เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กรมปศุสัตว์
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ศึกษาค้นคว้า และดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัคซีน เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการสนับสนุนการผลิตทั้งหมด ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม และระบบควบคุมคอกสัตว์ของสำนัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมใช้งาน รวมถึงดำเนินการสอบเทียบเครื่องชั่งสำหรับชั่งสารเคมี เป็นต้น
กรมปศุสัตว์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
07 ตุลาคม 2562
ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สำรวจ ตรวจสอบ ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์กร และบริหารจัดการทรัพยากร อื่นๆ เป็นต้น
กรมปศุสัตว์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
07 ตุลาคม 2562
ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และคำนวณโครงสร้างสิ่งก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามหลักวิชาช่าง ดำเนินการถอดแบบ สำรวจปริมาณวัสดุ แบ่งงวดและจัดทำเอกสารประกอบก่อสร้าง
กรมปศุสัตว์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
07 ตุลาคม 2562
ควบคุม ดูแล ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง วิเคราะห์หาสาเหตุข้อขัดข้อง ประมาณการวัสดุ วางแผนกำหนดรายละเอียดขั้นตอน ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์
กรมปศุสัตว์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
07 ตุลาคม 2562
ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดหา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปข้อมูลทางด้านจัดหาวัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
กรมปศุสัตว์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
07 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562