เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
ผู้จัดการ BA (ประจำ shop stargirl)
1. ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยของสาขา 2. บริหารจัดการสาขา 3. ตรวจสอบสิ่งต่างๆเพื่อรายงานต่อผู้จัดการเขต 4. ให้คำแนะนำดีดีแก่ลูกค้าได้ 5. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
พนักงาน BA (ประจำ shop stargirl)
1 ให้ความรู้ คำแนะนำเกี๋ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามแก่ลูกค้า 2 ให้การบริการแก่ลูกค้าเป็นอย่างดี 3 สร้างยอดขายให้แก่สาขา 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
ช่างซ่อมบำงรุงประจำอาคาร (ปฏิบัติงานบริษัท เถ้าแก่น้อยฯ)
ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ปะปา แอร์ หรืออื่นๆ ซ่อมตามงานแจ้งซ่อมของฝ่ายต่างๆในสำนักงาน ดูแลซ่อมบำรุงตามแผนงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ปฏิบัติงานบริษัท เถ้าแก่น้อยฯ)
วางแผนการและหาช่องทางการจัดจำหน่ายกระจายสินค้า ติดต่อร้านค้าหรือห้างร้านต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าวางขาย ประสานงานตัวแทนขาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 22,000 บาท
ผู้จัดการร้านสาขา iconsiam (Shop เถ้าแก่น้อย)
ดูแลพนักงานภายในร้าน ดูแลและควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน บริหารจัดการภายในสาขา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านสาขา iconsiam (Shop เถ้าแก่น้อย)
1.ช่วยงานในส่วนต่างๆ 2.ช่วยผู้จัดการดูแลพนักงานและดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 3.จัดเรียงสินค้า 4.งานแคชเชียร์ 5.เสนอขายสินค้าภายในร้าน 6.ช่วยผู้จัดการบริหารสินค้าและสต๊อคสินค้า 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 บาท
พนักงานประจำสาขา iconsiam (Shop เถ้าแก่น้อย)
ดูแลพนักงานภายในร้าน ดูแลและควบคุมความเรียบร้อยภายในร้าน บริหารจัดการภายในสาขา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
ผู้จัดการร้าน สาขาสยาม (ปฏิบัติงาน บริษัทเถ้าแก่น้อยฯ)
1.บริหารจัดการสาขา 2.บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 3.บริหารสินค้า และสต๊อคสินค้า 4.ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยของสาขา 5.ตรวจสอบสิ่งต่างๆเพื่อรายงานต่อผู้จัดการเขต 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขามาบุญครอง
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาเดอะมาร์เก็ต แบงคอก
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาตลาดน้ำสี่ภาค
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 - 15,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาท่าแพเชียงใหม่
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 13,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาติ๊งปาร์ค
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 13,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาเมญ่า
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 - 15,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 - 13,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาทอลล์ทีค
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 - 13,000 บาท
พนักงานควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ บ.ในเครือ)
1. จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำวัน 2. ตรวจสอบคุณภาพในสายการผลิตห้องเตรียม,บดร่อน,ห้องปั่นผสม,ห้องบรรจุซีล 3. ตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน 4. ตรวจสอบคุณภาพรอยซีลปิดผนึกและน้ำหนักผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ พลัส สาขาเซ็นเตอร์พ้อย สยาม
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
พนักงานหน้าร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ พลัส (สื่อสารภาษาจีนได้ดี)
สามารถสื่อสารกับลูกค้าคนจีนหรือชาวต่างชาติได้ดี ให้ข้อมูลสินค้ากับชาวจีนได้ สามารถนำเสนอขายสินค้าได้ ประจำเคาน์เตอร์ VAT Refund งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 20,000 บาท
พนักงานประจำร้านเถ้าแก่น้อย สาขาเทอมินอล21
1. จัดเรียงสินค้า 2. ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา 3. งานแคชเชียร์ 4. ประสานงานกับบริษัท 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
บริษัท ดร.โทบิ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560