กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนม ตราดัชมิลล์, ดีน่า ทั้งแบบยูเอชทีและพาสเจอร์ไรส์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ และนครปฐม ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีความสามารถที่พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกัน

1. QA Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
- วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด
- พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้าขาย,กักกัน,ตรวจสอบเพื่อหรือทำลาย
- สามารถปฏิบัติงานเป็นช่วงเวลาได้ มีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร ,วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่อง Process การผลิต, จุด CCP ต่างๆ การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
 • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน (2 ปี ขึ้นไป) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความคิดเชิงบวก, อดทนมีวินัย, ตรงต่อเวลา
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

2. Payroll & HRIS (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.) ด่วนมาก !!!

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน
- ทำค่าจ้างเงินเดือนให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- กองทุนประกันสังคมและสวัสดิการของพนักงาน
- งานเอกสารอื่นๆ ในแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการ, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 -3 ปี
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ MS Excel และ MS Word และ ทำ Payroll Program มาก่อน
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ / Line คุณธเนศ 084-751-6610 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

3. Chemical Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 3

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- วางแผนและควบคุมการตรวจสอบทางเคมี ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
- ประสานงานการวิเคราะห์คุณภาพของห้องปฏิบัติการ
- ควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในกระบวนการผลิตให้มีความสะอาด และปลอดภัย
- ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เคมี) ,เคมีอุตสาหกรรม, สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเข้ากะได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี สายอาหาร เครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

4. นักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด กทม.)

อัตรา : 5

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ (บางพลัด)

รายละเอียดของงาน
งานด้านเอกสารทางบัญชี

เรียนรู้ การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง
เรียนรู้ การออกเอกสารทางบัญชี และการเก็บเอกสาร
เรียนรู้ การวางบิลลูกหนี้ การออกใบกำกับภาษี
เรียนรู้ การบันทึกรายรับ - รายจ่าย
เรียนรู้ ระบบงานบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปปฏิบัติงานจริง


มีเบี้ยเลี้ยง และ ใบรับรองการฝึกงานเพื่อประโยชน์ในการสมัครงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
 • ฝึกงาน วันจันทร์-วันศุกร์
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ : คุณมาลี 081-173-0527 (Mgr.) หรือส่ง Resume พร้อมทรานสคริปต์ (Transcript) มาที่ E-mail : [email protected]

5. พนักงานฝ่ายผลิต ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จังหวัดนครปฐม)

อัตรา : จำนวน 30 อัตรา

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงานดัชมิลล์ จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 18 ขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ขยันอดทนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณภูรีภัทร (HR) โทร / Line ID : 065-3484300, 084-7516513
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

6. QA Technician (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control)
- Process audit
- ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ
- ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, วิศวกรรมการอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 22-30 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • ปฎิบัติงานตามกะการผลิตของบริษัทฯ ได้ (เป็นงานเข้ากะ)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทร 084-751-6513 (คุณพจนีย์) , LINE ID: dutchmill-dmc
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

7. QA Trainee ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 20,000++

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงานดัชมิลล์ สาย 8 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- เรียนรู้ งานในกระบวนการของฝ่ายผลิต (OJT)
- เรียนรู้ การควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต
- เรียนรู้ การทวนสอบจุด CCP, ทวนสอบประสิทธิภาพของการทำความสะอาดแบบต่างๆ
- เรียนรู้ การจัดการและควบคุมระบบคุณภาพการผลิต (QSM)
- งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23-27 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (วท.บ.)
 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science), สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology), สาขาจุลชีววิทยา (Microbiology), สาขาเคมี (Food Chemistry), สาขาอาหาร อื่นๆ ที่เกี่ยงข้อง
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ
 • สามารถใช้เครื่องมือใน Lab และวิเคราห์ผลได้
 • ต้องทำงานเข้ากะได้ และมีความยืดหยุดเรื่องวันหยุด
 • สามารถโยกย้ายไปทำงานโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ ได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID : 084-751-6610 หรือส่ง Resume และ Transcript มาที่ [email protected]

