บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
เป็นบริษัทฯขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือแพทย์ ชุดน้ำยาสำเร็จรูป จากต่างประเทศ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุ่น เป็นต้น

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์เขตภาคใต้

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : เขตบางพลัด

รายละเอียดของงาน
พบลูกค้าเพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ในมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล ในเขตภาคใต้ทั้งหมด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.วุฒิปริญญาตรี จุลชีววิทยา ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและ คณะวิทยศาสตร์
 • 2.ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 3.มีประสบการณ์งานขาย 1 ปี รักงานขาย

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท รับบัณฑิตใหม่ ไม่มีประสบการณ์
2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ลูกค้าในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ )
3. ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่
4. บริษัท ฯ หยุดวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (รับบัณฑิตใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์)
 • วุฒิ ปริญญาตรี -โท ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา ชีวเคมีและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการ
 • บุคคลิกภาพดี มั่นใจในตนเอง
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีเงินเดือนประจำ ค่าพาหนะ ค่าคอมมิชชั่นสูง

คลังสินค้า

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1.จัดสินค้าเข้า-ออกจากคลังสินค้า และจัดเก็บเอกสารสินค้า

2.ดูแลความเรียบร้อยในคลังสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ม.3- ปริญญาตรี ทุกสาขา(รับสมัครบัณฑิตใหม่และไม่มีประสบการณ์)
 • สามารถใช้ Word excle ได้อย่างดี

พนักงานขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เขตภาคเหนือ

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
เพศ ชาย-หญิง
วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการดูแลและควบคุมทีมขาย มีความสามารถบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิ ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์ 2-5 ปี)
 • มีประสบการณ์ในการดูแลและควบคุมทีมขาย
 • สามารถบริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

พนักงานธุรการ

อัตรา : 4 ตำแหน่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า)

รายละเอียดของงาน
พิมพ์ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้ CD organizer ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งาน Excle Word ได้อย่างดี

พนักงานจัดส่งสินค้า

อัตรา : 3 อัตรา

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จำกัด ซ.จรัญสนิทวงศ์ 49/1 กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
ใช้จักรยานยนต์ของตัวเองส่งสินค้าให้ลูกค้า เช่น มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาล และสถานที่ราชการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
 • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

การเงิน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : เขตบางพลัด กรุงเทพ

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลบัญชีลูกหนี้
2.ติดตามการวางบิล-รับเช็ค
3.ติดต่อลูกค้าในการรับเช็ค
4.รักษาเงินสดย่อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • 1.จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • 2.สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ cd organizer
 • 3..มีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • 4. มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครงาน Online JobTH.com
2.ส่งจดหมายสมัครงาน
3.สมัครด้วยตนเอง สัมภาษณ์วัน จันทร์-ศุกร์ 10.00

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
62,64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4330040
แฟกซ์ : 02-4342609

ติดต่อ : คุณโชติพัฒน์ พงษ์ภรณ์พัฒนา

http://www.pacificscience.co.th