งานของบริษัทจะรับงานเดินสายไฟเบอร์ออพติกและสายแลน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไอทีและคอนฟิกระบบ ดังนั้น Engineer จะมีหน้าที่เก็บความต้องการและนำมาออกแบบ ในการเดินสายและติดตั้งตามแบ
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 16,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
งานของบริษัทจะรับงานเดินสายไฟเบอร์ออพติกและสายแลน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไอทีและคอนฟิกระบบ ดังนั้น Site Engineer จะมีหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า เพื่อเก็บความต้องการและนำมาออกแบบ จา
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 15   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
ประสานงานภายในองค์กรแต่ละโปรเจ็กต์ที่ได้รับมอบหมาย กำหนดขอบเขตระยะเวลาการทำงานของโปรเจ็กต์นั้น ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร จัดทำแผนการดำเนินงานพร้อมอัปเดตความก้าวหน้าข
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการผู้บริหาร และจัดการตัวเองได้ดี เนื่องจากบางครั้งต้องทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน เก็บความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสาร ติด
· รับผิดชอบการเก็บเอกสารและรวบรวมเอกสารทางบัญชี เช่น ภาษีซื้อและภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ · ประสานงานและจัดส่งเอกสารทางบัญชี ให้กับบริษัท Outsource ด้านบัญชี ทำการบันทึกบัญชีและ
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
1.รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้พลังงานของลูกค้า 2.ประสานงานทางด้านเทคนิคและวิธีการติดตั้ง 3.ติดต่อและสำรวจหน้างาน เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงเทคนิค 4.จัดทำเอกสารต่างๆท
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
งานของบริษัทจะรับงานเดินสายไฟเบอร์ออพติกและสายแลน รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ไอทีและคอนฟิกระบบ ดังนั้น Engineer จะมีหน้าที่เก็บความต้องการและนำมาออกแบบ ในการเดินสายและติดตั้งตามแบ
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไอที, คอนฟิกระบบ งาน CCTV ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงต้องการ Maintenance Service Agreement ในการดูแลให้อุปกรณ์ต่างๆนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 16,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
บริษัทฯ ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไอที, คอนฟิกระบบ งาน CCTV ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงต้องการ Maintenance Service Agreement ในการดูแลให้อุปกรณ์ต่างๆนี้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 16,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
วางแผน และการควบคุมการติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานและการบำรุงรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม อุปกรณ์ที่นำไปติดให้กับลูกค้า , วางแผนผังระบบโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส์กับอุ
บริษัท เมอร์คิวรี อินทิเกรเต็ด เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2564
1.ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินของบริษัทอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเง
1.วางแผนงาน จัดการ และบริหารจัดการโครงการ ให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา มีคุณภาพ ตามงบประมาณโครงการที่กำหนดไว้ 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานด
หน้าที่และรายละเอียดความรับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี การเงิน เอกสาร ติดต่อประสานงาน 1.ลงรายการบัญชีที่เกิดขึ้น (รับ-จ่าย) ระบบบัญชีต่างๆในบริษัทอย่างถูกต้อง 2.จัดทำบัญชีข
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.