งาน บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน • รับแจ้งปัญหางานซ่อม หรืองานเซอร์วิสอื่นๆ จากลูกค้า หรือแผนกที่เก่ียวข้อง • ติดต่อ ประสานงานในแผนก หรือท่ีเกี่ยวข้อง และลูกค้า รวมทั้ง Supplier ท้ังใน และต่างประเทศ เ
บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 9,000 – 15,000 บาท
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดงาน • รับความต้องการจากลูกค้า หรือแผนกที่เก่ียวข้องเก่ียวกับสินค้า ตางๆ • ติดต่อ ประสานงานในแผนก หรือที่เก่ียวข้อง และลูกค้า รวมท้ัง Supplier ทั้งใน และต่างประเทศ เพื่องา
บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 9,000 – 15,000 บาท
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
งาน บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
• ติดต่อลูกค้าใหม่ รักษาฐานลูกค้าเก่า เพิ่มยอดขาย • ติดต่อ ประสานงานในแผนก หรือท่ีเก่ียวข้อง และลูกค้า รวมทั้ง Supplier ท้ังใน และต่างประเทศ เพื่องานขาย • บันทกึ ข้อมูลในระบบ Computer โดยใ
บริษัท สยามอินเตอร์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 13,000 – 20,000 บาท
วันที่ : 28 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.