- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของ ผรม.ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องตามแผนงานก่อสร้าง
1. บริหารและรับผิดชอบงานฝ่ายบัญชีและการเงิน 2. จัดทำหรือตรวจสอบ ตรวจการลงบัญชีต่าง ๆ 3. ดูแลและควบคุมงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด 4. บริหารการรับ-จ่ายด้านเงินสด และจัดทำรายงานทางการเงิน
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ควบคุมการใช้ว
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : วังจันทร์
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 มิ.ย. 2564
-ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง เพื่อจัดหา Supplier และผู้รับเหมา -ตรวจสอบรูปแบบและรายการก่อสร้าง เพื่อเช็คปริมาณงานในการจัดซื้อ-จัดจ้าง -ช่วยประมาณราคา สืบราคา เพื่อเสนอราคา -จัดเตร
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
ช่วยเหลืองานของผู้จัดการโครงการด้านการบริหาร ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพ แล้วเสร็จตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น - เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง - เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง - เอกสารสำหรับก
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
- ติดต่อ Supplier เปรียบเทียบราคา เจรจาต่อรองราคา ตามที่ไซด์งานต้องการ - เปิดใบสั่งซื้อ ตามรายการที่อนุมัติ และจัดส่งให้ทันตามกำหนด - รับวางบิลจาก Supplier ตรวจเอกสารและส่งให้บัญชีทำเรีื่
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
**ประสานงานผู้ว่าจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา ในการจัดเตรียมเอกสารด้านวิศวกรรมต่างๆ เช่น - เอกสารควบคุมสำหรับงานก่อสร้าง - เอกสารประกอบการบริหารงานก่อสร้าง - เอกสารสำหรับก
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่าง ๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อส
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : บ้านด่าน, ห้วยราช, เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
- ควบคุมงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมการใช้วัสดุในการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ประสานงานทั้งฝั่งผู้ว่าจ้างแล
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์   เขต : บ้านด่าน, ห้วยราช, เมืองบุรีรัมย์
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
- บันทึกข้อมูลบัญชีผู้รับเหมา/ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล เข้าระบบ - ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินของ ผู้รับเหมา(ผรม.) - ตรวจสอบและจัดเก็บชุดเอกสารใบสำคัญ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รั
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
- ถอดแบบ คิดปริมาณวัสดุเพื่องานจัดซื้อและประมาณราคางานก่อสร้าง - วางแผนและควบคุมดูแลต้นทุนของโครงการ - ติดตามผลงานการก่อสร้าง ทำ Cost control เพื่อควบคุมต้นทุนค่าแรง และวัสดุ - ตรวจสอบ
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
ขับรถเครน, รถแบ็คโฮ ตามโครงการไซต์งานก่อสร้างต่าง ๆ
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
จัดทำเอกสารประกวดราคา เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ ควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของโครงการ
บริษัท ศรีสะเกษทวีผลก่อสร้าง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 มิ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.