บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทผู้นำเข้า จำหน่ายวาล์วและอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบดับเพลิง Sprinkler System ระบบดับเพลิงด้วยแก๊ส FM 200 & คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ระบบดับเพลิงด้วยโฟม อุปกรณ์ระบบ Fire Alarm โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในตลาดอุปกรณ์ดับเพลิง มีโปรแกรมคำนวณการออกแบบ HYDRAULIC CALCULATION Sprinkler System เป็นที่ยอมรับสำหรับโครงการใหญ่ เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ และงานอื่นของบริษัทในเครือ เช่นงานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ ( INK JET ) , งานขายไฟฉุกเฉิน เป็นต้น
บริษัทฯ ต้องการเปิดรับสมัครผู้ร่วมงานดังต่อไปนี้

1. ธุรการขาย

อัตรา : 3

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
งานธุรการประจำฝ่ายขาย อาทิเช่น
- รับเรื่อง, ประสานงานฝ่ายต่างๆ
- จัดเก็บเอกสาร ส่งแฟกซ์ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
 • ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.30 น. **

2. ช่างเทคนิค (งานติดตั้งระบบดับเพลิง)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 10,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
- Service ตู้ควบคุม สัญญาณเตือนไฟไหม้ ( Fire Alarm) และระบบดับเพลิง
- งาน Maintenance สัญญาณเตือนไฟไหม้ ( Fire Alarm) และระบบดับเพลิง
- ตรวจเช็คแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประกอบตู้ Module เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย อายุ 20 -35 ปี
 • วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขาอิเล็คทรอนิกส์ ,ไฟฟ้า,เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถตรวจเช็คแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัทฯ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่สนใจในงานด้านเทคนิคงานระบบดับเพลิง

3. วิศวกรออกแบบ

อัตรา : 5

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
ออกแบบงานระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler , Foam , Water spray) ลักษณะเป็นงานออกแบบระบบประกอบอาคาร ซึ่งออกแบบโดยใช้โปรแกรม Auto cad (2D) **ทางบริษัท ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่**

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ) สาขา อิเล็คทรอนิกส์ , ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล,อุตสาหการ,สุขาภิบาลและอื่นๆ
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS. Office ได้เป็นอย่างดี

4. วิศวกรขาย

อัตรา : 10

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่อุปกรณ์ดับเพลิง และระบบดับเพลิงครบวงงจร ให้กลุ่มลูกค้า
- จัดทำใบเสนอราคา
- รักษาฐานลูกค้าเก่า
- หาลูกค้ารายใหม่เพิ่ม

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิปริญาตรี ( วศ.บ. ) ทุกสาขา
 • มีความขยัน,อดทนและสามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
 • สามารถโต้ตอบภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

5. วิศวกรขายงานเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (Ink Jet)

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
ขายเครื่องพิมพ์ข้อมูล วัน-เดือน-ปี,เวลาผลิต/หมดอายุ,ล็อตนัมเบอร์,Logo ข้อความต่าง ๆ บนสินค้าและบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , อิเล็คทรอนิกส์
 • มีความขยัน,อดทน และเรียนรู้งานได้เร็ว
 • มีทักษะในการนำเสนอ,มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานขาย
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

6. ช่างเทคนิค (Ink Jet)

อัตรา : 5

เงินเดือน : 12,000 - 20,000

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
งานบริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์ (ink jet)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์,ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน,อดทนและเรียนรู้งานได้เร็ว
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • **บริษัทยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่**

7. พนักงานบัญชี

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : พระราม 9 - สวนหลวง

รายละเอียดของงาน
1. บันทึกการรับชำระหนี้เงินโอน/เช็ค ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ
2. จัดทำค่า Commission ตั้งหนี้ Commission รายเดือน
3. ควบคุม ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน
4. บันทึก -เคลียร์เงินสดย่อย
5. งานอื่นที่เกี่ยวข้อง (เพิ่มเติม)

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความขยัน , อดทน และมีความรับผิดชอบ

