งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. งาน Wiring เดินสายไฟ/ท่อร้อยสาย และท่อสัญญาณระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน 2. ติดตั้ง Wire way/Cable tray ให้ได้ตามมาตรฐาน 3. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 4. งานถอด และติดตั้ง Motor 5. ตรวจเช็ค Valve/ Positioner และถอดเปลี่ยน 6. ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์วัดคุมใน Process 7. ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า Low voltage 8. ถอดประกอบซ่อม Instrument 9. ซ่อมระบบ Hydraulic และ Pneumatic
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่าม่วง
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. งานวัด Insulation Resistance ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 2. ดูแลรักษา Motor AC&DC 3. งานระบบ Control 4. อ่านแบบระบบไฟฟ้า/ควบคุม Motor 5. งานระบบ Pneumatics และ Hydraulics 6. งานเครื่องมือวัด และ Control Valve 7. งานทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่าม่วง
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงให้แก่ช่างไฟฟ้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : ท่าม่วง
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) 1.ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย 2.มีความรู้ความสามารถในการบริหารความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง **โปรดระบุเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวัง**
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานซ่อมบำรุงเครื่องกลและไฟฟ้า โรงงานไทยเคนเปเปอร์ (ผลิตกระดาษ SCG Paper) หน้าที่รับผิดชอบ - สามารถตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องกลตามแผลงาน - สามารถใช้หินเจียรได้อย่างถูกต้อง - สามารถใช้เครื่องวัดเบื้องต้นได้
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องวัดคุม และเครื่องกลในโรงงานผลิตกระดาษ และ แพ็คเกจจิ้ง (บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ (SCG Paper)) 1.ใช้Drillingและดอกสว่านได้ 2.สามารถใช้หินเจียรได้อย่างถูกต้อง 3.รู้วิธีการซ่อมบำรุง Pump, Blower, Gear, ตลับลูกปืน และการวัด Clearance 4.รู้เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้น 5.ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าและชุดตัดได้ (งานเบื้องต้น) 6.รู้วิธีการปรับความตึงโซ่และสายพานได้ 7.สามารถใช้ Hand Tools 8.สามารถตัดประเก็นได้อย่างเหมาะสมและดี
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องวัดคุม และเครื่องกลในโรงงานผลิตกระดาษ และ แพ็คเกจจิ้ง 1.งาน Wiring, เดินสายไฟ/ท่อร้อยสายและท่อสัญญาณระบบไฟฟ้าให้ได้ตามมาตรฐาน 2.ติดตั้ง Wire way/Cable tray ให้ได้ตามมาตรฐาน 3.สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าได้ 4.งานวัด INSULATION RESISTANCE ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 5.งานถอด และ ติดตั้งมอเตอร์ 6.ตรวจเช็ค VALVE/Positioner และถอดเปลี่ยน 7.สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์วัดคุมในProcess 8.สามารถทำงานตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า Low voltage 9.งานถอดประกอบซ่อม Instrument 10.งานซ่อ
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1.วางแผนและวิเคราะห์ปัญหาในการทำงาน 2.ประเมินทรัพยากร (เวลา, กำลังพล) สำหรับงานซ่อม และวางแผนงานในกรอบเวลาที่เหมาะสม (Planning&Scheduling) 3.Control และ Approve แบบให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม 4.Improvementและปรับปรุงระบบงาน 5.แผนSJP และแผน Training Up-skill craftsman ให้สามารถทำงานได้เอง
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : กบินทร์บุรี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1. งานเอกสารบันทึกการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น เงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่ายธุรการ 2. งานบริการด้านเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน 3. รับผิดชอบการควบคุมสต็อกเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน 4. งานบริการด้านยานพาหนะเพื่อการติดต่องานของบริษัท 5. ติดต่อหน่วยงานราชการหรือ สำนักงานเขตต่างๆ เรื่องภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย 6. ดำเนินการเรื่องการต่อภาษีประจำปีและประกันภัย และจัดทำทะเบียนประวัติยานพาหนะของบริษัท
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.