กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนม ตราดัชมิลล์, ดีน่า ทั้งแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ และนครปฐม ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถที่พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

1. Engineering trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 23,000 บาท / เดือน

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต
- ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา วศ.บ. (สามัญ หรือเทียบโอน)
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิศวกรรมการผลิต, สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
 • เพศชาย ตัองไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

2. QA Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด
- พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบเพื่อหรือทำลาย
- สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้ มีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร ,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน (2 ปี ขึ้นไป) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

3. Payroll & HRIS (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.) ด่วนมาก !!!

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน
- ทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน
- งานเอกสารอื่นๆ ในแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 -3 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Excel และ MS Word และ ทำ Payroll Program มาก่อน
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ / Line คุณธเนศ 084-751-6610 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

4. Chemical Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 3

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- วางแผนและควบคุมการตรวจสอบทางเคมี ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- ประสานงานการวิเคราะห์คุณภาพของห้องปฏิบัติการ
- ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตให้มีความสะอาด และปลอดภัย
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) ,เคมีอุตสาหกรรม, สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี สายอาหาร เครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

5. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.)

อัตรา : ุ6

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

รายละเอียดของงาน
งานด้านเอกสารทางบัญชี

เรียนรู้ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง
เรียนรู้ การออกเอกสารทางบัญชี และการเก็บเอกสาร
เรียนรู้ การวางบิลลูกหนี้ การออกใบกำกับภาษี
เรียนรู้ การบันทึกรายรับ - รายจ่าย
เรียนรู้ ระบบงานบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานจริง


มีเบี้ยเลี้ยง และ ใบรับรองการฝึกงานเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
 • ฝึกงาน วันจันทร์-วันศุกร์
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ & Line : คุณธเนศ 084-751-6610 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือส่ง Resume พร้อมทรานสคริปต์ (Transcript) มาที่ E-mail : [email protected]

6. พนักงานฝ่ายผลิต ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จังหวัดนครปฐม)

อัตรา : จำนวน 30 อัตรา

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงานดัชมิลล์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันอดทนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณภูรีภัทร (HR) โทร / Line ID : 065-3484300, 084-7516513

7. QA Technician (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control)
- Process audit
- ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ
- ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • ปฎิบัติงานตามกะการผลิตของบริษัทฯ ได้ (เป็นงานเข้ากะ)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทร 084-751-6513 (คุณพจนีย์) , LINE ID: dutchmill-dmc

8. QA Trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- เรียนรู้ งานในกระบวนการของฝ่ายผลิต (OJT)
- เรียนรู้ การควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
- เรียนรู้ การทวนสอบจุด CCP, ทวนสอบประสิทธิภาพของการทำความสะอาดแบบต่างๆ
- เรียนรู้ การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต (QSM)
- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23-27 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วท.บ.)
 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science), สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology), สาขาจุลชีววิทยา (Microbiology), สาขาเคมี (Food Chemistry), สาขาอาหาร อื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • สามารถใช้เครื่องมือใน Lab และวิเคราห์ผลได้
 • ต้องทำงานเข้ากะได้ และมีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID : 084-751-6610 หรือส่ง Resume และ Transcript มาที่ [email protected]

9. Microbiologist & Sanitation Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน
- มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม, งาน Sanitation และ Pest Control
- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงานระบบควบคุมสัตว์พาหะของโรงงานร่วมกับ Supplier
- ร่วมกำหนดขั้นตอนในการทำความสะอาด เครื่องจักร อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ในการผลิต ในกรณีที่มีการออกแบบ ติดตั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา, สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

10. นักศึกฝึกงาน ฝ่ายวิศวกรรม (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 2

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ฝึกงานในฝ่ายวิศวกรรม เพื่อเรียนรู้เครื่องจักรในกระบวนการผลิต
- รับผิดชอบงานในสายการผลิตผลิตภัณฑ์นม และเครื่องดื่มในโรงงาน
- ทำ Project เพื่อพัฒนางานร่วมกับโรงงาน
- งานอื่นๆ ตามเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4
 • สาขาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • สาขาวิศวกรรมการผลิต
 • สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
 • ติดต่อ-สอบถาม : คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) โทรศัพท์ / Line : 084-751-6610 หรือส่ง Resume และ Transcript มาที่ [email protected]

11. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 17,000 - 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50

รายละเอียดของงาน
- จัดส่งสินค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 • รักงานบริการ อดทนต่องานหนัก
 • รู้เส้นทางใน จ.กรุงเทพฯ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 084-751-6396 คุณสันติ (ผู้จัดการศูนย์ตลิ่งชัน), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

