"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หญิง (โสด)

ไทย

พุทธ

06-ตุลาคม-2523    อายุ 40ปี

157 Cm    หนัก 42 Kg

ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email
ข้อมูลทั่วไป

รัฐศาสตร์

งานประจำ (Full Time)

เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการสาขา, ฝ่ายประสานงาน

25,000บาท ขึ้นไป

24 มิ.ย. 2564

24 มิ.ย. 2564
ตำแหน่งที่สนใจ
เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการสาขา, ฝ่ายประสานงาน
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
รัฐศาสรตรื
2.63
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย กศน.บางพลี
ม.6
-
2.52
ประวัติการทำงาน
14 ปี
กันยายน 2558  ถึง   กันยายน 2559
หัวหน้าแผนกบุคคลอาวุโส
บริษัท ไมล์สโตน ฟูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
110 ซ.อ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม.10250
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

• ดูแลและจัดทำงานด้านแผนกทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ(สรรหา,ฝึกอบรม,ค่าจ้าง,สวัสดิการ,แรงงานสัมพันธ์)
- สรรหา, สัมภาษณ์พนักงานทุกตำแหน่ง ,กำหนดอัตราค่าจ้าง,นัดวันเริ่มงาน,ทำสัญญาจ้างงาน
- อบรมพนักงานก่อนเริ่มงาน วางแผนการฝึกอบรมพนักงานหน้าร้าน ประเมินผลการทดลองงาน
- ตรวจสอบเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย การทำงานล่วงเวลา สรุปเงินเดือน
- ดูแลงานเกี่ยวกับประกันสังคม ภาษี ภงด.1 ภงด1.ก
- จัดทำโครงสร้างเงินเดือน ข้อกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ
- จัดทำกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
- จัดทำหนังสือตักเตือน เรียกพนักงานมาตักเตือน แจ้งบทลงโทษ ตามขั้นตอน
• ดูแล ควบคุมการบริหารงานของหน้าร้านทุกสาขา
- วางแผนอัตรากำลังคน ของแต่ละสาขา เช่น จัดกะการทำงาน การทำOT เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรง
- การใช้เงินสดย่อยของหน้าร้าน ซื้อของเท่าที่จำเป็นหรือไม่ วัตถุดิบหรืออุปกรณ์อะไรควรจัดเก็บไว้ที่สโตร์กลาง
- การใช้วัตถุดิบต่างๆ บันทึกข้อมูลตามความจริงหรือไม่ ผลิตเท่าไหร่ ขายไปเท่าไหร่ เป็นของเสียเท่าไหร่ เมื่อเช็คสต๊อกแล้วจำนวนสอดคล้องกันหรือไม่ ( ลดจำนวนสูญเสีย )
- วางแผนการผลิต ดูจากยอดขาย สินค้าประเภทไหนขายดี – ไม่ดี ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบเกินความจำเป็น
• ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน้าร้าน สำนักงาน และองค์กรภายนอกต่างๆ
- การรับเรื่องแจ้งซ่อม จากหน้าร้าน แล้วติดต่อผู้รับเหมา แจ้งวันเวลานัดหมายให้หน้าร้านทราบ ติดตามผล
- ประสานงานระหว่างหน้าร้าน กับ แผนกต่างๆ ในการส่ง-ติดตามเอกสาร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการแบบเร่งด่วน


พฤศจิกายน 2554  ถึง   พฤษภาคม 2558
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
699 อาคารโมเดอร์ฟร์อม ชั้น 12 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหวง เขตสวนหลวง กทม.10250
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

• รับผิดชอบดูแลด้าน ค่าจ้าง, สวัสดิการ ผลประโยชน์ค่าตอบแทนต่างๆของพนักงาน
• ตรวจสอบ สรุปข้อมูลการทำงาน ขาด ลา มาสาย การทำงานล่วงเวลา เพือสรุปเงินเดือนของพนักงาน
• ตรวจสอบข้อมูลการจ่าย incentive
• สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ( salary compensation)
• ดูแลเรื่องประกันสังคม,ภาษี,ประกันสุภาพ,การเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆของพนักงาน
• ดูแลข้อมูลและสรุปรายชื่อสำหรับปรับตำแหน่ง,ปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัส
• จัดทำ JD, KPIs ของพนักงานในแผนก
• ดูแลการจัดเก็บเอกสาร การแก้ไขปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆให้ถูกต้องตามระบบ ISO
• ดูแลเรื่องการตรวจสอบเอกสารการร้องขอสิทธิ์ในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์ เช่น User+password และ การเข้าถึงข้อมูลต่างๆในระบบ Intranet ของบริษัท
• ดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้แนะนำกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของสาขาต่างๆ ทั้งหมด 4 สาขา
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
พฤศจิกายน 2549  ถึง   ตุลาคม 2551
ฝ่ายบุคคล
แสงดี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
68/24-26 ม.6 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

-สรุปวันเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย ของพนง.ออฟฟิต
-คิดค่าแรงพนักงานรายวัน(คนงานก่อนสร้าง 2 ครั้ง/เดือน)
-สรุปยอดเงินค่าแรง ส่งฝ่ายบัญชี ไปจ่ายค่าแรงคนงานตามไซต์งาน
-สรุปเงินสมทบส่ง สปส.
-แจ้งเข้า -ออก สปส.
-ดูแลด้านสวัสดิการเกี่ยวกับสปส.
-ดูแล-จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
-ติดต่อประสานทั้ง สปส.แรงงาน จัดหางาน
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
*บริษัททำธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง

ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2564
ทำตำแหน่ง HRM Executive
บ.ทาคาชิโฮ ไฟร์ ซิเคียวริตี้ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1858/110-111 อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 25
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

รับผิดชอบด้านสวัสดิการและเงินเดือน ดูแลและจัดทั้งระบบ ติดประสานประกันสังคม สรรพากร บริษัทประกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โรงพยาบาล และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย 30 คำ/นาที    อังกฤษ 30 คำ/นาที

รถยนต์ ,

รถยนต์ ,

Microsoft office, Power vision( HR II ), B Plus Payroll, Internet, IRTS System, AS400
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800 , 02-349-7974
หาพนักงาน เจ้าหน้าที่/หัวหน้าฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการสาขา, ฝ่ายประสานงาน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.