บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด
Outsource

1. Content

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 18,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด

รายละเอียดของงาน
ตรวจ Content

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. TL

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. ติดต่อประสานงานกับสาขา
2. Training สาขา เรื่อง clasless chang
3. ดูแลลูกค้าเก่า เช่น ระบบมีปัญาหา /ผลิตภัณฑ์อื่นๆ /ดูแลหลังการขาย

การตั้งเป้าต่อปี มีดังนี้

1. จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50%
2. volumn เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50%
3. จำนวน Trainsection ที่เกิดขึ้น 50%

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ชาย/หญิง
 • มีความรับผิดชอบ
 • ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ตรงต่อเวลา

3. Mobile Developer (Flutter)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 30,000 - 45,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 3 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110

รายละเอียดของงาน
ออกแบบพัฒนา Mobile Application (iOS, Android) ด้วย Flutter เพื่อตอบสนองความต้องการ และตามเป้าหมาย
ทีบริษัทกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนา mobile app ด้วย Flutter ไม่น้อยกว่า 3ปี

วิธีการรับสมัครงาน

บริษัท เฟล็กซี่ ฟอส จำกัด
เลขที่ 1000/226 อาคาร ลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้นที่ 3 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 089-9682893,089-9682894,02-381-8221-3
แฟกซ์ : 02-381-8224

ติดต่อ : คุณพัทธ์ธีรา

http://www.flexiforce.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com