8. Supplier Quality Management Supervisor ด่วนมาก !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 2

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- วางแผนและกำหนดเกณฑ์ KPI Supplier ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ แผนกวางแผนผลิต และแผนกควบคุมคุณภาพ
- วิเคราะห์ข้อมูล KPI Supplier เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินการสำหรับวางแผนรอบต่อไป ทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาว
- วางแผน กำหนดมาตรฐานการตรวจประเมินคุณภาพSupplier ทั้งในและต่างประเทศ
- ประเมินคุณภาพวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สารเคมีใหม่ก่อนซื้อเข้ามาใช้ ร่วมกับแผนกจัดซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ
- ประเมินคุณภาพวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สารเคมี ก่อนการรับเข้า ณ แหล่งผลิตทั้งในและต่างประเทศ
- ติดตามและร่วมแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพของสินค้าวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สารเคมี ร่วมกับ Supplier ทั้งในและต่างประเทศ
- กำหนดมาตรฐาน เกณฑ์การตรวจสอบ ยอมรับคุณภาพวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์/สารเคมี ร่วมกับ Supplier และ แผนก- ควบคุมคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศ
- ติดตาม แก้ไขปัญหาผลวิเคราะห์ประจำปีจาก Supplier ทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมการดำเนินงาน ระบบคุณภาพร่วมกับ supplier (GMP, HACCP, ISO9001, ISO22000,Halal)
- ร่วมพิจารณา Exceptional release กรณีคุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนด
- สนับสนุน กิจกรรมการแก้ไขปัญหาคุณภาพสินค้าให้หน่วยงานต่างๆ (Special project)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IQA , Audit or Lead auditor, Supplier Control และหรือ
 • มีประสบการณ์ ทำงานในโรงงานอาหาร, ฝ่ายผลิต และควบคุมคุณภาพ อย่างน้อย 5 ปี และหรือ
 • มีประสบการณ์การตรวจ Audit โรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์งานตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีความรู้ระบบตรวจสอบคุณภาพ ระบบคุณภาพ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000, Plant hygienic
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเช่น MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ และเดินทางไปติดตามปัญหาคุณภาพที่ Supplier ได้
 • สามารถปฏิบัติงานวันหยุดได้ (กรณีที่สินค้ามีปัญหา) และทำงานภายใต้สภาวะกดดันสูงได้
 • ติดต่อ-สอบถาม สมัครงาน : โทรศัพท์ / Line คุณธเนศ 084-751-6610 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

9. Direct Sales Trainee (ประจำภาคอีสาน และภาคเหนือ)

อัตรา : หลาย

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำภาคอีสาน และภาคเหนือ

รายละเอียดของงาน
- เรียนรู้งานขาย 12 เดือน ฝึกหน้างานจริง ฝึกบริหารทีมขาย และการสร้างทีม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส และปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศชาย ตัองไม่มีภาระทางทหาร
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพนารัตน์ (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) โทร 081-868-3756 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วน !!! (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 3

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติงาน ระบบ ISO 45001 & ISO 14001
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
- ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
- ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องจากการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรจป.หัวหน้างาน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย (มีใบ บฉ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์จัดการงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้เรื่อง ระบบ ISO 45001 & ISO 14001
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

11. R&D trainee !!! (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 3

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- วางแผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
- วางแผนการวิจัยและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
- ประเมินเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์, พัฒนาสูตรสินค้าเบื้องต้น, พิจารณากระบวนการผลิต, แหล่งวัตถุดิบที่ใช้,
- ประเมินต้นทุสินค้า และจัดทำข้อมูลสรุป เพื่อนำไปใช้ในการอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์
- วางแผนการทดลองในไลน์ผลิต ทดลอง และสรุปผลตั้งแต่ระดับ Lab scale, Pilot scale และ Plant scale
- ดำเนินการทดลอง และติดตามการผลิตทั้งที่โรงงานนครปฐม โรงงานนครสวรรค์ และโรงงาน OEM
- กำหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับสูตรของผลิตภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกแผนก

** ฝึกงาน เรียนรู้งาน ทุกแผนกเป็นเวลา 6 เดือน **

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 24 - 28 ปี
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร, สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาจุลชีววิทยา
 • มีความรู้คิดริเริ่ม สร้างสรรค์
 • สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบการวิเคราะห์ ค้นคว้าวิจัย
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ มีความสามารถในการจัดการด้านความขัดแย้ง (Conflict Management)
 • ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี)
 • สามารถทำงานเข้า กะได้ กะเช้า กะบ่าย กะดึก (วนกะ)
 • สามารถเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และต่างประเทศได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]

12. พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (Pre Order) ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา ถนนคู้บอน ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 24,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา ซ.คู้บอน 22-24

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีมอเตอร์ไซด์เป็นของตัวเอง (มีค่าเสื่อมรถอีก 2,000 บาท/เดือน)
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • สนใจสามารถสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

13. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 16,000-17,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม (ถนนพุธมณฑลสาย 8 / นครชัยศรี)

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครปฐม (ถนนพุธมณฑลสาย 8 / นครชัยศรี)
 • ติดต่อสมัครงานโทร : 081-8316356 คุณณัฐพงศ์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

14. พนักงาน Cashier ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วน!!! (สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000-15,000

สถานที่ทำงาน : ฝั่งตรงข้าม อบต.นาป่า บายพาสพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น
- ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย
- ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานธุรการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ฝั่งตรงข้าม อบต.นาป่า บายพาสพนัสนิคม จ.ชลบุรี
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ : คุณคุณวุฒิ 081-170-5093 (หัวหน้างาน) หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

15. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสระแก้ว ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดสระแก้ว
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-438-0508 คุณดิฐพล (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

16. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 17,000 - 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50

รายละเอียดของงาน
- จัดส่งสินค้าตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6, ปวช.
 • รักงานบริการ อดทนต่องานหนัก
 • รู้เส้นทางใน จ.กรุงเทพฯ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 084-751-6396 คุณสันติ (ผู้จัดการศูนย์ตลิ่งชัน), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

17. พนักงาน Cashier ประจำคลังสินค้าตลิ่งชัน ซอย. สวนผัก 50 ด่วนมาก !!!

อัตรา : 2

เงินเดือน : 13,000 - 16,000

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50

รายละเอียดของงาน
- ตรวจสอบนับสินค้าคงเหลือหลังจากการขายในตอนเย็น
- ตรวจสอบนับสินค้าคลังของเสีย
- ช่วยตรวจสอบบิลขายประจำวัน / จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- งานธุรการต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี - การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก ซื่อสัตย์
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาตลิ่งชัน ซ.สวนผัก 50 (ขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ได้)
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทรศัพท์ : คุณคุณวุฒิ 081-170-5093 (หัวหน้างาน) หรือส่ง Resume มาที่ E-mail : [email protected]
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

18. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ (หลังโรงงานแดรี่พลัส อ.พยุหะคีรี)

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา (วุฒิปวส. ต้องมีประสบการณ์งานขาย หรืองานหน่วยรถเงินสด)
 • รักงานขาย และการบริการ
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • ต้องมีบุคคลค้ำประกันการทำงาน
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ (หลังโรงงานแดรี่พลัส อ.พยุหะคีรี)
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-969-7916 คุณบุญส่ง (ผู้จัดการศูนย์), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

19. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ (หลังโรงงานแดรี่พลัส อ.พยุหะคีรี)

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครสวรรค์ (หลังโรงงานแดรี่พลัส อ.พยุหะคีรี)
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-969-7916 คุณบุญส่ง (ผู้จัดการศูนย์), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

20. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุรินทร์ ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 27,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุรินทร์

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุรินทร์
 • ติดต่อสมัครงานโทร. 089-813-6856 คุณเสฏฐพงษ์ (ผู้จัดการศูนย์), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

21. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22 ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22

รายละเอียดของงาน
- ขับรถตามเส้นทางที่หัวหน้างานกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • รักงานบริการ ขยัน
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีใบขับขี่
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • บริษัทฯ มีหอพักให้ฟรี
 • สนใจสามารถสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขารามอินทรา กม.8 ซ.คู้บอน 22
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 085-487-5238 คุณจิรโรจน์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 ธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

22. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 23,000 - 30,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ฝั่งตรงข้าม อบต.นาป่า บายพาสพนัสนิคม

