ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1. ดูแลและควบคุมการทำงาน โดยเป็นศูนย์กลางของทีมงานช่างทุกทีมให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย 2. เคลียแบบงานก่อสร้างตกแต่งภายในและงานระบบให้ทีมช่าง พร้อมดูแลและควบคุมให้งาน
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 4 อัตรา ( FOREMAN    อัตราค่าจ้าง : 15,000 – 22,000 (ตามประสบการ์ณการทำงาน)
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1. ดูแลและควบคุมการทำงาน โดยเป็นศูนย์กลางของทีมงานช่างทุกทีมให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย 2. เคลียแบบงานก่อสร้างตกแต่งภายในและงานระบบให้ทีมช่าง พร้อมดูแลและควบคุมให้งาน
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) วางแผนการขายงานในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยขยายสู่กลุ่มลูกค้าใหม่และขยายงานในส่วนของลูกค้าปัจจุบัน 2) สร้างความสัมพันธิ์อันดีกับกลุ่มลูกค้า 3) รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า ทำหน้า
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1. ดูแลและควบคุมการทำงาน โดยเป็นศูนย์กลางของทีมงานช่างทุกทีมให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย 2. เคลียแบบงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ให้ทีมช่าง พร้อมดูแลและควบคุมให้งานเสร็จตามกำหนด
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-22,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1. เขียนแบบและออกแบบทางด้านโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมเขียมแบบที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารและรูปเล่มรายงานของโครงสร้าง 3. สำรวจหน้างาน และตรวจสอบหน้างานติดตั้ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับ
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 16,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) ออกแบบงาน Furniture Display เช่น เคาท์เตอร์นาฬิกา / ชั้นวางเหล้า / เคาท์เตอร์เครื่องสำอางค์ เป็นต้น) 2) เขียนแบบและออกแบบภายในเบื้องต้น (ออฟฟิศ สำนักงาน / ร้านค้า เป็นต้น) 3) จัดทำแบบ As-Built สำหรับงา
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-22,000 บาท (ตามประสบการณ์การทำงาน)
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
เจราจาและติดต่อประสานงานกับลูกค้าของบริษัทในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย ประสานงานทีมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วาง
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 22,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) ดูเเลการถอดปริมาณงานจากแบบและคำนวณเพื่อเสนอราคางานก่อสร้าง 2) คำนวณปริมาณวัสดุ และจัดทำ BOQ งานก่อสร้าง 3) จัดทำราคากลางสำหรับงานหมวดต่างๆของ supplier / sub contractor (ประสานงานร่วมกันกับฝ่ายจ
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-30,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการก่อสร้างโปรเจคต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน เสร็จตามกำหนดระยะเวลา มีคุณภาพได้มาตรฐาน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนด 1. กำหนดกลยุทธ์ในการบริ
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30000 - 45000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
1) ทำหน้าติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อดูเเลโปรเจคงานที่ได้รับมอบหมาย 2) ติดต่อประสานเพื่อติดตามการทำงานของโปรเจคที่อยู่ภายใต้การดูเเลรับผิดชอบ โดยประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายออ
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 20,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ในโรงงานและที่ไซต์งาน ทำงานตามแบบที่มอบหมาย และได้มาตรฐาน
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10000 ขึ้น
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
งาน บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานเฟอร์นิเจอร์
บริษัท เวิร์คโค่พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 5 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.