เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท มีเดีย โค จำกัด
Graphic for web
1. มีไอเดีย ใฝ่รู้ และความคิดสร้างสรรค์ 2. มีความคล่องแคล่ว ทันต่อเหตุการณ์ 3. ชอบทำงานที่หลากหลาย ไม่จำเจ 4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
17 ธันวาคม 2561
HR ฝ่ายบุคคล
- สรุปรายงานด้านงานบุคคล - จัดทำข้อมูลพนักงาน และดูแลเรื่องกฎระเบียบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลงานด้านหลักสูตรการฝึกอบรม - ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคคลากรและพัมนาองค์กร - ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
17 ธันวาคม 2561
พนักงานบัญชี
- ควบคุมระบบงานบัญชีได้เป็นอย่างดี - วางแผนระบบงานบัญชีได้เป็นอย่างดี - จัดทำเอกสารด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถอ่านงบการเงินได้ - ทำสรุปงบประมาณต่างๆ (กำไร-ขาดทุน) รายเดือน รายปี ได้อย่างดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
พนักงาน Application (Mobile App)
- พัฒนาแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับบริษัทในเครือและลูกค้าภายนอก - ดูแลรักษาการใช้งานแอพพลิเคชั่น - แก้ Bug และปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น
17 ธันวาคม 2561
ผู้ดูแลคลังสินค้า
1. สำเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพจนถึงปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือบริหาร อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม พื้นฐานได้ดี โดยเฉพาะ Microsoft Excel 3. มีความละเอียดรอบคอบ ปฏิบัติตนตามกฎ อย่างเคร่งครัด 4. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 5. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้ 6. สมารถจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลข่าวสารอีเลกทรอนิกส์ ได้ 7. มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
17 ธันวาคม 2561
Call Center
1. บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2. รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ การใช้บริการจากลูกค้า 3. ให้บริการเกี่ยวกับสินค้า และบริการรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านระบบ Multimedia Contact Center ช่องทางโทรศัพท์ และอีเมล 4. สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
Marketing Manager
1. กำหนดเป้าหมายการขาย และวางแผนกลยุทธ์การตลาด ส่งเสริมการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. พัฒนาและกำหนดแผนการตลาด เพื่อให้มียอดขายอย่างต่อเนื่อง 3. วิเคราะห์ข้อมูลการขาย สถานการณ์ตลาด คู่แข่ง เพื่อนำมาวางแผนพัฒนากลยุทธ์การตลาด 4. ดูแลภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ 5. วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง 6. วางแผนกลยุทธ์ด้านโปรโมชั่น และกิจกรรมทางการตลาด 7. ติดตาม วิเคราะห์ และพัฒนาแผนการตลาดในการเพิ่มยอดขาย 8. วางแผนและควบคุม
17 ธันวาคม 2561
Marketing (เจ้าหน้าที่การตลาด)
1. ดูแลกิจกรรมด้านการตลาด 2. การจัดกิจกรรมโปรโมชั่น 3. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ ผ่านช่องทางต่างๆ 4. พัฒนาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 5. การจัดทำเนื้อหา และข่าวสารทางด้านต่างๆ 6. สามารถปฎิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 ธันวาคม 2561
เจ้าหน้าที่ IT SUPPORT
1. แก้ปัญหา Hardware ,Software, Network ได้ วิเคราะห์ปัญหาได้ 2. วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับทีมที่รับผิดชอบ 3. มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีความรู้เกี่ยวกับระบบ Internet, Wireless 4. มีความกระตือรือร้นพร้อมจะเรียนรู้และหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ 5. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ดูแล Server ในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ดูแลเอกสารและอุปกรณ์ไอทีในองค์กร 8. Backup ข้อมูล ดูแลและจัดทำเอกสารมาตรฐาน ISO
17 ธันวาคม 2561
Web Master / Web admin
1. ควบคุมระบบเว็บไซต์ 2. วางแผน พัฒนาเว็บไซต์ เรื่องบทความต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ 3. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ 4. วิเคราะห์และเพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5. มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEO เป็นอย่างดี 6. มีความรู้พื้นฐานภาษาของโปรแกรมที่เขียนเว็บไซต์ 7. สื่อสารได้ดีและทำงานเป็นทีม 8. ดูแลรับผิดชอบอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของทางบริษัท ให้มีคุณภาพถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 9. ค้นหาและเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์ 10. สร้างสรรค์งาน Content เพื่อเผยแพร่บนสื่อต่างๆของบริษัท
17 ธันวาคม 2561
Manager Call Center
1. บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งนำเสนอการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2. รับเรื่องร้องเรียน คำแนะนำ การใช้บริการจากลูกค้า 3. ให้บริการเกี่ยวกับสินค้า และบริการรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทผ่านระบบ Multimedia Contact Center ช่องทางโทรศัพท์ และอีเมล 4. สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าได้ 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 8.สามารถบริหารท
15 ธันวาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560