8. ผู้ช่วยช่างเทคนิค

อัตรา : 2

เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
ช่วยงานช่างเทคนิค อาทิงาน
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่เสียจากหน้างาน
- wiring ตู้โมดุล
- Maintenannce ระบบ Fire Alarm , FM-200 , CO2 , N2 เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษา ม.3 - ม.6
 • มีความกระตือรือร้นและรักงานบริการ

9. รองผู้จัดการแผนกบริการ

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ หรือระยอง

รายละเอียดของงาน
บริหารงานในแผนกบริการให้เป็นไปนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บังคับบัญชา
วางแผนงานการเข้าซ่อมบำรุงระบบดับเพลิงต่างของบริษัทฯให้กับลูกค้า เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • - เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • - วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สุขาภิบาล อิเลคโทรนิค
 • - ขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
 • - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • - มีประสบการณ์การบริหารงานบริการ 3 - 5 ปี

10. พนักงานเขียนแบบ

อัตรา : 2 อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
- สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD หรือ Gstar CAD 2D
- สามารถเขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD Plant 3D
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
- ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ด้านระบบดับเพลิงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- Support ข้อมูลด้านเทคนิคให้กับฝ่ายขาย เป็นต้น
**งานเขียนแบบระบบดับเพลิง ลักษณะเป็นงานเขียนแบบระบบประกอบอาคาร **

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาวุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล , สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้คล่อง

11. พนักงานขาย (งานขายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล)

อัตรา : 2

เงินเดือน : 18,000 - 30,000

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
นำเสนอขายสินค้าของทางบริษัท เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง , อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) อาทิ หมวก แว่นตา ถุงมือ ตัวดูดซับสารเคมี ชุดอ่างล้างตาฉุกเฉิน พาเลทรองสารเคมี ชุดดับเพลิง เป็นต้น ต้องการผู้ที่จบปริญญาตรด้านวิทยาศาสตร์ไม่จำกัดสาขา

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
 • รักงานขาย มีทักษะในการนำเสนอขายสินค้า
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บริษัทยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

12. พนักงานขาย (งานขายอุปกรณ์ดับเพลิง)

อัตรา : 3

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้า
รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาฐานลูกค้าใหม่ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • รักการขาย มีความขยัน อดทน
 • มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
 • ยินดีรับสมัครนักศึกษาจบใหม่

13. Data Center Specialist

อัตรา : 1

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
• Initiate and create clients aware of our new business unit
• Develop a relationship with customers/end-users to feed new projects into the sales pipeline
• Explore the market and identify new opportunities in the data center industry
• Manage team members both sales team and design team either outsourced or in-house to deliver work results following the project’s demand, schedule and deadlines
• Co-operate and support management team for strategic analysis and key decision making
• Support other tasks provided by the management team

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s Degree in IT infrastructure/Electrical/Mechanical engineering or other related fields
 • Minumum 5-year work experience in data center industry or related fields
 • Strong relationship with data center end users is a big plus.
 • Good communication skills and well understand the industry’s landscape
 • Able to work well under pressure

14. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
แก้ปัญหาและวิเคราะห์งานความปลอดภัย
จัดทำเอกสารความปลอดภัย
จัดทำฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
ตรวจสอบหน้างาน เป็นต้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวะและอนามัย
 • มีใบรับรอง จป.ระดับวิชาชีพ
 • มีความรู้ด้านมาตรการความปลอดภัยของงานก่อสร้าง
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และสามารถเดินทางปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ความสามารถในการ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

15. วิศวกรจัดซื้อ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
ดำเนินการวางแผนและจัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตามความต้องการของฝ่ายขายเพื่อให้ได้ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดด้วยต้นทุนการแข่งขันของวัสดุที่จัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี (เช่น MS-Excel, MS-PowerPoint)
 • มีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ AutoCAD
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 1-3 ปี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

