เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
Sales Representative: Copper / Lighting
1. ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า 3. ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอียดต่อลูกค้า 4. จัดเตรียมใบขอจัดซื้อ สำหรับสินค้าที่จะใช้ในการจำหน่ายหรือบริการ 5. ประสานงานการจัดเตรียมและส่งมอบสินค้าให้เรียบร้อยตามใบสั่งซื้อลูกค้า 6. ติดตามดูแลและตอบสนองความต้องของลูกค้าตามเขตรับผิดชอบ 7. สนับสนุนนโย
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับการตกลง
23 กรกฎาคม 2562
ขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความปลอดภัย และตรงต่อเวลา 2. ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหารโดยการล้างรถ เช็ดรถ และทำความสะอาดภายใน ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 3. ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งาน โดยการตรวจเช็คทุกวันก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 4. นำรถยนต์เข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตามรอบระยะที่กำหนด 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผล และเคลียร์ค่าใช้จ่ายทุกครั้งทันทีเมื่อเสร็จสิ้นงาน เช่น การซื้อของ และการส่งเอกสารเป็นต้น 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14000-15000
23 กรกฎาคม 2562
Marketing Engineer Lighting
1.ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อ PRESENT PRODUCT ให้เป็นที่รู้จัก 2.UPDATE ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการใหม่ๆ 3.ประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้รับให้กับ SALES ที่รับผิดชอบ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเมื่อต้องจัดงานแสดงสินค้าหรือ จัดสัมมนา 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับการตกลง
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานเซอร์วิส/ซ่อมบำรุง
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า 2. วางแผนในการทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเหมาะสมกับงาน 3. ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าเพื่อเข้าบริการ 4. เขียนรายงานและสรุปงานที่ทำในแต่ละวัน 5. เรียนรู้สินค้าชนิดใหม่ของบริษัท ฯ 6. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับการตกลง
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานคลังสินค้า
1. รับและจ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย 2. จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว , สะดวก และปลอดภัยโดยระบบ FIFO 3. นับสต๊อกสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. ทำการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและวัตถุดิบตามข้อกำหนด 5. ควบคุม ดูแลสินค้าให้มีสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่าย 6. ดูแลสต็อกคงเหลือให้มีความถูกต้อง 7. รักษาความสะอาดในคลังสินค้าและรอบบริเวณคลังสินค้า 8. จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 9. ดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ 10. สนับสนุนนโยบายของบริษัทฯ และปฏิบัติตามระเบี
บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับการตกลง
23 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560