บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จำกัด
ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่าย นำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ โคมไฟ เครื่องตกแต่งบ้าน ทุกประเภท

Sale Project (ด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 20000-25000

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
-นำเสนอและขายสินค้าให้กับลูกค้า
-ติดตามลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขา การตลาด หรือ อื่นๆที่เกียวข้อง
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน

Sale (ด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ติดต่อหาลูกค้า และนำเสนอขายโคมไฟแก่ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ 25 - 35 ปี ขึ้นไป บุคลิกดี มีความรับผิดขอบสูง
 • มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจรักงานขาย

INTERIOR DESIGNER (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ออกแบบ ตกแต่ง ภายใน โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี. ออกแบบตกแต่งภายใน หรือเกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบตกแต่งภายใน คุมงานก่อสร้างมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม ShetchUp หรือ 3DS Max + Varyได้อย่างดี
 • กล้าคิด นำเสนอ สามารถจัดการเวลาได้ดี

เจ้าหน้าที่นำเข้าต่างประเทศจีน

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
จัดซื้อและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย หญิง วุฒิ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ นำเข้าสินค้าจากจีน 2 ปี
 • สามารถเจรจาต่อรอง สินค้า ราคา และเวลาที่กำหนด
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี

Product Designer (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000 -ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ของตกแต่งบ้าน โคมไฟ เฟอร์นิเจอร์


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-35 ปี
 • 2. วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
 • 3. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ SketchUp , Rhino ได้
 • 4. สามารถเริ่มงานได้ทันที

พนักงานทำอาหารญี่ปุ่น

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000 +ค่าคอม

สถานที่ทำงาน : ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
- เตรียมวัตถุดิบในการทำอาหาร ประกอบอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย - หญิง มีความสามารถในการทำอาหารญี่ปุ่นได้ดี
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่

พนักงานทำเบเกอร์รี่

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เลขที่ 2 ซ. ลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10900

รายละเอียดของงาน
ทำเค๊ก ขนม เบเกอร์รี่ต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หญิง
 • อายุ 22 - 30 ปี ขี้นไป
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
 • มีความสามารถทำเบเกอร์รี่ อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ช่างติดตั้ง

อัตรา : 2

เงินเดือน : 12000

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
งานติดตั้งโคมไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • เพศชาย ,มีความรู้เรื่องระบบไฟ
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถขับรถยนต์ออกติดตั้งงานได้

ธุรการบัญชี (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15000

สถานที่ทำงาน : ลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพ 10220

รายละเอียดของงาน
ติดตามหนี้ตามใบกำกับ โทรถามเช็ค ยื่นภาษีซื้อ และ ค่าใช้จ่าย บัญชีด้านสำนักงานต่างๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 21- 30 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ติดตามงานได้ดี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดีโดยเฉพาะ Excel

แม่บ้าน

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9000 ขึ้นไป

สถานที่ทำงาน : ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ดูแลความสะอาด งานทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน แข็งแรง
 • มีความซื่อสัตย์

ช่างเหล็ก ช่างเชื่อม (ด่วน)

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
เชื่อมประกอบ เหล็ก

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 18-35 ปี
 • มีประสบการณ์เชื่อม มาบ้าง
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน สามามรถทำงานล่วงเวลาได้

Sale Project (สาขาเชียงใหม่) ด่วน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของงาน
-ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าของบริษัท
-ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในเรื่องเอกสารและสินค้า
-ติดตามผลการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ทุกสาขา
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีพาหนะส่วนตัว (รถยนต์)

ช่างสี (ด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 9000+

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
เตรียมพื้นผิว ขัด พ่นสี เก็บงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย ไม่จำกัดวุฒิ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ประจำโรงงาน ที่ ซ.ลาดปลาเค้า 60
 • ขยัน ตั้งใจทำงาน

เสริฟ/รับออเดอร์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
เสริฟ รับออเดอร์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย หญิง บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม
 • - มีประสบการณ์ในงานด้านบริการ มาบ้าง
 • - ขยัน และมีความอดทนสูง

Sale Showroom (เชียงใหม่)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รายละเอียดของงาน
นำเสนอและทำการขายสินค้าให้กับลูกค้า
ดูแลยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท พร้อมทั้งสรุปและจัดทำรายงานการขายของร้าน
ตรวจสอบและเช็คสต๊อกสินค้า
ติดตามลูกค้าที่เสนอขายสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในงานขายและบริการ
 • หากหากมีประสบการณ์การขายโคมไฟ / อุปกรณ์ไฟ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างประกอบโคมไฟ

อัตรา : 5

เงินเดือน : 11,000+ อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : ปากซอยลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ประกอบ เฟอร์นิเจอร์โคมไฟ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • -เพศชาย วุฒิ ปวช. ไฟฟ้า หรือมีประสบการณ์
 • -ขยัน คล่องแคล่ว สามารถทำโอทีได้
 • -มีค่าครองชีพ โอที เขี้ยขยัน
 • -สามารถเริ่มงานได้ทันที

พนักงานขับรถ (ด่วน)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 10000 +รายได้อื่นๆ

สถานที่ทำงาน : ซ..ลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.

รายละเอียดของงาน
ขับรถกระบะบรรทุก ส่งสินค้า ประเภคโคมไฟให้ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • อายุ 25 - 35 ปี
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องต้ว สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

Graphic Designer

อัตรา : 2

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
ออกแบบจัดทำ File งาน Catalogve / Brochour / ADS ต่างๆ ได้
ออกแบบสินค้าตกแต่งบ้าน, ออกแบบตกแต่งภายใน และบูธแสดงสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการ์ณในการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ตกแต่งบ้านอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม กราฟฟิคได้ดี
 • สามารถเขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถถ่ายรูป ทั้งภาพ product ภาพทัศนียภาพ ภายใน / ภายนอก ได้

นักศึกษาฝึกงาน แผนกดีไซน์เนอร์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ถ.ลาดปลาเค้า 60

รายละเอียดของงาน
รับ ส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล ส่งต้วอย่างงาน งานอื่นที่มอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย ไม่เกิน 35 ปี
 • รู้เส้นทางเป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ตั้งใจทำงาน

นักศึกษาฝึกงานธุรการ

อัตรา : 2

เงินเดือน : 15,000

สถานที่ทำงาน : รามอินทรา ซ. 23

รายละเอียดของงาน
ลงรายละเอียด บันทึก จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ ทำรายงาน สินค้า
ติดต่อประสานงานเพื่อจัดการคลังสินค้าอย่างมีระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • สามารถควบคุม จัดการสินค้าอย่างมีระบบ
 • มีความรับผิดชอบในงาน ขยัน อดทนต่องาน
 • ชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 1 ปี

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครด้วยตัวเองสัมภาษณ์ทันที,สมัครทาง email : tanachot@ateastdesign.com สมัครงานOnline

บริษัท แอทอีสท์ ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 2 ซอยลาดปลาเค้า 60 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 091-7251688
แฟกซ์ : 02-9715151

ติดต่อ : คุณธนโชติ 091-7251688

http://www.ateastdesign.com
ดูแผนที่