บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เป็นบริษัทฯขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูป จากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น เป็นต้น

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เขตภาคเหนือ(ตอนล่าง)

อัตรา : 4 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : 62,64 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 เขต.บางพลัด กรุงเทพ (ใกล้เซนทรัลปิ่นเกล้า)

รายละเอียดของงาน
1. เข้าพบลูกค้า ในมหาวิทยาลัย รับเด็กจบใหม่ไม่มีประสบการณ์

2. สามารถนำเสนอสินค้าทางด้านในห้องปฎิบัติการ งานวิจัยในมหาวิทยาลัย

3. บริการหลังการขาย

4.บริษัท หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี-โท สาขาจุลชีวิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย- หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • บุคคลิกภาพที่ดี มีทักษะในการสื่อสารดี
 • มีทัศนคติที่ดีงานขายและบริการ

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

อัตรา : 4 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท รับบัณฑิตใหม่ ไม่มีประสบการณ์
2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ลูกค้าในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ )
3. ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
4. บริษัท ฯ หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (รับบัณฑิตใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิ ปริญญาตรี -โท ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการ
 • บุคคลิกภาพดี มั่นใจในตนเอง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีเงินเดือนประจำ ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่นสูง

คลังสินค้า

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.จัดสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า และจัดเก็บเอกสารสินค้า

2.ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า

3.บริษัทฯ หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปวช- ปริญญาตรี ทุกสาขา(รับสมัครบัณฑิตใหม่และไม่มีประสบการณ์)
 • สามารถใช้ Word excle ได้อย่างดี

พนักงานธุรการ

อัตรา : 4 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)

รายละเอียดของงาน
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท หยุดวันเสาร และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้ CD organizer ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Excle Word ได้อย่างดี

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภาคอีสาน

อัตรา : 1

เงินเดือน : เงินเดือน + ค่าพาหนะ +ค่าเบี้ยงเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น

รายละเอียดของงาน
1.ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า ดูแลลูกค้าในต่างจังหวัด กลุ่มลูกค้าคือ อาจาย์มหาวิทยาลัย
2.มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
3.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.บริษัทฯ หยุดงานวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี รับบัณฑิตจบใหม่ไม่มีประสบการณ์
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.มีความรู้ในงาน Tissue culter , animal cell culture, Elisa Wester Blotting
2.มีทัศนคติที่ดีต่องานศึกษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้อง
3. ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4.ความสามารถในการใช้อินเตอร์เนต และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
5.บริษัทหยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบปริญญาโทด้านพันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย-หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
 • บริษัทยินดีรับ ปริญญาโท ที่ยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครงาน Online JobTH.com
2.ส่งจดหมายสมัครงาน
3.สมัครด้วยตนเอง

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
62,64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4330068
แฟกซ์ : 02-4342609

ติดต่อ : คุณโชติพัฒน์ พงษ์ภรณ์พัฒนา

http://www.pacificscience.co.th