Goodtire Retreading Co., Ltd.
บริษัท กู๊ดไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด
รายละเอียด : รับอัดดอกยางรถบรรทุก รถโดยสาร และ เป็นตัวแทนนำเข้า และจำหน่ายยางรถบรรทุกรถโดยสาร จากประเทศญี่ปุ่น ยี่ห้อโตโยไทร์ TOYO TIRES, Giti Tire, HAIDA TYRES.

หัวหน้าบัญชี ( Accounting Manager )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 57 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
รับผิดชอบดูแลและบริหารในแผนกให้ดำเนินได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ภาษี รายงานบัญชีต่างๆ รวมถึงรายงานบัญชีในการบริหาร ปิดงบประจำเดือน ปิดงบประจำปี งานด้านภาษี ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีรับ-จ่าย จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน และรายละเอียดประกอบงบการเงิน

สวัสดิการ :
1. วันหยุดประจำปี
2. ประกันสังคม
3.ค่าล่วงเวลา
4.สวัสดิการอื่นๆตามที่แรงงานกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย-หญิงอายุไม่เกิน 25-40 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • .มีประสบการณ์ในสายงานและตำแหน่งงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความเป็นภาวะผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สื่อสารด้วยความมั่นใจ
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น C-D Organizer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 57 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
งานทางบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ งานภาษี และงานบุคคล อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการบัญชี และงานที่ได้รับหมอบหมาย

สวัสดิการ :
1. วันหยุดประจำปี
2. ประกันสังคม
3.ค่าล่วงเวลา
4.สวัสดิการอื่นๆตามที่แรงงานกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไปด้านการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์เรื่องการปิดงบ การบัญชี และการดูแลการจัดการเรื่องบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป เช่น C-D Organizer จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย ยางรถบรรทุก และรถโดยสาร Sales Representative( TBR )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 57 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
-นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่ และดูแลฐานลูกค้ารายเก่าของบริษัท
-ให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ บริการลูกค้าโน้มน้าวชักจูงและเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อสินค้าของบริษัท
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธืที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติในการทำงานที่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกเสมอ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายยางรถบรรทุกและรถโดยสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขาย ยางรถยนต์ Sales Representative ( PCR )

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 57 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
-นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่ และดูแลฐานลูกค้ารายเก่าของบริษัท
-ให้คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และ บริการลูกค้าโน้มน้าวชักจูงและเจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการซื้อสินค้าของบริษัท
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการขายอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธืที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีทัศนคติในการทำงานที่สร้างสรรค์ในทางที่ถูกเสมอ
 • มีความรับผิดชอบสูง มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการขายยางรถบรรทุกและรถโดยสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หัวหน้าช่างประจำร้านยาง

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 57 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
ตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ และ ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกำหนด

สวัสดิการ :
1. วันหยุดประจำปี
2. ประกันสังคม
3.ค่าล่วงเวลา
4.สวัสดิการอื่นๆตามที่แรงงานกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย อายุ30ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขายานยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าช่างยนต์ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีระเบียบ ละเอียด รอบคอบ รักษาความสะอาด ซื้อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความเป็นผู้นำ และสามารถควบคุมพนักงานในหน่วยงานได้
 • หากเคยผ่านงานบริษัทรถยนต์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญเรื่องช่วงล่างและการปรับแต่งรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่างยางประจำร้าน

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามตกลง

สถานที่ทำงาน : 335/8 ต.ในเมือง อ.เมือง

รายละเอียดของงาน
1. สามารถถอดเปลี่ยน ใส่ยางและปะยางรถได้
2. สามารถประเมินสภาพยาง
3. มีความรู้เรื่องการดูแลรักษายาง

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศชาย
 • ไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน รับผิดชอบงาน
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการรับสมัครงาน
- ติดต่อ 034-244444 หรือ 081-8567575( คุณ ณาราขวัญ )
- ส่ง คำแนะนำตัว พร้อมแนบไฟล์ ประวัติ และผลงาน มาที่ goodtireservice.57@gmail.com หรือ แนบประวัติ ส่งมาทางไปรษณีย์ มาที่ บริษัท กู๊ดไทร์ รีเทรดดิ้ง จำกัด 57 หมู่ 5 ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
- Facebook : Goodtire
- Line Id : Goodtire

Goodtire Retreading Co., Ltd.
เลขที่ 57 หมู่ที่ 5 ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-244444
แฟกซ์ : 034-244443

ติดต่อ : คุณ ภาสกร รัตนนารีกุล

http://www.goodtireservice.com
ดูแผนที่