บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด เป็นบริษัทฯก่อตั้งขึ้นในปี 2543 เพื่อนำเสนอและทำการตลาดสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับงานวิจัยและงานตรวจสอบมาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ทางบริษัทฯมุ่งเน้นในการจำหน่ายสินค้าหลากหลายในด้านของ Genomics, Proteomics, Cell Biology, Antibody Arrays,etc. จากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน อังกฤษ แคนาดา อเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี บจก. แปซิฟิค ไซเอ็นซ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่และเทคโนโลยีใหม่เพื่องานด้านต่างๆทางวิทยาศาสตร์

1. Technical support/ปริญญาโทวิทยาศาสตร์/ปริญญาโทจุลชีววิทยา/ปริญญาโทชีวเคมี

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 23,000-25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
วุฒิปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาโท ชีวเคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะนำเสนองาน
 • มีความร้เกี่ยวกับ Power Point และสามารถสร้าง Presentation ได้

2. ผู้แทนขาย/Sales Representative ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์/สหเวชศาสตร์/ชีวเคมี/ชีววิทยา/อณูพันธุศาสตร์

อัตรา : 2 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย
2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท (ลูกค้าในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยต่าง ๆ )
3. ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้ารายใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี -โท ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ชีวเคมี ชีววิทยา สหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา สรีระวิทยาและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานขายและบริการ

3. ผู้แทนฝ่ายขายเขตกรุงเทพ Sales Representative

อัตรา : 5

เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ และปริมณฑล

รายละเอียดของงาน
1.ดูแลงานยอดขายในแต่ละเดือนให้บรรลุเป้าหมาย โปรโมทสินค้าและบริการให้ลูกค้า
2.มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย
3.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
4.บริษัทฯ หยุดงานวันเสาร์ และวันอาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี-โท ทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขาย 1 ปี
 • มีไหวพริบปฎิภาณดี คล่องตัว
 • รักงานขาย ต้องการความก้าวหน้า

4. ผู้แทนขาย/sales / ปริญญาตรีจุลชีววิทยา /มีประสบการณ์งานขายห้องแลป

อัตรา : 3 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : เขตบางพลัด

รายละเอียดของงาน
นำเสนอสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทางด้านงานเคมี
รักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ทำยอดขายตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี เคมี, ชีวเคมี, ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและ คณะวิทยศาสตร์ และคณะที่เกี่ยวข้อง
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์งานขาย 1-3 ปี
 • รักงานขาย มีไหวพริบดี คล่องตัวสูง

5. ผู้แทนขายเขตภาคใต้/ชีวเคมี/ชีววิทยา/จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีวภาพ/ปรสิตวิทยา/สรีระวิทยา/

อัตรา : 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน : 15,000-22,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด

รายละเอียดของงาน
นำเสนอขายสินค้าทางวิทยาศาสตร์
รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี- ปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะนำเสนองาน

วิธีการรับสมัครงาน
1.สมัครงาน Online JobTH.com
2.สมัครด้วยตนเองที่บริษัทรับการสัมภาษณ์ทันทีทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00

บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด
62,64 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 49/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0897713709
แฟกซ์ : 02-4342609

ติดต่อ : คุณธนันต์พร

http://www.pacificscience.co.th

Jobs power By JobTH.com