บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ผู้ผลิต , จำหน่าย และ ให้บริการ สินค้าหยอดเหรียญภายใต้ แบรนด์ “โครตรอน” ด้วยแนวคิดธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพพนักงาน มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ทำให้ โครตรอน เติบโตและมีความโดดเด่น ทั้งแนวคิด นวัตกรรม และความคุ้มค่าของผู้ใช้สินค้า

สินค้าปัจจุบัน เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักหยอดเหรียญ , เก้าอี้นวดสุขภาพหยอดเหรียญ , ตู้เติมลมเป่าลมหยอดเหรียญ

บริษัท ฯ ของเรามีสำนักงานแห่งเดียวที่จังหวัดนครปฐม ด้วยบุคลากรคุณภาพสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ครอบคลุมทุกจังหวัดในประเทศ , กลุ่มลุกค้าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มลูกค้ายุโรป

“โครตรอน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นที่ 1 ในภูมิภาคเอเชีย”

ผู้จัดการแผนก / หัวหน้าแผนก บัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.กำกับดูแล ตรวจสอบและวางระบบบัญชี
2.ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และ ยื่นแบบภาษีต่าง ๆ
3.ปิดงบบัญชี
4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับ จ่ายเงิน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาโท ในสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 7 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง

เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานระหว่างประเทศ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15000-25000

สถานที่ทำงาน : เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ เซอร์วิส จำกัด (จันทร์-เสาร์)

รายละเอียดของงาน
1.ขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศ ดำเนินการประสานงานเพื่อการส่งออกทุกขั้นตอน
2.จัดหาคู่ค้าต่างประเทศที่มีศักยภาพ ดำเนินการประสานงานเพื่อการนำเข้าทุกขั้นตอน
3.ออกบูธงานต่าง ๆ นัดหมายคู่ค้าหรือลูกค้าในการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายหรือเพศหญิง
 • อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี (ภาษา / การจัดการ)
 • มีความรู้ในการติดต่อสื่อสารลูกค้า หรือ คู่ค้าชาวต่างชาติ
 • มีความสามารถในการประสานงานนำเข้าสินค้า หรือ ส่งออกสินค้า
 • มีความสามารถในการใช้ website ต่างประเทศ

คนสวน ตัดแต่ง รดน้ำต้นไม้ ประจำออฟฟิศโครตรอน งิ้วราย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-15000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตัดแต่ง รดน้ำ ต้นไม้ สนาม บ่อน้ำ สมุนไพร

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 23-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • รักธรรมชาติ
 • มีความขยัน

แม่บ้านสำนักงานประจำออฟฟิศโครตรอน งิ้วราย

อัตรา : 1

เงินเดือน : 10000-15000

สถานที่ทำงาน : บริษัม เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในสำนักงาน , โรงงาน และบริเวณโดยรอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • การศึกษาระดับ ป. 6 ขึ้นไป
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (รับด่วน)

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : บริษัท เอส.เค.เอส.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.ปฏิบัติงานนอกสถานที่ (ต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว)
2.รับผิดชอบดูแลความพร้อมใช้งานของเครื่องชั่งน้ำหนักที่วางบริการตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ (การทำงานแบ่งเป็นภูมิภาค)
3.ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องชั่งน้ำหนักให้ทันความต้องการใช้งานของลูกค้า
4.สำรวจทำเลเพื่อจัดวางเครื่องชั่งน้ำหนักบริการตามสถานที่ต่าง ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชายเท่านั้น
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • ปวส. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ไม่มีภาระทางการศึกษา
 • รักความก้าวหน้า
 • สามารถปฏฺบัติงานนอกสถานที่ได้
 • หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

ผู้จัดการร้านกายะจิต

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ศูนย์บำบัดฟื้นฟู กายะจิต

รายละเอียดของงาน
1.บริหารงานภายในศูนย์ฯ วางแผนจัดสรรบุคลากรในการให้บริการลูกค้า
2.ตรวจสอบรายการรับจ่าย รายการบริการ รายการซื้อสินค้า
3.จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลการแนะนะลูกค้า
4.จัดรายการโปรโมชั่นกระตุ้นการรัับบริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสาธารณสุข หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การบริหารหรือดูแลงานบริการส่วนหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ ,อัธยาศัยดี มีจิตใจรักการบริการ
 • มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ , สามารถใช้งาน Internet
 • สามารทำงานเป็นกะ , ทำงานนอกเวลา
 • ค่านิยมหลักของผู้สมัครในทุกตำแหน่งงาน : ซื่อสัตย์ .ยอมรับการเปลี่ยนแปลง , มีภาวะผู้ตามและภาวะผู้นำที่เหมาะสม , เข้าใจตนเองและผู้อื่น , มีความอดทน , มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี , มีความกระตืดรือร้น , ขยันไม่เกี่ยงงาน , กล้ายอมรับความผิดพลาด , ไม่ก้าวร้าว , ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว , ไม่ติดการพนัน

วิธีการรับสมัครงาน
กรอกใบสมัครและทำแบบทดสอบก่อนสัมภาษณ์ทุกวัน 10.00-14.00 น.
หรือส่งประวัติสมัครงานผ่าน Jobth และ sumana.krotron@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 099-6491955 ID LINE : sumana.por

บริษัท เอส เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
120 หมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี นครปฐม 73120
โทรศัพท์ : 0996491955
แฟกซ์ : 034-900292

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล ( คุณสุมนา)

http://www.krotron.com
ดูแผนที่