เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
1. ควบคุมงานตามแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ 2. ถอดปริมาณจากแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ 3. เขียนใบขออนุมัติซื้อ Purchase Requisition(PR) 4. เขียนแผนงานไซต์งานที่ดูแลรับผิดชอบ 5. ตรวจสอบคุณภาพงานผู้รับเหมาและการส่งเบิกของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 6. ติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ 7. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 8. ตรวจสอบของที่ร้านวัสดุจัดส่งครบถ้วนและเซ็นรับของจากร้านวัสดุ 9. ทำการตรวจสอบแบบ Shop Drawing ให้มีความถูก
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ(Draftman)
เขียนแบบ และแก้ไขแบบ งานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานสถาปัตย์ เคลียร์แบบได้ดี สามารถใช้โปรแกรม Auto CAD, sketch up,V-ray ได้ดี สามารถออกหน้างานได้ ประสานงานกับทางฝ่ายขาย
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายขาย
1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2. บริหารจัดการงานขายทั้งระบบ 3.ถ้ามีประสบการณ์ด้านการขายบ้านเดี่ยวจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
โฟร์แมน
1. ควบคุมงานตามแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ 2. ถอดปริมาณจากแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ 3. เขียนใบขออนุมัติซื้อ Purchase Requisition(PR) 4. เขียนแผนงานไซต์งานที่ดูแลรับผิดชอบ 5. ตรวจสอบคุณภาพงานผู้รับเหมาและการส่งเบิกของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 6. ติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ 7. จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน 8. ตรวจสอบของที่ร้านวัสดุจัดส่งครบถ้วนและเซ็นรับของจากร้านวัสดุ 9. ทำการตรวจสอบแบบ Shop Drawing ให้มีความถูก
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิค
1.ออกแบบกราฟฟิค และสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบใหม่ๆ 2.ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท เช่น แค็ตตาล็อก โบรชัวร์ แผ่นพับ ป้าย Event โปรโมชั่นต่างๆ 3.ร่วมวางแผนงานกับทีมการตลาด เพื่อให้ได้ผลงานที่ตรงตาม concept ของบริษัท
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อ/จัดจ้าง (ก่อสร้าง)
1. จัดหา Suppliers/Vendor ให้วัสดุเป็นไปตามมาตราฐานบริษัทกำหนด 2. จัดจ้าง ผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษัทกำหนด 3. บวางเอกสาร Purchase Requisition(PR) 4. จัดทำเอกสาร Purchase Order(PO) 5. เจรจาต่อรองราคาและเปิดเครดิตร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 6. เปรียบเทียบราคาพิจารณาสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง 7. จัดหาตัวอย่าง วัสดุก่อสร้างเพื่อให้ฝ่ายออกแบบใช้งาน 8. ทำแผนการส่งของวัสดุเข้าสถานที่ก่อสร้างในแต่ละโปรเจค
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง (Project Manager)
วางแผนและควบคุมการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และ คุณภาพ และ บริหารทีมงาน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
ช่าง,หัวหน้าช่าง (งานก่อสร้าง)
1.ดูแลและควบคุมคนงาน 2.ถอดปริมาณ 3.ประสานงานกับผู้รับเหมา 4.อ่านแบบงานได้
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 400 - 600 บาท/วัน (ไม่รวมOT และ สวัสดิการอื่นๆ)
23 กรกฎาคม 2562
พนักงานประจำไซต์งานก่อสร้าง
ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 325 - 450 บาท/วัน (ไม่รวม OT และ สวัสดิการอื่นๆ)
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,สามารถทำโปรแกรม express ได้
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ
1. ควบคุมการออกแบบและเขียนแบบอาคารประเภท ทาวน์เฮาส์, อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัย 2. วางแผนงานการออกแบบ / ถอดแบบสถาปัตยกรรมเพื่อใช้ในการก่อสร้างได้จริง 3. ร่วมออกแบบและพัฒนาโครงการของบริษัท 4. ทำงาน จ-ส เวลา09:00-18:00 น.
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
Interior Designer
1. ออกแบบภายใน 2. เขียนแบบ 3D perspective, 3Dmax , Sketchup 3.วางแนวคิด คอนเซป เคลียร์แปลน วางตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ ให้ตรงตามความ ต้องการของลูกค้า 4. มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา 5. ทำงาน จันทร์-เสาร์ 09.00-18.00 น.
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.วางแผนการสรรหาว่าจ้างพนักงานในส่วนงานสำนักงานใหญ่ 2.สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทต้องการ 3.สรุป และรายงานผลการสรรหาว่าจ้างพนักงานในแต่ละสายงาน 4.ปฏิบัติงานอื่นๆของฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 5.วางเเผนการสรรหาประจำเดือน
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ IT Support
1.สำรวจและวางแผนการสำรองเครื่องมือ อุปกรณ์ IT ประจำสาขา 2.ดูแลรับผิดชอบการติดตั้ง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการใช้งาน 3.บำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ IT ประจำสาขา 4.สรุปรายงานการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 5.ปฏิบัติงาน 6 วัน / สัปดาห์
บริษัท เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560