"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

22-สิงหาคม-2534    อายุ 31ปี

170 Cm    หนัก 49 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นนทบุรี (ปากเกร็ด)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech

งานประจำ (Full Time)

นักวิจัยและพัฒนา, นักประกันคุณภาพ, ฝ่ายผลิต

20,000บาท ขึ้นไป

15 มี.ค. 2566

15 มี.ค. 2566
ตำแหน่งที่สนใจ
นักวิจัยและพัฒนา, นักประกันคุณภาพ, ฝ่ายผลิต
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
2.27
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย รร.เบญจมราชานุสรณ์
มัธยม 6
วิทย์คณิต
3.32
ประวัติการทำงาน
6 ปี
ตุลาคม 2557  ถึง   กุมภาพันธ์ 2564
เจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโสแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์
มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์
157 4 ถนน ประดิษฐ์มนูธรรม วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 13485:2015,GMP,HACCP 22000
- วิจัยและพัฒนาจนถึงกระบวนการผลิตในห้องปฎิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
เพื่อแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคฟันผุ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก
เพื่อช่วยให้ฟันมีความแข็งแรง ง่ายต่อการทำความสะอาดและป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
แบคทีเรียและโรคเหงือกภายในช่องปาก
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.ศึกษาทบทวนผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยมีผลงานวิจัยพื้นฐานที่ได้ผลมาก่อนจึงจะมาต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตเพื่อให้บริการประชาชนในโครงการนำร่องได้
2.ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ทางชีวภาพความเป็นพิษต่อเซลล์และผลในสัตว์ทดลอง (ผลทดสอบทาง วว.) ของฟลูออไรด์วานิช
3.นำผลิตภัณฑ์ฟลูออไรด์วานิชที่ได้ หลังจากการทดสอบคุณสมบัติ ไปทำการศึกษาวิจัยทางด้านคลินิกกับมนุษย์ กับอาสาสมัคร 300 คน โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุและเด็กที่มีฟันผุ และหรือเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ
โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
4.ดำเนินการในการออกแบบ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในการใช้ฟลูออไรด์วานิช การบรรจุภัณฑ์ การเผยแพร่สู่ผู้ใช้ และผู้รับบริการ
5.ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะนำผลการวิจัยและพัฒนาไปสู่การให้บริการประชาชนได้ เช่น ห้อง Lab ปฏิบัติการ และการผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด กฏหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศ จนไปถึงกลุ่มอาสาสมัครที่จะทำการวิจัยทางคลินิก
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

อดีตนักกีฬาแบดมินตันเขต 1 นนทบุรี
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

วิจัยและพัฒนาจนถึงกระบวนการผลิตในห้องปฎิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ
สารผนึกหลุมร่องฟันชนิดเรซิน

ประวัติการฝึกอบรม
- ISO9001:2015 Quality Management System Requirements and Implementation (May 24,2016)
- Integrated Management System (coveing:ISO22000/ISO9001:2015,GMP,HACCP) Internal Auditor Technique (August 23,2016)
- Interpretation of ISO13485:2016 Requirements Training Course. (May 15,2017)
- ISO13485:2016 Quality Management System For Medical Devices REQUIREMENTS&IMPLE MENTATION (February 26,2018)
- ISO14971:2007 RISKMANAGEMENT For Medical Devices (July 17 -18,2017)
- Interpretation of GMP/HACCP Requirements Training Course. (July 15 - 17,2015)
- Understanding of ISO 14644-1:2015 & ISO14644-2:2015 Cleanroom and Associated Controlled Envionments (June 20-21,2017)
- การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักเชิงปฏิบัติการ (15-16 กันยายน 2559)
ความรู้ ความสามารถ
ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เล็กน้อย
​โปรแกรมที่ใช้ Word, Excel, Power Point

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน นักวิจัยและพัฒนา, นักประกันคุณภาพ, ฝ่ายผลิต
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.