"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (สมรส)

ไทย

พุทธ

23-กรกฎาคม-2524    อายุ 41ปี

165 Cm    หนัก 55 Kg

-
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

นครปฐม (เมืองนครปฐม)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

เศรษฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time) , งานนอกเวลา (Part Time) , งานอิสระ (Freelance)

จัดซื้อ, บุคคล, ประสานงาน

0บาท ขึ้นไป

14 พ.ย. 2565

24 พ.ย. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
จัดซื้อ, บุคคล, ประสานงาน
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เศรษศาสตร์บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2.76
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
มัธยมศึกษา
สายวิทย์
ประวัติการทำงาน
18 ปี
กันยายน 2561  ถึง   ตุลาคม 2565
หัวหน้างานจัดซื้อ
บริษัทเอ็นเบิร์ก ฟู้ดไทย จำกัด
เลขที่ 88/8 หมู่ที่ 2 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. คำนวนการสั่งซื้อวัสดุบรรจุหลังจากได้รับแผนผลิตสินค้าจากฝ่ายผลิต
2. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อวัสดุบรรจุ
3. ประสานงานจัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้กับผู้ขาย
4. จัดทำแผนการส่งมอบวัสดุบรรจุส่งผู้เกี่ยวข้อง (QA , WH , PD) และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้
5. ติดตามการจัดส่งวัสดุบรรจุกับผู้ขายให้ส่งสินค้าได้ทันตามแผนการส่งมอบที่วางไว้
6. จัดเตรียมเอกสารใบสั่งซื้อและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับแผนกบัญชี
7. จัดทำใบประเมินผู้ขาย และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ขายทราบ
8. ประสานงานจัดทำตัวอย่างวัสดุบรรจุตามที่มีการร้องขอให้จัดทำหรือเปลี่ยนแปลงใหม่
9.จัดทำสูตรการใช้ ส่งให้โรงงานผู้ผลิต (Outsource)
10.จัดทำเอกสารประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต
(Outsource) ในการจัดส่งวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
กรกฎาคม 2547  ถึง   สิงหาคม 2561
พนักงานจัดซื้อ
บริษัทอาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เลขที่ 76 หมู่ที่ 10 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. สรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่
2. เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรอง (ราคา เงื่อนไขการชำระเงิน การส่งมอบ) และอื่นๆกับผู้ขาย
3. จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบและวัสดุบรรจุ
4. ดำเนินการประสานงานจัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้กับผู้ขาย
5. จัดทำแผนการส่งมอบวัตถุดิบและวัสดุบรรจุส่งผู้เกี่ยวข้อง (QA , WH , PD) และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้
6. ติดตามการจัดส่งสินค้าวัตถุดิบและวัสดุบรรจุกับผู้ขายให้ส่งสินค้าได้ทันตามแผนการส่งมอบที่วางไว้
7. ติดตามและประสานงานแก้ไขปัญหาสินค้าวัตถุดิบและวัสดุบรรจุที่พบข้อบกพร่องกับผู้ขาย
8. จัดเตรียมเอกสาร (ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อสินค้า) และเอกสารอื่นๆให้กับแผนกบัญชี
9. จัดทำใบประเมินผู้ขาย และแจ้งผลการประเมินให้ผู้ขายทราบ
10 จัดทำรายงานตัวชี้วัด (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน และสรุปผลรายงานทุกสิ้นเดือน
11. จัดทำกิจกรรมคุณภาพ (Kaizen 6 เรื่องต่อปี และ QCC 2 เรื่องต่อปี)
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 60 คำ/นาที    อังกฤษ 50 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,


ความสามารถทางคอมพิวเตอร์
1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft PowerPoint
4. Program SyteLine
5. Program AS400
6. Program Formula

โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน จัดซื้อ, บุคคล, ประสานงาน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.