16. วิศวกรประเมินราคา

อัตรา : 4

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
- วิเคราะห์ร่างการออกแบบและเอกสารอื่น ๆ เพื่อเตรียมเวลาต้นทุนวัสดุและการประมาณการแรงงาน
- ให้คำปรึกษาและปรึกษากับบุคลากรในด้านการขายวิศวกรรมและการจัดซื้อเพื่อกำหนดประมาณการและแก้ไขปัญหา
- จัดทำประมาณการเพื่อใช้ในการเลือกผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วง
- จัดทำประมาณการโดยใช้การจัดการเพื่อวัตถุประสงค์เช่นการวางแผนการจัดระเบียบและการจัดตารางการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี (เช่น MS-Excel, MS-PowerPoint)
 • มีทักษะในการใช้ซอฟต์แวร์ AutoCAD
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานประเมินราคา 1-3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์มีแรงจูงใจในตนเองและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

17. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน : ออฟฟิศ FTE ซอยพระรามเก้า 68

รายละเอียดของงาน
- ดูแลกิจกรรมการสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- กำหนดแผนการสื่อสารการตลาดด้วยงบประมาณการตลาดที่มีประสิทธิภาพ
- เป็นผู้นำในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรีสาขาการตลาดบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี (เช่น MS-Excel, MS-PowerPoint)
 • มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารองค์กรและ / หรือการตลาดออนไลน์ 1-3 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความคิดริเริ่มมีแรงจูงใจในตนเองและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

18. Application Engineer

อัตรา : 1

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
• Technically support fire pump sales team including but not limited to pump sizing and pump model selection, knowledge development and sharing, customer support, bidding document preparation, etc.
• Be a single point of contact with brand owner and data funnel to support management team for strategic analysis and decision making
• Support other sales-related tasks, i.e. product training, seminar, exhibition, etc.
• Performs other related duties as required or assigned.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical or other related fields)
 • 2-3 year work experience in engineering related to pump or other related machinery
 • Good communication in English (speaking and writing)
 • Be enthusiastic to learn and develop new thing
 • Good communication skills and well understand the industry’s landscape
 • Able to work well under pressure

19. Sales Engineer – Industry Fire Pump

อัตรา : 2

เงินเดือน : Negotiable

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
• Spearhead into EEC areas, including Chonburi and Rayong, to make sales growth according to the approved budget plan.
• Perform lead generation tasks, such as cold call, exhibition, seminar, knowledge sharing, product training, etc.
• Develop and be responsible for the fire pump customer database and generate sales conversion plan for the sales department team
• Lead in-house sales team to capture organic opportunities such as call-in leads.
• Develop and monitor sales pipeline through relationship development plan and other CRM tools.
• Generate client visit plan and execute accordingly.
• Develop and update presentations for customer visits.
• Support other sales-related tasks, i.e. product training, seminar, exhibition, etc.
• Performs other related duties as required or assigned.

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • Bachelor’s degree in Engineering (Mechanical or other related fields)
 • 3-5 year work experience in sales related to pump or other related machinery
 • Good communication in English (speaking and writing)
 • Be enthusiastic to learn and develop new thing
 • Good communication skills and well understand the industry’s landscape
 • Able to work well under pressure

20. ผู้จัดการโรงงานประกอบ Fire Pump

อัตรา : 1

เงินเดือน : 40,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ควบคุมงานประกอบ Fire Pump, Booster Pump set, ดูแลงานประกอบปั้มน้ำ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • วุฒิปริญญาตรี วิศว หรือ วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ งานประกอบ Fire Pump 5-10 ปี

21. ผู้จัดการขายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE

อัตรา : 1 อัตรา

เงินเดือน : 40,000

สถานที่ทำงาน : บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดของงาน
ดูแลงานขายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ งานขาย PPE Safety Equipment มากกว่า 7-10 ปี

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครงาน online หรือทาง E-mail : hr@firetrade.co.th หรือสมัครด้วยตัวเองที่บริษัท ฯ (หากมาสมัครด้วยตัวเองที่บริษัทสัมภาษณ์ทันที) ติดต่อสมัครงาน กรุณาติดต่อ ก่อนเวลา 10.00 น.

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1198/5 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-20260470-92 ต่อ 220 หรือ 084 - 3884708
แฟกซ์ : 0-20260499

ติดต่อ : คุณขนิฐา เขตต์อรัญ

http://www.firetrade.co.th
ดูแผนที่

Jobs power By JobTH.com