งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง งานระบบไฟฟ้า
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.ออกแบบ คำนวณ ถอดแบบ และประมาณราคาของงานระบบไฟฟ้าโรงงาน 2.จัดทำเอกสาร ถอดแบบ และถอดวัสดุ (BOM) สั่งของเช้าทำงานจาก Shop Drawing 3.วางแผนรับผิดชอบงาน และทำงานร่วมกับทีมได้ 4.ควบคุมดูแลงา
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.เขียนแบบ Auto Cad ( 2D / 3D ) 2.เขียนแบบ Shop Drawing งานระบบไฟฟ้า 3.อ่านแบบ และถอดแบบงานระบบไฟฟ้า
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
นำเสนอขายงานบำรุงรักษาและงานติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และอื่นๆ , วางแผนเข้าพบลูกค้าเก่าและแสวงหาลูกค้ารายใหม่ , ติดตามและสรุปผลงานที่เสนอราคาลูกค้า
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
-ประสานงานภายในเรื่องการจัดทำรายงาน และการจัดส่งรายงานให้ลูกค้า -จัดเก็บข้อมูลรายงานแต่ละ Job -จัดทำรายงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถวางแผนการจัดทำรายงานประจำเดือนได้ -สรุปรา
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.ควบคุม กำกับ ดูแล การสำรวจปริมาณงาน และราคาใน BOQ งานระบบไฟฟ้า 2.กำกับ ดูแล การตรวจสอบ ผลการดำเนินงานระหว่างการทำงาน 3.พิจารณาการประมาณราคาส่วนงานที่มีการเปลี่ยนแปลง (งานเพิ่ม-
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.ประสานงานภายในเรื่องการจัดทำรายงาน และการจัดส่งรายงานให้ลูกค้า 2.จัดเก็บข้อมูล รายละเอียดงานของแต่ละโครงการ 3.วางแผนและควบคุมการทำรายงานแต่ละโครงการให้ได้ตามเป้าหมายที่กำ
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.วางแผนจัดทำสื่อออนไลน์ ออกแบบสื่อโฆษณาและสื่อออนไลน์ (Digital Content) เพื่อนำไปใช้ในช่องทางออนไลน์ Facebook , Line@ , Instagram, YouTube , Website 2.เผยแพร่สื่อ , เพิ่มการรับรู้ (Boost Ads) , อัพเดทข้อมูลเนื้อหา และบริหารช่อ
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.ออกแบบกราฟิกออนไลน์ ลงโซเชียลมีเดียตามช่องทางของบริษัท 2.ออกแบบสื่อที่ใช้ในการโปรโมทขึ้นเวปไซต์ และสื่อออนไลน์ในช่องทางต่างๆ เช่น Website , Facebook เป็นต้น 3.จัดทำสื่อที่ใช้ในการโปรโม
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1. ตรวจสอบ / ควบคุม / ถอดแบบการทำงานและทำความเข้าใจความต้องการของฝ่ายออกแบบเพื่อให้รู้ถึงระบบการใช้งานของไฟฟ้าในโครงการ 2. จัดทำ / แก้ไข แบบสำหรับติดตั้ง Shop Drawing และประสานงานกับระบบอ
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1. แพ็คสินค้า บรรจุสินค้าเพื่อส่งเตรียมและจัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 2. เดินงานเอกสาร วางบิล เก็บเช็ค และเอกสารอื่นๆ 3. ขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าในบริเวณกรุงเทพและต่างจังหวัด 4. ดูแลความ
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ รายงานภาษีซื้อ 2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระหนี้จากเจ้าหนี้ให้สอดคล้องกับระเบียบ นโยบายองค์กร 3.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงเหลือประจำเดือน 4.จัดทำรายงานภาษ
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1) ควบคุมดูแลโครงการโรงพยาบาลรามคำแหง ให้ปฏิบัติตามระบบ และได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2) เป็นผู้รับผิดชอบการทำงานในภาพรวมทั้งหมด โครงการโรงพยาบาลรามคำแหง 3) ปฏิบัติตามขั้
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
1.สำรวจงานระบบSolar cell และงานไฟฟ้า 2.อ่านTOR และถอดแบบงานระบบSolar cell 3.วิเคาระห์และประมาณราคางานติดตั้งSolar cell 4.วางแผนและควบคุมการติดตั้งระบบSolar cell และประสานงานการติดตั้ง Solar cell 5.เดินทางต่างจังห
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
งาน บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จัดทำเอกสารงานบุคคล ,จัดทำสรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน ,จัดทำการประเมินผลของพนักงาน
บริษัท ซีเอสเค เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 4 ก.พ. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.