บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และโคมไฟประดับตกแต่งแบบหรูหรา ต้องการผู้ที่มีความสามารถเข้าร่วมงานจำนวนมาก

Creative design (website)

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
-ดูแลภาพลักษณ์องค์กร ทางด้าน online offline Facebook สร้างสรรค์สื่อ Instagram line คิด Content ทำ ads.
-แก้ไข ให้คำปรึกษาปัญหาด้านการออกแบบ
-คิดและนำเสนองานออกแบบและเว็บไซต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - ชาย - หญิง ไม่เกิน 30 ปี
 • - วุฒิ ป.ตรี มีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอสิ่งใหม่ ๆ
 • - มีประสบการณ์ออกแบบเว็บไซต์
 • -ใช้โปรแกรม และเครื่องมือต่างๆได้เป็นอย่างดี
 • - e-mail ฝ่ายบุคคล tanachot@ateastdesign.com

Draftman (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
-เขียนแบบเพื่อการผลิต ถอดแบบ สเปควัสดุ
-ประสานงานกับฝ่ายผลิต ให้ได้ชิ้นงานตามแบบ
-ประสานงานจัดซื้อ และซัพพลายเออร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 - 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Auto Cad ได้ดี
 • สามารถเขียนแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

ช่างติดตั้งโคมไฟ (ด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ โคมไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • - มีความรู้เรื่องระบบไฟ
 • - สามารถติดตั้ง ซ่อม ประกอบโคมไฟได้
 • - ขยัน อดทน สู้งาน ทำล่วงเวลาได้ เริ่มงานได้ทันที

ช่างไฟ (ด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 11,000+ อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : ปากซอยลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ประกอบโคมไฟเฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย วุฒิ ม.3 หรือ ปวช. ขึ้นไป อายุไม่เกิน 30 ปี
 • -มีทักษะด้านไฟฟ้ามาบ้าง
 • -ขยัน อดทน สามารถทำ O.T ได้
 • - สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ โทร 091 -7251688

ช่างสี

อัตรา : 3

เงินเดือน : 9500+อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : ปากซอยลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
เตรียมพื้นผิว ขัด พ่นสี เก็บงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถใช้กาพ่นสี ได้
 • ทำงานล่วงเวลาได้
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน

ช่างขัด (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : วันละ 320-350

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ขัดพื้นผิว ขึ้นรูป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • แข็งแรง ขยัน อดทน
 • ทำงานล่วงเวลาได้

ช่างเย็บโป๊ะโคมไฟ

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 ซ. ลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10900

รายละเอียดของงาน
เย็บผ้า ทำโป๊ะ โคมไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ หญิง
 • อายุ 17 - 35 ปี ขี้นไป
 • สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้
 • ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้

Sale Project (ด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ติดต่อลูกค้า และนำเสนอขายโคมไฟแก่โครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - อายุ 25 - 40 ปี ขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ในการขายงานโครงการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • - มีทักษะในการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง
 • - มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • - สามารถพูด สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง
 • ติดต่อได้ที่ 091-7251688 หรือ อีเมลล์ tanachot@ateastdesign.com

เจ้าหน้าที่ต่างประเทศจีน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18000 -25000 ขี้นไป

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ติดต่อ ประสานงาน จัดทำเอกสาร และนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หญิง วุฒิ ป.ตรี สาขา ภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง สินค้า ราคา ตามเวลาที่กำหนดได้ดี
 • พูด สื่อสารภาษาจีนได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

Product design (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 17000 -ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ของตกแต่งบ้าน โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย-หญิง อายุ 22-30 ปี
 • -วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • -สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ดี
 • -ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายได้ดี
 • - e-mail ฝ่ายบุคคล tanachot@ateastdesign.com

Graphic Design (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ออกแบบจัดทำ File งาน Catalogue / Brochour / Ads ต่างๆ
ออกแบบสินค้าตกแต่งบ้าน, ออกแบบตกแต่งภายใน และบูธแสดงสินค้า
ถ่ายรูป Product

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • - สามารถใช้โปรแกรม AI , PS , Dialux อื่นๆได้ดี
 • - ขยัน สู้งานหนัก และมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 • - สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี
 • - e-mail ฝ่ายบุคคล tanachot@ateastdesign.com

ธุรการขาย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 14000 - 17000

สถานที่ทำงาน : 2 ลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220

รายละเอียดของงาน
- จัดทำเอกสาร ตอบคำถามลูกค้า รับ ส่งเมลล์
- ติดตามงาน


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 22- 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ติดตามงาน
 • ใช้คอมพิวเตอร์ excel , word ได้ดี
 • สามารถสื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
 • - e-mail ฝ่ายบุคคล tanachot@ateastdesign.com

ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ปากซอยลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
งานเชื่อมประกอบ งานเหล็ก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-30 ปี
 • มีประสบการณ์งานเชื่อมประกอบ งานเหล็ก มาบ้าง
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน สามามรถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานขับรถส่งของ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10,000 + อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : ซ..ลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน

รายละเอียดของงาน
ขับรถ ส่งสินค้าประเภทโคมไฟ อื่นๆที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางไปส่งของต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตัวเองสัมภาษณ์ทันที,สมัครทาง email : tanachot@ateastdesign.com สมัครงานOnline

บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 091-7251688
แฟกซ์ : 02-9715151

ติดต่อ : คุณธนโชติ 091-7251688

http://www.ateastdesign.com
ดูแผนที่