ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง : พนักงานประจำ วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน : ประจำไซต์งาน Data Center ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ---------- วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ---------- รายละเอียดงาน: - ดำเนินการตรวจสอบระบบเครื่องกลและไฟฟ้าภายในโครงการ เช่น ระบบ HVAC, ระบบประปา ฯลฯ - ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย - ทำงานร่วมกับทีมเพื่อแก้ไขปัญหา รวมถึงทำการบำรุงรักษาได้อย่างทันที - ประสานงานกับผู้รับเหมาและผู้ขายภายนอกสำหรับการซ่อมแซ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: พนักงานประจำ วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน : ไซต์งาน Data Center ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล --------------------- - สนับสนุนผู้ขายในตลอดกระบวนการ - ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับผู้ขาย - ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้าง: พนักงานประจำ วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ สถานที่ทำงาน: ไซต์งาน Data Center ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ----------------------- ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2 อัตรา ช่างซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล 2 อัตรา ----------------------- หน้าที่ความรับผิดชอบ - "ช่างซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า": - ดูแลงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจำ Data Center - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสารและเครื่องกลภายในอาคารให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุ
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้างงาน : พนักงานประจำ เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ สถานที่ทำงาน : ไซต์งานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รายละเอียดงาน: - รับและตรวจสอบสินค้าขาเข้ากับใบสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้ - ดำเนินการตรวจนับสินค้าในคลังอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบความแตกต่างเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าคงคลังมีความถูกต้อง - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อดำเนินการตามคำขอสต็อกภายในและออกวัสดุตามนั้น รวมถึงประสานงานร่วมกับผู้ขายและซัพพลายเออร์ภายนอก - จดและตรวจสอบบันทึกสินค้าคงคลังที่ถูกต้อง รวมถึงระดับสต็อก การเคลื่อนย้ายสต็อก และป
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
เงื่อนไขการจ้างงาน : พนักงานประจำ เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ สถานที่ทำงาน : ไซต์งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล -------------------- รายละเอียดงาน: - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รวมถึงทีมงานภายในและภายนอก , สนับสนุนด้านการบริหาร รวมถึงการจัดเอกสารตามที่จำเป็น - ตรวจสอบและติดตามความสมบูรณ์ของงานให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาและมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดไว้ - ช่วยในการจัดการสต๊อกวัสดุอุปกรณ์และวัสดุของสถานที่
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ประเภทการจ้าง : สัญญาจ้าง 10 เดือน สวัสดิการ: ประกันสังคม วันทำงาน: จันทร์ - เสาร์ ไซต์งาน: Data Center, ถ.รามคำแหง, กทม. หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1) จัดเตรียมเอกสาร QA/QC Inspection Check Sheet, Instrument Certification 2) ตรวจสอบ จัดเตรียมแบบเอกสารก่อสร้าง เพื่อใช้ในการตรวจรับงาน 3) จัดทำเอกสาร Busduct, Cable Testing, Equipment Inspection 4) ประสานงานกับทีมงานก่อสร้าง ที่ปรึกษา และ Vendor เพื่อตรวจงานและส่งมอบงาน
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
- บริการและเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า - จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งของหัวหน้างาน - ยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน หรือ หารายได้พิเศษเพื่อการศึกษา
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 55-65 บาท/ชั่วโมง
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารตามที่กำหนด - มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการตัดแต่ง ขึ้นรูป และแร็ปชิ้นเนื้อ - ควบคุมให้มีการนำวัตถุดิบไปใช้ตาม Expire Date และ FIFO - ใช้เครื่องสไลด์เนื้อได้เป็นอย่างดี นำเนื้อไปสไลด์ได้ตามที่กำหนด - ดูแลความเรียบร้อย และความสะอาดของครัว - เช็คสต็อกสินค้า และวางแผนสั่งวัตถุดิบเข้าได้อย่างเหมาะสม - ปฎิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 (+คอมมิชชั่น, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, อื่นๆ)
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
- จัดเตรียมวัตถุดิบ ประกอบอาหารตามที่กำหนด - ดูแลความเรียบร้อยในครัว ทำความสะอาด จัดเก็บภาชนะ - ตรวจรับและตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบ - เช็คสต็อก วางแผน และสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อถึงระดับที่กำหนด - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-16,000 (+คอมมิชชั่น, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, อื่นๆ)
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
- ทำเครื่องดื่ม ชา กาแฟ - ทำขนม ของหวาน ตามเมนูและรูปแบบที่ร้านกำหนด - ดูแลความเรียบร้อย ทำความสะอาด จัดเก็บภาชนะ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - เช็คสต็อก วางแผน และสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อถึงระดับที่กำหนด - เสิร์ฟลูกค้าด้วยรอยยิ้มสดใสและเป็นมิตร - ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งของหัวหน้างาน
บริษัท แกลมเมอรัส กริลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,500-15,000 (+คอมมิชชั่น, ค่าอาหาร, เบี้ยขยัน, อื่นๆ)
วันที่ : 3 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1759 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 176 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.