12. พนักงาน Cashier ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000 - 16,000

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น
- ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย
- ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานธุรการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 (ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้)
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ : คุณคุณวุฒิ 081-170-5093 (หัวหน้างาน) หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

13. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (Pre Order) ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา ถนนคู้บอน ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 24,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา ซ.คู้บอน 22-24

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง (มีค่าเสื่อมรถอีก 2,000 บาท/เดือน)
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • สนใจสามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

14. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 8

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

รายละเอียดของงาน
- ขับรถตามเส้นทางที่หัวหน้างานกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ ขยัน
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีใบขับขี่
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • สนใจสามารถสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 ธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

15. พนักงานดูแลคลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,930 - 10,930

สถานที่ทำงาน : ถ.รามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

รายละเอียดของงาน
- ตรวจรับสินค้าเข้า - ออก
- จัดเตรียมสินค้า เพื่อรอการจัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • รักงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์รามอินทรา), โทร / Line 084-751-6610 ธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

16. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 23,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ติดกับโครงการบ้านพฤกษา นารา โรจนะ-สามเรือน

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • รักงานขาย งานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้าฯ สาขาจังหวัดอยุธยา
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-895-0872 คุณณรงศักดิ์ (ผู้จัดการ), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

17. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา ด่วนมาก!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 17,000 - 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ติดกับโครงการบ้านพฤกษา นารา โรจนะ-สามเรือน

รายละเอียดของงาน
- ขับรถในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
- ช่วยพนักงานขายในการขึ้น - ลงสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอยุธยา
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-895-0872 คุณณรงศักดิ์ (ผู้จัดการ), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

18. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วน!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 21,000-28,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-925-7663 คุณยุทธนา (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

19. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา ด่วน!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 10

เงินเดือน : 15,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครราชสีมา
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-925-7663 คุณยุทธนา (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

20. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม ถนนพุธมณฑลสาย 8 / นครชัยศรี ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 16,000-17,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม (อ.กำแพงแสน ใกล้วัดอ้อน้อย)

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม (อ.กำแพงแสน ใกล้วัดอ้อน้อย)
 • ติดต่อสมัครงานโทร : 081-931-6337 คุณเอกลักษณ์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

21. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 23,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ฝั่งตรงข้าม อบต.นาป่า บายพาสพนัสนิคม

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ที่กำหนดให้ ในจังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย และงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวัน (จันทร์ - เสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้าฯ สาขาจังหวัดชลบุรี)
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-969-7916 คุณบุญส่ง (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

22. พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วน!!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : ฝั่งตรงข้าม อบต.นาป่า บายพาสพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น
- ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย
- ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานธุรการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ฝั่งตรงข้าม อบต.นาป่า บายพาสพนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ : คุณคุณวุฒิ 081-170-5093 (หัวหน้างาน) หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]

23. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาจันทบุรี ด่วนมาก!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 7 อัตรา

เงินเดือน : 21,000 - 28,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจันทบุรี (ตำบลท่าแฉลบ ใกล้ศูนย์ฯ เดอเบล)

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ขยัน อดทน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดจันทบุรี (ต.ท่าแฉลบ ใกล้ศูนย์ฯ เดอเบล)
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-969-7918 คุณนิกร (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

24. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดสระแก้ว
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-438-0510 คุณธวัชชัย (ผู้จัดารศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

25. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 7

เงินเดือน : 21,000-28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาลำปาง
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-387-7019 คุณอัครเดช (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

26. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก!!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด
 • ติดต่อสมัครงานโทร 081-173-0525 คุณพัทธ์ปพน (ผู้จัดการศูนย์ฯ), และ โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

27. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาขอนแก่น ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000 - 28,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาขอนแก่น ถนนท่าพระ-โกสุม ข้างโรงเบียร์สิงห์ ขอนแก่น

รายละเอียดของงาน
- ดูแลเขตการขาย ตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย และการบริการ
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวัน (จันทร์ - เสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาขอนแก่น)
 • สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 089-895-0867 คุณสุวิทยา (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

28. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 7

เงินเดือน : 16,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 และ ปวช.
 • ชอบงานบริการ
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี
 • ติดต่อสมัครงานโทร 084-438-0511 คุณกิตติศักดิ์ (ผู้จัดการอุดรธานี),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

29. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาเลย ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 27,000