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ที่กำหนดให้ ในจังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย และงานบริการ
 • ขยัน อดทน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ทุกวัน (จันทร์ - เสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้าฯ สาขาจังหวัดชลบุรี)
 • สอบถามเพิ่มเติ่มโทร 089-895-0867 คุณสุวิทยา (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

23. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาจันทบุรี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจันทบุรี (ตำบลท่าแฉลบ ใกล้ศูนย์ฯ เดอเบล)

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุตั้งแต่ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ขยัน อดทน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์-เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดจันทบุรี (ต.ท่าแฉลบ ใกล้ศูนย์ฯ เดอเบล)
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-810-6991 คุณณัฐพล (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

24. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 27,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาชุมพร

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดชุมพร
 • ติดต่อสมัครงานโทร 084-387-7019 คุณอัครเดช (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

25. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาน่าน ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 27,600

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดน่าน

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดน่าน
 • สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร. 081-173-0522 คุณอธิก (ผู้จัดการศูนย์ฯ), 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

26. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุบลราชธานี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000-27,000

สถานที่ทำงาน : ใกล้โรงพยาบาลวาริน กับโรงเรียนกุดเป่ง

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย และการบริการ
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาจังหวัดอุบลราชธานี (ข้างโรงพยาบาลวาริน อ.วาริน)
 • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 084-387-0868 คุณศราวุธ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

27. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาณ์ทันที ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-895-0872 คุณณรงศักดิ์ (ผู้จัดการศูนย์ฯ), และ โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

28. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 16,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด (ใกล้แยกจตุรพักตรพิมาน)

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน สู้งานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาร้อยเอ็ด (ใกล้แยกจตุรพักตรพิมาน)
 • ติดต่อสมัครงานโทร 089-895-0872 คุณณรงศักดิ์ (ผู้จัดการศูนย์ฯ), และ โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)

29. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000-28,000

สถานที่ทำงาน : ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6- ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอุดรธานี (ซ.นาทราย 2 ตรงข้ามตลาดไทศิริ เส้นวิทยาลัยสันตพล )
 • ติดต่อสมัครงานโทร 084-751-6394 คุณธีระเดช (ผู้จัดการศูนย์),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

30. ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 15 อัตรา

เงินเดือน : 16,500 - 18,000

สถานที่ทำงาน : 137/6 ม.1 ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
-ดูแลและควบคุมเครื่องจักร ในสายการผลิตและบำรุงรักษาเครื่องจักร
-ฝึก on the job training ในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพจนีย์ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร 084-7516513 / Line ID 0847516513 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

31. Customer Care Officer(สายวิทยาศาสต์การอาหาร) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : 16,000 - 19,000

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ดูแลรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่พบปัญหาคุณภาพสิน PP-UHT
- รวบรวมข้อมูลจากลูกค้าประสานและวิเคราะห์สาเหตุการแก้ไข ติดตามผลร่วมกับแผนกที่พบปัญหาและเกี่ยวข้อง
- สรุปข้อมูล และรายงานผล

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส. ป.ตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ,วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
 • มีประสบการณ์และมีความรู้เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้เบื้องต้นในระบบคุณภาพ GHP/5ส/HACCP
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ อดทน ใจเย็น มีทักษะในการเจรจาและโน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
 • ใชโปรแกรมพื้นฐาน computer ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และทำงานล่วงเวลาได้
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

32. Incoming Inspector (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC) ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบคุณภาพด้านเคมี กายภาพวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์
2. ออกเอก COA ของวัตถุดิบที่ขายให้ Supplier
3. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสารเคมี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร, เทคโนโลยีการอาหาร, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • อายุ 20-30 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี
 • ไม่ต้องเข้ากะ
 • หากมีประสบการณ์ทำงานสายการผลิต ในอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจาราณาเป็นพิเศษ
 • สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ติดต่อ-สอบถาม : โทร 084-751-6513 (คุณพจนีย์) LINE ID: dutchmill-dmc
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

33. พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาปราณบุรี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 21,000 - 28,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดของงาน
- เสนอขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ UHT ตามร้านขายของชำ
- สรุปยอดการขายประจำวัน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักงานขาย ชอบงานบริการ
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-3871206 คุณจรัญ (ผู้จัดการศูนย์), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

34. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาปราณบุรี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 16,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทางไปปลายน้ำปราณ)

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทนต่องานหนัก
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • รับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขาอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-3871206 คุณจรัญ (ผู้จัดการศูนย์), และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

35. เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมการตลาด (Event Marketing)

อัตรา : 4

เงินเดือน : 12,000-14,000

สถานที่ทำงาน : สำนักงานใหญ่ บางพลัด

รายละเอียดของงาน
- สำรวจเส้นทาง วาง routing เส้นทาง
- แจกสินค้าให้ลูกค้าทดลองดื่ม สาธิตเมนูนมปั่น
- แจกสินค้าให้ร้านค้าได้ทดลองดื่ม ทดลองขายพร้อมป้ายเมนูให้ร้านค้า เสนอขายสินค้าเข้าร้านชงน้ำปั่น , ร้านค้าที่ขายวัตถุดิบสำหรับทำเมนูนมปั่น
- ติดสื่อหน้าร้านค้า ถ่ายภาพประกอบ
- สรุปยอดขาย เช็คสต็อกสินค้า อุปกรณ์ ยอดคงเหลือรายวัน
- จัดทำบันทึกข้อมูลร้านค้า ฐานข้อมูล ชื่อ ตำแหน่งที่ตั้ง
- สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับการปฏิบัติงาน มีวินัย
- ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • *ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี (ลูกจ้างชั่วคราว)
 • ติดต่อสมัครงานโทร : 098-249-0341 คุณวราภรณ์ (หัวหน้างาน)

36. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 10

เงินเดือน : N/A

สถานที่ทำงาน : ประจำโรงงาน ดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
-ดำเนินงานดูแลรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต
-ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงประจำวัน สัปดาห์/ตามแผน PM เครื่องจักร
-สรุปผล/รายงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ป.ตรี สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า, ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์การด้านงานซ่อมบำรุงในโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์โรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย ตัองไม่มีภาระทางทหาร
 • สามารถทำงานวันอาทิตย์ และ เข้ากะได้
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณธเนศ (ทรัพยากรมนุษย์) โทร / Line ID 084-751-6610 หรือส่งประวัติสมัครงานมาที่ [email protected]
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

37. ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม)

อัตรา : 5 อัตรา

เงินเดือน : 14,000-17,000 บาท

สถานที่ทำงาน : โรงงานดัชมิลล์ จ.นครปฐม

รายละเอียดของงาน
- ปฏิบัติงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล ,ช่างยนต์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปฏิบัติงาน โรงงาน นครชัยศรี จ.นครปฐม (มีหอพัก)
 • ติดต่อสมัครงาน : คุณพจนีย์ (แผนกทรัพยากรมนุษย์) โทร 0847516513 / Line ID 0847516513 หรือส่ง Resume มาที่ [email protected]
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

38. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาสุราษฎร์ธานี ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 16,000 - 17,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท ในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จันทร์ - เสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ติดต่อสมัครงานโทร 084-751-6418 คุณธนกิจ (ผู้จัดการศูนย์สุราษฎร์ธานี),และโทร / Line ID : 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

39. พนักงานขับรถส่งสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า สาขาอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด่วนมาก !!!

อัตรา : 5

เงินเดือน : 16,000 - 18,000

สถานที่ทำงาน : ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง)

รายละเอียดของงาน
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์ ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3, ม.6 และ ปวช.
 • ชอบงานบริการ
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
 • สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ ศูนย์กระจายสินค้า สาขานครศรีธรรมราช (อำเภอทุ่งสง)
 • ติดต่อสมัครงานโทร : 081-376-5117 คุณกานต์ (ผู้จัดการศูนย์), โทร / Line 084-751-6610 คุณธเนศ (ฝ่ายบุคคล)
 • หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายหรือเงินใดๆ ในการสมัครงานทั้งสิ้น

วิธีการรับสมัครงาน
สนใจสมัครงาน Online, e-mail : [email protected]
หรือส่งจดหมายสมัครงาน ได้ที่
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
222 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
222 อาคารกรุงธนเมืองเก้ว ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0847516610
แฟกซ์ : 02-7602233

ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

http://www.dutchmill.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com