"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

11-กรกฎาคม-2538    อายุ 26ปี

170 Cm    หนัก 56 Kg

ได้รับการยกเว้น
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สุโขทัย (กงไกรลาศ)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข

งานประจำ (Full Time)

นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ

15,000บาท ขึ้นไป

24 พ.ค. 2564

29 มิ.ย. 2565
ตำแหน่งที่สนใจ
นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์แขนงอนามัยชุมขน
2.14
ประวัติการทำงาน
2 ปี
มกราคม 2562  ถึง   พฤษภาคม 2564
เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Maintenance (MT)
บริษัท วี เมด แล๊บ เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 99 หมู่9 อาคารมหาธรรมราชา ตึก B ชั้นที่3 มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ปฏิบัติงานขั้นต้นในการช่วยเหลือและให้บริการทั่วไปในห้องทดลอง ทำความสะอาดจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องทดลอง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมเซลล์ ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการล้างเซลล์ ตรึงเซลล์ เก็บเซลล์เพื่อนำไปใช้ทำเป็นวัสดุทดสอบสำหรับการตรวจน้ำตาลในเลือด, ค่าเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เเละฮีโมโกลบินเอวันซี ดูเเลวัสดุอุปกรณ์ เครื่องแก้วให้พร้อมใช้เสมอ โดยการนำไปนึ่งฆ่าเชื้อ เเละอบให้เเห้ง รวมถึงดูเเลเรื่องความสะอาดของห้องปฏิบัติการ จัดการขยะ เเละดูแลเครื่องมือที่ใช้งานให้สะอาดอยู่เสมอ
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง Maintenance (MT)-ดูแลและตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือในเชิงป้องกันและการซ่อม การควบคุมสภาพแวดล้อมและการสุขภิบาลสถานที่/พื้นที่ทำงาน และการแต่งกายของพนักงานก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ
ตั้งแต่การปรับปรุงบัญชีรายชื่อเครื่องมือให้เป็นปัจจุบัน บันทึกการใช้เครื่องมือ การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ การควบคุมการทำความสะอาดสถานที่/พื้นที่ที่ใช้ในการทำงานป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคจากสัตว์พาหะนำเชื้อ รวมถึงการจัดการของเสียจากการผลิต/ขยะติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพ จัดแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงานก่อนเข้าห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องผลิต เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆ
ประวัติการฝึกอบรม
มกราคม 2559  ถึง   กุมภาพันธ์ 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปริญญาวิทยาสาตร์บันฑิต
มิถุนายน 2562  ถึง   มิถุนายน 2562
มาตรฐานห้องปฎิบัติการ Lab Quality and Accreditation,Can We
การพัฒนาการผลิตและทดสอบประสิทธภาพหลอดเก็บเลือดสำหรับเก็บเลือดเพื่อตรวจทางห้องปฎิบัติการในกลุ่มสูงวัย
พฤษภาคม 2562  ถึง   พฤษภาคม 2562
อบรมวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สถิติในงานวิจัยทางวิทยาศสตร์และสุขภาพและงานวิจัยทางคลินิก
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถจักรยานยนต์ ,

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ว่องไว เช่นโปรแกรม micorsoft word
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

ได้คัดเลือกการผ่านจิตอาสาตามโครงการพัฒนาจิตอาสาสาธารณสุขมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ผ่านการอบรม หลักศุตร GCP online training Computer-based แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 1CH-GCP
คณะอุกรรการจริยธรรการทำวิจัยในคน มธ.ชุดที่1 และหน่วยวิจัยทางคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่, เจ้าหน้าที่ออกหน่วยตรวจสุขภาพ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.