งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ให้มีคุณลักษณะตรงกับมาตราฐานของบริษัท โดยอาศัยขั้นตอนการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (QC)
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
ตรวจสอบคุณภาพงานตั้งแต่ขั้นตอนการแต่งประกอบ การฝัง การขัด การชุบ มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้นได้
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1.Assist in all new customer accounts and update current accounts to provide efficient services and correct jewelry products to customers 2.Analyze all customer care services and associate products to increase quality for same. 3.Develop strategies for sale products and services and provide forecast as established by department and company. 4.Coordinate with marketing executive and determine sale of new products to current current and new customers 5.Evaluate all completed jobs for variation
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
ช่วยดูแลและควบคุมงานบริหารจัดการฝ่ายผลิตเครื่องประดับงานเงิน
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40,000-50,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
- รับ Order รายการผลิตจากหัวหน้างาน เพื่อกระจายงานไปยังฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - วางแผนและกำหนดระยะเวลาในการผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ติดตามความคืบหน้าใ
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1. จัดหา / เปรียบเทียบ / จัดซื้อสินค้าประเภทพลอยแท้ / พลอยเทียม / หินแท้ / หินเทียม 2. มีความรู้ทางด้านอัญมณี 3. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าตามใบสั่งซื้อ
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1.รับผิดชอบการสรรหา เทียบราคา และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจิวเวลรี่และเครื่องประดับ 2.การจัดซื้อเครื่องเขียนและเครี่องใช้สำนักงาน 3.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1. งานบัญชีภาษี 2. ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีต้นทุน 3. งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** สามารถปิดงบได้จะพิจารณาพิเศษ *
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000-25,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1. สามารถใช้โปรแกรม Matrix และ Rhino ได้เป็นอย่างดี 2. สามารถขึ้น CAD และเขียนแบบตามที่กำหนดได้ 3.มีความคิดสร้างสรรค์ 4. สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 5.ทำงานในปริมาณที่เยอะและมีความรับผิดช
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-35,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
ดูแลความสะอาด ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รดน้ำต้นไม้ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
- ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา,ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา - บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร - วางแผนการซ่อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม -
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
- สามารถหาลูกค้าและขายห้องพื้นที่เช่าได้ - จัดทำสัญญาเช่าร้านค้า - ประสานงานภายในองค์กรและติดต่อหน่วยงานราชการ ร้านค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินกิจการ - ประสานงานระหว่างผู
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
- ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา,ควบคุม ตรวจสอบงานจากผู้รับเหมา - บริการตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร - วางแผนการซ่อมและการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการซ่อมแซมที่เหมาะสม -
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
- เปรียบเทียบราคาและวัสดุในการสั่งซื้อ - จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับช่างและงานก่อสร้าง - จัดทำเอกสาร PR / PO ให้ทันตามกำหนดเวลา - สรรหาเปรียบเทียบราคา/ คุณสมบัติ supplier - ประเมิน supplier ตามรอบท
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1. รับข้อมูลสินค้าจากSalesเพื่อทำการตีราคา 2. ทำการตีราคาสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนด 3. ยืนยันราคากลับไปที่Sales และลูกค้าก่อนดำเนินการออกตั๋ว(ใบสั่งผลิต) 4. การกำหนดรายละเอี
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1. จัดทำและตรวจสอบใบสั่งผลิต 2. จัดทำและตรวจสอบประวัติสินค้าใหม่หรืองานดัดแปลง 3. จัดสรรงานให้เจ้าหน้าที่ในแผนก 4. ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของแผนก
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-50,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1.แต่งชิ้นงานให้ได้ตาม Spec ตามที่ตั๋วกำหนดรวมถึงการควบคุมคุณภาพชิ้นงานหลังจากจากแต่งชิ้นงานเสร็จแล้ว 2.ควบคุมน้ำหนักตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000-17,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1.ติดต่อประสานงานการผลิตแม่พิมพ์ภายในบริษัท 2.ติดต่อช่าง และติดตามงานช่างให้แล้วเสร็จตามกำหนดงาน 3.งานเอกสารที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
งาน บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
1.รับงานตัวอย่าง 2.เตรียมตัวอย่างให้Salesไปแฟร์/ทริป 3.หาแม่พิมพ์ให้ฝ่ายจ่ายงาน(วางแผนและติดตามการผลิต)เพื่อไปทำการผลิต Orderและสินค้าตัวอย่างให้ลูกค้า 4.จัดเก็บงานที่เหลือจากตั๋ว Stock ZJP
บริษัท จิวเวลรี่ ปริ้นเซส แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-17,000
วันที่ : 29 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.