สถานที่ทำงาน : ถนนเส้นไป อ.นาด้วง เลี้ยวซอยข้างวัดวัดประชานิมิตร ทางขึ้นภูบ่อบิด

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิม.6 ต้องมีประสบการณ์ด้านการขาย)
 • รักงานขาย และการบริการ
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาเลย (ถนนเส้นไป อ.นาด้วง เลี้ยวซอยข้างวัดวัดประชานิมิตร ทางขึ้นภูบ่อบิด)
 • ติดต่อสมัครงานโทร 081-376-5120 คุณธนู (ผู้จัดการศูนย์เลย), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

30. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร ด่วนมาก !!! (รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

เงินเดือน : 16,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดชุมพร

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 - ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดชุมพร
 • ติดต่อสมัครงานโทร 084-751-6418 คุณธนกิจ (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

31. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา ด่วนมาก!!! (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

อัตรา : 7

เงินเดือน : 21,000-28,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า ตำบลโคกกลอย สาขาพังงา
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 089-895-0891 คุณวัชรพงศ์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

32. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 8

เงินเดือน : 21,000- 27,000

สถานที่ทำงาน : ใกล้บริเวณสี่แยกควนลัง ซ.ภูเก็ตศรีสุชาติ อ.หาดใหญ่

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 089-201-4402 คุณสุภาภรณ์ (K.แก้ว), โทร / Line 084-7516610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

33. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด่วนมาก !!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 8

เงินเดือน : 16,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ใกล้บริเวณสี่แยกควนลัง ซ.ภูเก็ตศรีสุชาติ อ.หาดใหญ่

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6 - ปวช.
 • รู้เส้นทางในจังหวัดสงขลาเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า หาดใหญ่ สาขาสงขลา
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-201-4402 คุณสุภาภรณ์ (K.แก้ว), โทร / Line 084-7516610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

34. ช่างเชื่อม (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ประกอบชิ้นงาน เหล็ก และ สแตนเลส
- เชื่อม TIG , MIG และ MMA
- มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานระหว่างทดลองงาน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 21 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. – ปวส.
 • มีทักษะงานเชื่อม TIG ,MIG และ MMA
 • หากเคยเชื่อมท่อ SUS316 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพจนีย์ (ทรัพยากรมนุษย์)โทร 084- 7516513 / Line ID 0847516513
 • หรือส่ง Resume มาที่ E-mail [email protected]

35. ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : 16,500 - 18,000

สถานที่ทำงาน : 137/6 ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
-ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ในสายการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักร
-ฝึก on the job training ในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพจนีย์ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร 084-7516513 / Line ID 0847516513 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

36. Customer Care Officer(สายวิทยาศาสต์การอาหาร) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 16,000 - 19,000

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่พบปัญหาคุณภาพสิน PP-UHT
- รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าประสานและวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไข ติดตามผลร่วมกับแผนกที่พบปัญหาและเกี่ยวข้อง
- สรุปข้อมูล และรายงานผล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นในระบบคุณภาพ GHP/5ส/HACCP
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ อดทน ใจเย็น มีทักษะในการเจรจาและโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
 • ใชโปรแกรมพื้นฐาน computer ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และทำงานล่วงเวลาได้

37. ช่างควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : 14,000-17,000 บาท

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
1.Operation ระบบบำบัดน้ำเสีย
2.PM เครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสีย
3.ทำ LAB เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. – ป.ตรี สาขาช่างทุกสาขา หรือสาขา อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานเป็นกะได้ (เช้า บ่าย ดึก )
 • มีความรู้เรื่อง Motor และ Pump รวมถึงสามารถ PM ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพจนีย์ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร. 084-7516513/ Line ID 0847516513 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

38. พนักงานบัญชี (บริษัท วินด์เซอร์ปาร์ค แอนด์ กอล์ฟคลับ จก. ในเครือบริษัทดัชมิลล์)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 16,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดของงาน
- รับวางบิลแล้วก็นำมาแนบเอกสาร AP ที่ตั้งหนี้ ส่งเอกสารให้ทางฝ่ายการเงินทำจ่าย Supplier
- ตรวจนับสต็อกสินค้าประจำสัปดาห์ และประจำเดือนพร้อมจัดทำรายงานสต็อกคงเหลือ จัดทำรายงานสรุปการตรวจนับ
สต็อกสินค้า
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
- บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญณาตรีสาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูงและละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน
 • เคยผ่านการทำงานในสำนักงานบัญชีมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณวันเพ็ญ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) โทร. 089-9698667
 • หรือ ส่ง Resume และ Transcript มาที่ [email protected]

วิธีการรับสมัครงาน
สนใจสมัครงาน Online, e-mail : [email protected]
หรือส่งจดหมายสมัครงาน ได้ที่
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
222 อาคารกรุงธนเมืองเก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0847516610
แฟกซ์ : 02-7602233

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

http://www.dutchmill.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com