขายเเละบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน

2. พนักงานบัญชีและธุรการ สาขาสุราษฎร์ธานี **ด่วนมาก!!**

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10000 ขึ้นไป และขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า
- ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน
- ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า
- จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร)
- งานธุรการในสำนักงาน
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีบุคลิกภาพดี ซื่อสัตย์ อดทน มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี MS Office, Internet, E-mail และโดยเฉพาะโปรแกรมจัดการด้างงานบัญชี เช่น Easy-ACC
 • รักความก้าวหน้าพร้อมเรียนรู้งาน

3. พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สุราษฎร์ธานี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน

4. พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-ภูเก็ต

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขาภูเก็ต

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน- เท่านั้น

5. พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่นยานยนต์-ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส

อัตรา : 2

เงินเดือน : 16,000+++

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขาสงขลา

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวสขึ้นไป
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน- เท่านั้น

6. พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-นครศรีธรรมราช (ด่วนมาก)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
-ดำเนินการตามแผนงานระดับไตรมาสและรายปี สนองนโยบายที่กำหนด
-สรรหาเเละเข้าพบปะดูแลยอดขายของร้านค้าจัดจำหน่ายน้ำมันเครื่องยานยนต์ จำพวก ร้านขายอะไหล่, อู่, คาร์เเคร์, บริษัทขนส่ง เป็นต้น
-จัดทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เเละผลการเข้าพบ รวมถึงงานที่ต้องติดตามเป็นรายวัน
-รายงานสภาพตลาด, กิจกรรมเเละโปรโมชั่นคู่เเข่งได้
-ทำกิจกรรมทางการตลาดให้แก่ร้านค้าเเละติดตามผล
-สรุปรายงานผลงานการขายเเละสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายทุกอาทิตย์
-มีความสามารถในการสื่อ นำเสนอวิทยาการและผลิตภัณฑ์ต่อองค์กรและลูกค้าหลายระดับ
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกแขนงวิชา
 • **มีทักษะการนำเสนอเเละทักษะการขายในตัวเอง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • **สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Powerpoint, Word, Excel, Internet และ E-mail
 • **สามารถขับรถยนต์ได้อย่างคล่องเเคล่ว และมีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้อง
 • มีประสบการณ์งานขายเเละบริการ จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

7. พนักงานขับรถ ส่งของ ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,000 + (ตามความสามารถและประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : สำนักงาน พี.เอสพีพี ระนอง สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
ขับรถส่งสินค้าในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช และระนอง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • การศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้ และมีใบขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกอย่างถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบ, กระตือรือล้น และ รักการทำงานเป็นทีม
 • มีความชำนาญเส้นทางในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • มีความซื่อสัตย์ รักความก้าวหน้าในตำแหน่งนั้นๆ

8. พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-ประจวบฯ,ชุมพร (ด่วนมาก)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : สำนักงานระนอง

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า
-ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง
-ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • มีทักษะการขายและเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน

9. วิศวกรขายน้ำมันหล่อลื่น-โซนภาคใต้ตอนบน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 23,000++

สถานที่ทำงาน : สาขาสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
-ขายสินค้า ควบคุมดูแลและให้บริการลูกค้าด้านเทคนิคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
-รับผิดชอบควบคุมดูแลลูกค้าและให้บริการด้านเทคนิค
-ดำเนินการแก้ไขปัญหาของลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของบริษัท
-และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดเพศ อายุประมาณ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ช่าง หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทำงาน ภายในโรงงานหรือด้านเทคนิคอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะการขายและการนำเสนอ
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและมีจิตใจในการบริการ
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยัน มีทัศนคติที่ดีต่อการขาย
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทุกตำแหน่งต้องมี -บุคคลค้ำประกันการทำงาน- เท่านั้น

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครผ่านทาง Internet หรือติดต่อโดยตรง ที่ฝ่ายบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 093-7409991 หรือส่งประวัติมาได้ที่
email - hr.pspp@psppranong.com

P.SPP Ranong Co., Ltd.
119 ถนนท่าเมือง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000
โทรศัพท์ : 093-740-9991
แฟกซ์ : 077825098

ติดต่อ : คุณจิรัณยา

http://www.psppranong.com/

Jobs power By JobTH.com