งาน บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
-ปฏิบัติงานทางด้านธุรการของบริษัท -ติดต่อ นัดหมาย และประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกบริษัทฯ -ทำงานด้านเอกสาร จัดทำและจัดเตรียมเอกสาร -พิมพ์เอกสาร ออกหนังสือ ตามแบบฟอร์มต่างๆ -ออกเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบรับรองภาษี หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น -ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000
วันที่ : 31 พ.ค. 2566
งาน บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
1.ออกแบบโครงสร้าง 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD , เขียนโปรแกรมอื่นๆ เช่น SketchUp 4.ตรวจสอบควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณ 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000
วันที่ : 31 พ.ค. 2566
งาน บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
1.ออกแบบระบบไฟฟ้า 2.ถอดแบบและประเมินราคา 3.เขียน AutoCAD 4.ตรวจสอบควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณ 5.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000
วันที่ : 31 พ.ค. 2566
งาน บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
1.ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบประปา และระบบสุขาภิบาล 2.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 22,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ควบคุมการทำงานของคนงาน และผู้รับเหมา 2.ตรวจสอบการใช้วัสดุ ประเมินการใช้วัสดุและสั่งซื้อ 3.ควบคุมสภาพแวดล้อม ในการทำงานให้มีความปลอดภัย 4.ตรวจสอบควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบและงบประมาณ 5.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 6.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เค เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.