บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
ผู้นำธุรกิจแฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน/ขนส่งด่วนและบริการหลากหลาย ที่มีอายุกิจการมากกว่า 16 ปี ได้ขยายงานใหม่ไปยังธุรกิจบริหารคลังสินค้า และยังมีการเปิดธุรกิจใหม่ในกลุ่ม เพื่อดำเนินงานด้าน บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจครบวงจร

กราฟฟิก ดีไซด์และออนไลน์ (Graphic Design & Online )

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท ต่อรองได้ตามประสบการณ์และฝีมือ

สถานที่ทำงาน : บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ออกแบบงานดีไซด์ แบนเนอร์ วีดีโอ งานสื่อสารต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ใช้งานโปรแกรม AI, PSD, โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ได้ดี และโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง – ชาย อายุ 22– 45ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความชำนาญในการออกแบบดีไซน์ได้ดี Banner / Retouch ภาพถ่าย / ทำ Presentation / สื่อโปสเตอร์ / ใบปลิว / ถ่ายภาพสวย
 • ตัดต่อและจัดการ V.D.O.ลง Youtube ได้
 • มีความรู้ด้านศิลปะ เพื่อการจัดวางอย่างสวยงาม ลงตัว สื่อความหมาย
 • มีไอเดียที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ตรงกลุ่มเป้าหมาย
 • หากมีความสามารถต่อไปนี้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ซื้อโฆษณา / ตั้ง Tarket บน Facebook ได้ / เขียน Caption / Create Content ได้
 • ใช้ Tool ใน Line @ ได้ดี / เข้าใจ Google Adword และการดูรายงาน
 • ใช้โปรแกรม Dreamweaver หรือword pressได้

เลขานุการผู้บริหาร

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000-25,000 บาท หรือตามความสามารถ

สถานที่ทำงาน : บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน : รับฟังงานจากผู้บริหารแล้วไปประสานงาน จัดทำเอกสารตามเนื้องาน ควบคุมการทำงาน
จนเสร็จสิ้นเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง – ชาย อายุ 25 – 39 ปี ป.ตรีขึ้นไป ด้านวารสารศาสตร์/ บริหารธุรกิจ/อักษรศาสตร์/หรือสาขาอื่นๆ หากมีประสบการณ์ตรงจะไม่ต้องพิจารณาวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกดี กระตือรือร้นคล่องตัว รู้จักวางแผนงานได้คิดงานเองได้ รับฟังจับประเด็นได้แม่นยำ อัธยาศัยมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ประสานงานได้ราบรื่น งานเอกสารละเอียด รอบคอบ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน Word, Excel(สูตร), ใช้ Power point ทำ Present ได้ดี
 • มีประสบการณ์งานเขียนเอกสารต่างๆ รวบรวมข้อมูล และงานประสานงาน
 • หากใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ฝ่ายขายและการตลาด (Sale Executive & Marketing)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 15,000-18,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น +โทรศัพท์

สถานที่ทำงาน : บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน : ดูแลงานให้ข้อมูลและเสนอขายการลงทุนแฟรนไชส์ ขายสินค้าบริการ
และงานขายโครงการของบริษัทฯ ตลอดจนสนับสนุนงานการตลาด เพื่อวางแผนหาลูกค้าให้บริษัทฯ
และกิจการในเครือ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง – ชาย อายุ 22 – 35 ปี ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ตรง จะไม่ต้องพิจารณาวุฒิการศึกษา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์สูง คล่องตัว รู้จักวางแผนงานได้ นำเสนองานได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้ดี สามารถใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี
 • มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านงานขาย / หากสามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานการตลาดออนไลน์บนเฟสบุ้ค ไลน์ ยูทูปและสื่ออื่นๆ ได้ดี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Assistant Manager)

อัตรา : 1

เงินเดือน : 18,000 – 25,000 บาท (สามารถต่อรองได้ตามความสามารถและประสบการณ์)

สถานที่ทำงาน : บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน :
1. เจรจาต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านจัดซื้อ และดูแลงานคลัง งานประสานภายใน
2. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ในการหาข้อมูลของสินค้า ที่ต้องการเพิ่มเติม
3. จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี จากโปรแกรมสำเร็จรูป
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมายในงานฝ่ายปฏิบัติการ ได้อย่างคล่องตัว

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 30 -40 ปี
 • สามารถควบคุมงาน และสั่งงานแทนหัวหน้างานได้ตามความรับผิดชอบ
 • หากมีประสบการณ์ในสายปฏิบัติการ / คลังสินค้า หรือ ธุรกิจ Fulfillment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • เป็นผู้มีปฏิภาณไหวพริบดี ซื่อสัตย์ อดทนสูง มีน้ำเสียงแจ่มใส อัธยาศัยดี รู้จักสนทนา เจรจา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ประสานงานเก่ง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อัตรา : 1

เงินเดือน : 20,000 – 45,000 บาท

สถานที่ทำงาน : บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

รายละเอียดของงาน
ลักษณะงาน : วางแผนการดำเนินงานธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ
และแก้ปัญหากระบวนการในวงจรธุรกิจเดิม จัดทำแผนธุรกิจของลูกค้า นำเสนองานให้ลูกค้า และคู่ค้า
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ฝึกอบรมและบรรยายได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศหญิง อายุ 27 -40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์งานด้านพัฒนาธุรกิจจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน Microsoft Office และ Internet ได้ดี
 • สามารถเขียนแผนและวางแผนธุรกิจได้เป็นเล่ม
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถควบคุมงาน และสั่งงานแทนหัวหน้างานได้ตามความรับผิดชอบ

วิธีการรับสมัครงาน
ช่องทางการสมัครงาน

1. สมัครผ่านทาง Jobth

2. ส่งงานผ่าน E-MAIL
E-MAIL = hr@winsent.com

3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (ทราบผลการสมัครภายในวันสัมภาษณ์)
บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
41 ซอยรามคำแหง 36/1 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 02-3774524 (หรือติดต่อ คุณศิริเพ็ญ โทร.094-9256991

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- ใบผ่านงานที่เกี่ยวในตำแหน่งที่สมัคร (ถ้ามี) มีผลในการพิจารณารายได้
- สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ (ถ้ามี)

บริษัท วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 41 ซอยรามคำแหง 36/1 (ศรีสุโขทัย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 02-3774524,02-7329846 ต่อ 109
แฟกซ์ : 0-2374-9866

ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล

http://www.winsent.com
ดูแผนที่