1.แนะนำสินค้าและเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ 2.ดูแลลูกค้า ปิดการขายสินค้า 3. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
1.ดูแลงาน Maintenance คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภานในสำนักงาน เช่น Computer , Printer , CCTV , ตู้สาขาโทรศัพท์ 2.ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN Security อินเตอร์เน็ต 3.ดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมู
1.ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ 2.คำนวณต้นทุนภายในบริษัทฯ 3.จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 4.วางแผน ควบคุมตรวจสอบการจัดทำบัญชีต้นทุน 5. กำหนด
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-xx,xxx
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. บริหารโครงการงานด้านสารสนเทศของบริษัท 2. จัดทำแผนงบประมาณของแผนก 3. พัฒนาหรือจัดการระบบสารสนเทศในบริษัท 4. กำหนดระเบียบและควบคุมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงต
1. จัดทำแผนการใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 2. วางแผน ตรวจสอบ ติดตาม การใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด 3. สั่งซื้อ/เรียกเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแผนการผล
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ทำการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2. ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต 3. ปฏิบัติตามระบบคุ
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงานผลิตสินค้า 3.ควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯและปฎิบัติตามหลัก GMP 4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพ
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. กำหนดแผนการผลิตสินค้าประจำวัน 2. ควบคุมอัตรากำลังคน,เวลาการทำงาน และทรัพยากรในกระบวนการผลิต 3. ควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต 4. ดูแลความเรียบร้อยของพนัก
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน 2. ตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงานแพ็คสินค้า 3. จัดเตรียมแบบฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกระบวนการแพ็ค 4. ตรวจสอบการรับบรรจ
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. รายงานสถิติขาด ลา มาสาย ประจำวัน และสรุปสถิติประจำเดือน ของพนักงานโรงงาน 2. รับเรื่องลางาน บันทึกการลา ติดตามเอกสารการลา 3. ทำเรื่องเบิกจ่ายชุดฟอร์มของพนักงาน 4. ควบคุมสต็อก เบิก
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
1. ควบคุมกระบวนการผลิตการสกัดวัตถุดิบ 2 ค้นคว้าทดลองวิเคราะห์หาสารสำคัญในวัตถุดิบ 3.แก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตที่เกิดจากวัตถุดิบที่สกัด 4กำหนดspecification ของ RM 5. ค
บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.