ออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับองค์กร ทั้ง Web Application Support และแก้ปัญหา Web Application ต่างๆ หลังจากที่ได้พัฒนาแล้วเสร็จ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถวางแผนการทำงานของ Project ติดตามและรายงานผล Project Status อ
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18000-30000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-จัดตาราง เตรียมความพร้อมในการประชุม รวมทั้งนัดหมายและประสานงานกับฝ่าย/งาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง -เป็นศูนย์กลางข้อมูลมติที่ประชุม วิธีปฏิบัติ กฏระเบียบต่าง ๆ -รวบรวมข้อมูลติดตามกา
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-30000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
– การสรรหาบุคลากร – การคัดเลือกบุคลากร – การบรรจุหรือแต่งตั้งบุคลากร – การโยกย้ายบุคลากร – การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง – การฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการและการพัฒนา
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1、ให้คำปรึกษากับลูกค้า คดีอาญาเป็นหลัก 2、ร่าง แก้หนังสือสัญญาและเอกสารต่างๆ 3、ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในการเข้าแจ้งตำรวจ หรือช่วยเหลือลูกค้าจัดการข้อพิพาท 4、ดำเนินคดีในชั้นศา
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนสามารถต่อรองได้
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1. ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย 2. หาลูกค้าใหม่ๆ-รักษาฐานลูกค้าเดิม 3. ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-15,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ฝ่ายขาย วิศวกร และช่างติดตั้ง จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูลในระบบ ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน อาคาร 2.เดินระบบท่อร้อยสายไฟ
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 6 อัตรา   เงินเดือน : 10000-15000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ดูแลและบริหารงานด้านบัญชีและการเงิน - จัดทำรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ เพื่อเสนอผู้บริหารรายเดือน - จัดทำและควบคุมงบประมาณโครงการเพื่อเสนอผู้บริหารรายเดือน - ประสานงา
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
• ออกแบบอาคารประเภทคอนโด, บ้านเดี่ยว, Townhome,Warehouse • ประสานงานในเรื่องของการออกแบบ, งานราชการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง • สามารถวางผังอาคาร, หมู่บ้านจัดสรร • ออกแบบเพื่อนำเสนอ ทำแบบ Present •
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 5   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ศึกษาวิเคราะห์แบบ วัสดุต่างๆที่จะนำมาประกอบการเขียนแบบเพื่อให้ได้ตรงตามแบบวัตถุประสงค์ของโครงการ - เขียนแบบก่อสร้างได้,Shop Drawing โดยใช้ AUTO CAD - เขียนแบบขออนุญาต(พอทราบเรื่องกฎหมายใ
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-25,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลสถานที่ หรือติดต่อกับส่วนงานอื่นๆ ในกรณีที่ต้องการใช้สถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ - ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การโอน การเสนอสินเชื่อเคหะ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12,000-25,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-บริหารโครงการ ควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง - ควบคุมงานจัดผู้รับเหมารายย่อย วางแผนวัสดุในการก่อสร้าง จัดซื้อ/จัดจ้างให้ทันกับการก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของผ
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30000-50000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบ - ตรวจสอบการทำงาน Payment ผู้รับเหมา - ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา - ดูแลความเ
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 12000-20000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- บริหารงานด้านสัญญาว่าจ้างต่าง ๆ และสัญญาว่าจ้างผู้ออกแบบ - จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - งานด้านบริหารต้นทุนงานก่อสร้าง - งานติดต่อประสาน
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12000-20000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ติดต่อยื่นขออนุญาต กับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าภูมิภาค จัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อหน่วยงานราชการ, ติดตามเอกสาร ที่ใช้ในการขออนุญาตต่าง ๆ ติดต่อ
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000-20000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- สร้างกลยุทธ์การตลาดบ้าน/คอนโด ให้ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มลูกค้า - สำรวจคู่แข่งการตลาด วิเคราะห์คู่แข่งการตลาด และจัดทำแผนการตลาด - ปฏิบัติงานตามแผนการตลาดกิจกรรมการตลาดตา
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
1.ดำเนินการด้านการตลาดของแผนก / ฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้ 2. นำแผนงานด้านการตลาดของบริษัท มาจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 3. ติดต่อประสาน
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 15000-30000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเบิกจ่ายงานค่าก่อสร้างกับความคืบหน้าของงานก่อสร้าง - จัดทำการเปรียบเทียบต้นทุนการก่อสร้างที่จ่ายจริงกับประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้ - จัดทำรายงานสรุป
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12000-20000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
-ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทางบริษัทฯ -วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมา
บริษัท ศรปพัฒน์ เรียล เอสเตท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 40,000-80,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.