"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พทธุ

30-เมษายน-2508    อายุ 56ปี

158 Cm    หนัก 64 Kg

จบ.รดชั้นปีที่.3 ประดับยศ สิบเอก
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ปทุมธานี (ลำลูกกา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

ช่างเครื่อง/ช่างยนต์

งานประจำ (Full Time)

ผู้จัดการอาคาร.ผู้ช่วย, ผู้จัดการช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง

30,000บาท ขึ้นไป

13 มิ.ย. 2564

13 มิ.ย. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการอาคาร.ผู้ช่วย, ผู้จัดการช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปวส. วิทยาลัยโปลีเทดนิดลานนา
ปวส.
เครืองยนต์
2.34
ปวช วิทยาลัยโปลีเทดนิดลานนา
ปวช.
เครืองยนต์
2.12
ประวัติการทำงาน
0 ปี
กันยายน 2545  ถึง   ตุลาคม 2551
รอง.ผู้จัดการแผนกช่างซ่อมบำรุง
โรงพยาบาลนนทเวช
30/8 ถ.งามวงศ์งาน บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูแลแผนกช่างซ่อมบำรุงทั้งหมด
งานบำรงุรักษา
งานซ่อมบำรุง.งานธุระการ.งานระบบทั้งหมด.งานMedicalgas.งานBoiler.งานไฟฟ้า.งานสือสาร.งานระบบอัคคีภัย.งานบำบัดน้ำเสีย.งานห้องครัว.งานระบบเครืองปรับอากาศ.งานรับเหมา.งานระบบคุณภาพ Iso.ha
และงานอืนๆ
สิงหาคม 2559  ถึง   ตุลาคม 2560
หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
บริษัท. TO LAB
สุทสาร.กทม
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูแลงานช่างทั้งหมด.ซ่อมและบำรุงรักษาเครืองจักรผลิต.ยา
งานเอกสารคุณภาพ
เมษายน 2536  ถึง   เมษายน 2544
หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
โรงพยาบาล ศิครินทร์ บางนา
บางนา กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ดูแลแผนกช่างทั้งหมด
งานระบบไฟฟ้า.งานระบบปรับอากาศ.งานระบบสื่อสาร.งานระบบMedicalgas.งานระบบBoiler.งานระบบดับเพลิง
งาน้อกสารคุณภาพ.งานอืนๆ

ผมได้รับงาน อาคารอีกหลายแห่ง.ของการเคหะแห่งชาติ ดูแลบ้านการเคหะโดยผ่านบริษัทรับงานครับ
ประวัติการฝึกอบรม
สิงหาคม 2548  ถึง   สิงหาคม 2548
ศูนย์ความปลอดภัยแห่งชาติ
จป.หัวหน้างาน.จป.บริหาร
มิถุนายน 2536  ถึง   กรกฎาคม 2536
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การอนุรักษพลังงานในอาคาร ผชอ.
กุมภาพันธ์ 2547  ถึง   กุมภาพันธ์ 2547
ท้าปต้า
การดับเพลิงขั้นก้าวหน้า.ขั้นสูง
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 25 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,รถบรรทุก

รถยนต์ ,

เป็นวิทยากรฝึกอมรมงานด้านดับเพลิง.งานด้านความปลอดภัย.งานอืนๆ
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

- เป็นวิทยากรฝึกอมรมให้กับฝ่ายบุคคลตามโครงการฝึกอมรมพนักงานในโรงพยาบาลศิครินทร์มาทุกปี39-44 - เป็นวิทยากรให้กับฝ่ายบุคคลสอนพนักงานที่เข้าใหม่ทุกคนเรืองดับเพลิงเบื้องต้นและความปลอดภัยของโรงพยาบาลนนทเวช - เป็นหัวหน้าทีมดับเพลิงโรงพยาบาล

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
หาพนักงาน ผู้จัดการอาคาร.ผู้ช่วย, ผู้จัดการช่างซ่อมบำรุง, หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.