เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
Interior Designe
รับผิดชอบงานตกแต่งภายใน เสนองานลูกค้า ทำแบบdetail จนถึงตรวจงานผลิต *พร้อมแนบผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา
23 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ IT ประจำนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
-ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบควบคุมและระบบการส่งข้อมูลด้านงานจัดแสดงบำรุงรักษา ลงโปรแกรมที่สามารถจัดหาได้ และเทคนิคซอฟแวร์ -ออกแบบและพัฒนาระบบติดตั้งอุปกรณ์ Hardware Software รู้เรื่องวัสดุและขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 800 บาท / วัน
Motion Graphic
ตัดต่อ VDO Presentation ในการนำเสนองานลูกค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ตัดต่อ VDO Presentation ในงาน Event&Exhibition
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรโยธา (กว.)
ควบคุม และวางแผนปฏิบัติงานในการก่อสร้างงานโครงสร้าง
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการทั่วไป
-จัดทำแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว -ควคุมดูแล จัดกิจกรรม จัดสรรพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ -จัดทำแผน วิเคราะห์ จัดสรร งบประมาณ และควบคุมต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ -ควบคุมการทำงานของทุกฝ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ -สรุป และรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารเป็นระยะ
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ตรวจสอบและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคามปลอดภัยให้กับนายจ้างและผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน วางแผนและกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตรวจสอบและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Creative & Copy Writer
* เขียนบทและสร้างสรรค์นิทรรศการ/พิพิธภัณฑ์ *สร้างสรรค์และออกแบบเนื้อหางานพิพิธภัณฑ์ *เขียนสคริปวิดิโอและเข้าใจเนื้องานโปรดักชั่น *เขียนเนื้อหาให้ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน
*บริการเสริฟอาหารเครื่องดื่มรับรองผู้บริหาร ลูกค้า *จัดเตรียมของว่าง และดูแลความสะอาดเรียบร้อยทั่วไป
23 มีนาคม 2562
สถาปนิก
- ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน - ประมาณราคาค่าก่อสร้าง แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคอันเกิดจากงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ
23 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี Accounting
-สามารถปิดงบได้ -จัดทำรายละเอียดประกอบงบ หรือกระทบยอด -ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี
23 มีนาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftman)
-ดูแลงานเขียนแบบ งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ -จัดทำ Shop Drawing , Asbuild
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ประสานงานEvent
ติดต่อประสานงานสำหรับงาน Event/Exhibition งานเอกสารต่างๆ
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
*รับสมัครด่วน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จ.ภูเก็ต)
ตรวจสอบและแนะนำเกี่ยวกับเรื่องคามปลอดภัยให้กับนายจ้างและผู้ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงในการทำงาน วางแผนและกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ตรวจสอบและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-35000
ช่างไฟฟ้า
รับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร งานซ่อมบำรุงและงานที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : -
วิศวกรไฟฟ้า (กว.)
ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ควบคุมงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่กำหนด
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
Duty Manager (จ.ภูเก็ต)
Duty Managers typically handle the security, customer service and some management concerns of an organization. Industries in which they operate include All operation .These managers oversee the maintenance and overall safety procedures of the premise. Managers often liaise or meet with other executives or managers. Duty managers earn good salaries. Their remuneration may vary depending on the location, size and type of company. They work long hours that are dictated by the responsibilities they
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างกระจกและอลูมิเนียม
- ทำงานด้านอลูมิเนียม เฟรมบานหน้าต่าง ตัดงานตามแบบ - ทำงานด้านกระจก วัดกระจกเพื่อสั่งผลิตได้ ติดตั้งกระจกได้
23 มีนาคม 2562
ช่างสี
รับผิดชอบงานสีทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย - สีเฟอร์นิเจอร์ - สีพื้นผนัง
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : -
ช่างยิปซั่ม
รับผิดชอบงานฝ้า เพดาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 มีนาคม 2562
บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : -
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560