งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
1.ขายรถยนต์หรือรถบรรทุก ISUZU ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และส่วนตัว โดยไม่ต้องรับเวรหน้าโชว์รูม (พูดคุย ตอบคำถาม เสนอราคา) 2.ดูแลสื่อออนไลน์ของบริษัทฯ Update และตอบคำถามของลูกค้าที่เข้ามาสอบถาม Facebook Fanpage, Line@, Website 3.จัดทำรายงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์และข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมทางการตลาด
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
-ต้อนรับและดูแลให้บริการลูกค้า -รับข้อร้องเรียนในการใช้บริการของลูกค้า -โทรสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
รับ-ส่งมอบรถยนต์ลูกค้าที่เข้ารับบริการ ให้คำปรึกษาและแนะนำการบริการซ่อมรถยนต์
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน • ดูแลในส่วนงานของตัวถังและสีทั้ง โป๊ว, เตรียมพื้น, เคาะ-ตัวถัง, ขัดสี, พ่นสี • ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
เสนอราคาอะไหล่ประกันภัย-จัดจ่ายอะไหล่ เสนอราคาอะไหล่โรงซ่อม ขายอะไหล่หน้าร้าน รับเข้าอะไหล่และ จัดเอกสารรายงานการรับเข้าส่งบัญชี อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
รับชำระค่าบริการ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
ถอด-ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีการแจ้งซ่อม อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
แนะนำขายรถยนต์ISUZU ค้นหาลูกค้าใหม่ ติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อและประสายงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบรถ เข้าเวรโชว์รูม ประชุมประจำสัปดาห์
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
ดูแล แนะนำให้บริการลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ รับรถ ตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนส่งมอบรถ ติดต่อประสานงานเกี่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
หัวหน้าช่างรถบรรทุกขนาดกลางใหญ่ - วิเคราะห์งานได้ดี มีการบริหารงานได้ดี ทำงานโอเวอร์ฮอลเครื่อง เกียร์ เฟืองท้าย ได้ดี - ซ่อมระบบไฟฟ้าแอร์ได้ดี มีทักษะการนำเสนอได้ดีn
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
ตรวจสอบงานที่ได้รับ และสามารถดำเนินการซ่อมตามขั้นตอน • ดูแลในส่วนงานของตัวถังและสีทั้ง เคาะ-ตัวถัง • ซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เสร็จตามกำหนดเวลา และได้คุณภาพตามมาตรฐาน
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
รายละเอียดงาน : -ดูแลเพจ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ -คิดคอนเทนต์ และสื่อทางการตลาดได้ -ดูแลการตลาดช่องทางออนไลน์ -ถ่ายภาพเบื้องต้นได้ -คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ -ตกแต่งรูปภาพเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาได้ -สร้างและจัดการ Facebook, Google, Tiktok แอดแคมเปญ -วิเคราะห์และรายงาน ประสิทธิภาพของแคมเปญ -มีประสบการณ์การสร้างและจัดการแคมเปญโฆษณา Facebook, Google และ Tiktok
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
เข้าพูดคุย ดูแลลูกค้า ดูแลห้องรับรอง อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า บริการ
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
รายละเอียดงาน : -ดูแลContent เพจ เว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ -คิดคอนเทนต์ และสื่อทางการตลาดได้ -ถ่ายภาพเบื้องต้นได้ -สามารถใช้ program photoshop,premiere pro,หรือเครื่องมื่ออื่นๆเกี่ยวกับงานกราฟิกและวิดิโอ -ตกแต่งรูปภาพเพื่อใช้เป็นสื่อโฆษณาได้
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
-จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย เเละเสนอเเนวทางป้องกัน -จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย -ดูเเล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000-20000
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
-จัดทำเเผนงานมาตราการความปลอดภัย -ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน เเนะนำ ฝึกสอน อบรบผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย เเละเสนอเเนวทางป้องกัน -จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย -ดูเเล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจมอเตอร์ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.