ประกาศรับสมัครงาน EDVESTMENT CO., LTD.
ให้ข้อมูลคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษกับลูกค้า
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-18000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
แนะนำให้ข้อมูลคอร์สการเรียนภาษาอังกฤษ
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000-20000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลและจัดการสาขา จัดเตรียมเอกสารจัดตารางครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประสานงานกับครูชาวต่างชาติ จัดเตรียมเอกสาร รายงานผลให้ผู้เรียนและผู้ปกครองรับทราบ ทำการตลาดและรักษายอดขา
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 3   เงินเดือน : 16,000-20,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลและจัดการสาขา จัดเตรียมเอกสารจัดตารางครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประสานงานกับครูชาวต่างชาติรวมถึงจัดเตรียมเอกสารการทดสอบวัดระดับและอธิบายผลการทดสอบวัดระดับให้ผู้เรียนแล
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18000-19000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลและจัดการสาขา จัดเตรียมเอกสารจัดตารางครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประสานงานกับครูชาวต่างชาติรวมถึงจัดเตรียมเอกสารการทดสอบวัดระดับและอธิบายผลการทดสอบวัดระดับให้ผู้เรียนแล
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-20,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลและจัดการสาขา จัดเตรียมเอกสารจัดตารางครูผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ประสานงานกับครูชาวต่างชาติรวมถึงจัดเตรียมเอกสารการทดสอบวัดระดับและอธิบายผลการทดสอบวัดระดับให้ผู้เรียนแล
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18,000-20,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติในห้องเรียนควบคุมชั้นเรียนนักเรียน ตรวจการบ้าน ประสานงานผู้ปกครอง จัดการงานเอกสารภายในโรงเรียน การตลาด
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 16000-18000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ วิชาภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่ช่วยอาจารย์ชาวต่างชาติในห้องเรียนควบคุมชั้นเรียนนักเรียน ตรวจการบ้าน ประสานงานผู้ปกครอง จัดการงานเอกสารภายในโรงเรียน การตลาด
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 18000-20000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
เรากำลังมองหาผู้ที่มีความสามารถด้านการขายคอร์สเรียน มีอัธยาศัยดี สามารถติดต่อดูแลประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียนได้ มีไหวพริบในการดูแลความเรียบร้อย และแก้ปัญหาภายในสถา
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
เสนอขายคอร์สเรียน ติดต่อดูแลประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียน ติดต่อประสานงานครูชาวต่างชาติ ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน การตลาดและรักษายอดการขาย
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18000-20000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
เสนอขายคอร์สเรียน ติดต่อดูแลประสานงานกับผู้ปกครองและนักเรียน ติดต่อประสานงานครูชาวต่างชาติ ดูแลความเรียบร้อยของห้องเรียน การตลาดและรักษายอดการขาย
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-20,000(ไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
นำเสนอ อธิบาย ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับคอร์สเรียน (มีการสอนงาน) อธิบายข้อมูล รูปแบบการเรียน ขายคอร์ส-ทำการตลาด (มีค่าคอมมิสชั่น) ทำงาน 11.00-20.00 น. หยุดทุกวันพุธ และวันหยุดสำคัญๆ
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000-20,000(ไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ให้ข้อมูลลูกค้า แจ้งข้อมูลสถาบัน ที่ตั้ง ราคา ตารางเรียน รายละเอียดคอร์ส ผ่านทางโทรศัพท์ line และ face book รับข้อมูลและประสานงานลูกค้า ส่งต่อสาขาต่างๆ ติดตามลูกค้า ดูแลลูกค้าหลังการ
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15000-18000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ดูแลวางแผนการทำการตลาดทั้ง online และ offline มีความสนใจในธุรกิจการศึกษา ดูแลกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้า (มีคอมมิชชั่น) สามารถเดินทางเพื่อดูแลทีมตามสาขาต่างๆได้
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,000-30,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ขายคอร์สภาษาอังกฤษ แนะนำการเรียนให้กับผู้ที่สนใจ
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18000-22000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ติดต่อประสานงานครู ผู้ปกครอง อธิบาย/ขายคอร์สเรียน ดูแลนักเรียน
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16,000-18,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ขายคอร์ส แนะนำคอร์สการเรียนให้กับผู้สนใจ ทั้งทางโทรศัพท์ เฟสบุ๊ค และ สาขา
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : 17000-20000(ไม่รวมคอมมิชชั่น)
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ออกแบบสื่อโฆษณา off-line และ online ออกแบบ ใบปลิว โพสเตอร์ โพสต่างๆ content ออกแบบสื่อการเรียน ติดต่อประสานงานใช้สื่อโฆษณา
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ทำเอกสารรายรับ รายจ่าย ยื่นประกันสังคม ติดต่องานกับสรรพากร
EDVESTMENT CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000-20,000
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.