ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน -ดูแลและบริการลูกค้า รวมถึงดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน - ดูแลและบริการลูกค้า รวมถึงดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน - ดูแลและบริการลูกค้า รวมถึงดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 15,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน - ดูแลและบริการลูกค้า รวมถึงดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน - ประกอบอาหารตามมาตรฐานของร้านที่กำหนด และดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องครัว
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน - ประกอบอาหารตามมาตรฐานของร้านที่กำหนด และดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องครัว
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 15,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ร้าน KAGONOYA ซึ่งเป็นร้านอาหารแบรนด์ดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เปิดทำการแล้ว 8 สาขาดังนี้ สาขาทองหล่อ สาขาเมกาบางนา สาขาK village สาขาเดอะวอล์ก-ราชพฤก สาขาพาสิโอ้ สาขาเสนาเฟส สาขาเดอะวอล์กเกษตร-นวมิทร์ สาขาเมอคิวรี่วิล และจะขยายสาขาต่อไปอีกจำนวนมาก จึงต้องการบุคลากรจำนวนมากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเรา ลักษณะงาน - ดูแลและบริการลูกค้า รวมถึงดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000 - 15,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ทำอาหารตามที่หัวหน้าเชฟสั่ง หั่นเนื้อ สไลด์เนื้อ หั่นผัก ดูแลความเรียบร้อยในครัว
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10,000+
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
- เบิกสินค้าจากคลัง ขึ้นสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าให้ตรงกับเอกสาร - ขับรถส่งสินค้าตามสาขาต่างๆให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบและดูแลสินค้าระหว่างการจัดส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน - ดูแล บำรุง รักษา รถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : เงินเดือน15,000 + เบี้ยขยัน1,000 + ค่าโทรศัพท์500
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
- จัดทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ - ควบคุมต้นทุนอาหาร และวัตถุสิ้นเปลือง - สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - มีความรู้ด้านการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร การรับสินค้า การประกอบอาหาร และการจัดเก็บ - ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว - ดูแลการปรุงอาหารให้ลูกค้า
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง/ตามประสบการณ์
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
- จัดทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ - ควบคุมต้นทุนอาหาร และวัตถุสิ้นเปลือง - สอนงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - มีความรู้ด้านการจัดเก็บรักษาวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร การรับสินค้า การประกอบอาหาร และการจัดเก็บ - ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ - ดูแลความเรียบร้อยภายในครัว - ดูแลการปรุงอาหารให้ลูกค้า
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000++
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
จัดเตรียมวัตถุดิบผัก เนื้อสัตว์ เช็ควัตถุดิบต่างๆ ทำอาหารตามออเดอร์ลูกค้า ดูแลความสะอาดในครัว
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000++
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน รับออเดอร์อาหาร จัดเตรียมโต๊ะ อุปกรณ์รับทานอาหาร ดูแลความสะอาดต่างๆ
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000++
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-บริการลูกค้า -แนะนำขนมให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -ดูแลความสะอาดภายในร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ -อบขนม -จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนขาย -ตรวจนับสินค้าเข้าออก -เช็คสต๊อคสินค้ารายวัน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000++
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
-บริการลูกค้า -แนะนำขนมให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ -ดูแลความสะอาดภายในร้าน และอุปกรณ์ต่างๆ -อบขนม -จัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนขาย -ตรวจนับสินค้าเข้าออก -เช็คสต๊อคสินค้ารายวัน
บริษัท อีสเทิร์นควีซีน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000++
วันที่ : 13 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.