-จัดทำเอกสารต่างๆผ่านในสาขา -ติดต่อโบรคเกอร์และตัวแทน -คีย์กรมธรรม์ -ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสาขา *ไม่ใช่งานออกไปขายประกัน
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด หนองคาย   เขต : เมืองหนองคาย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
- ออกตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ - ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
สนับสนุนและให้การดูแลกลุ่มลูกค้าของบริษัท ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ให้คำปรึกษา สนับสนุนข้อมูล และสร้างเสริมสัมพันธภาพอันดีกับลูกค้า (ไม่ต้องหาลูกค้าและเดินขายประกัน
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
- รับเงินค่าrecovery ออกใบเสร็จ ตัดชำระ - รับเงินค่าซาก ออกใบกำกับตัดชำระ
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
- ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินค่าสินไหม - งาน non-Moter (PA, ประกันภัยทางทะเล)
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
- จัดการเรื่องเอกสารต่าง - ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
ดูแลให้บริการลูกค้าและตัวแทนนายหน้าในด้านรับประกันภัย เสนอราคาเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้บริการอื่นๆ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าเกิด
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พัทลุง   เขต : กงหรา, ศรีนครินทร์, เมืองพัทลุง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วันที่ : 23 ก.ย. 2564
1. Manage and lead team to provide 2nd level support, consultant, investigation, and troubleshoot on the multiple and/or complex production application services for internal/external customer satisfaction and SLA with workaround/root cause provided. 2. Manage and lead team to administrate, implement, monitor and maintain application production services for production application’s reliability and performance. 3. Prioritize appropriate team’s activities on the basis of business requirement,
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
- ออกไปพบตัวแทนและนายหน้า - คอยประสานงานและบริการ ตัวแทนและนายหน้าในด้านรับประกันภัย
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
- เรียกเก็บStatement - ติดตามเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์การ
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
1. Inspect industrial and commercial premises, general management and loss control systems etc., to identify potential areas of personal injury, interruption to business or asset loss. 2. Prepare reports for underwriters detailing the relevant aspects of the risk in order to support the underwriting decision on risk acceptance. 3. Investigate the circumstances surrounding serious losses and advising on the precautions necessary to avoid a similar occurrence. 4. Provide professional adv
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
ดูแลให้บริการลูกค้าและตัวแทนนายหน้าในด้านรับประกันภัย เสนอราคาเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ ตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้บริการอื่นๆ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าเกิด
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2564
- ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ - ประเมินราคาความเสียหายของรถยนต์/ทรัพย์สิน เพื่อให้การจัดซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ตรงกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
1) Perform gap analysis to improve business processes and applications/systems 2) Bridge the gaps between business users and IT in-house/outsource development by performing business analyst role to analyze business requirements and propose IT solutions 3) Provide and/or facilitate trainings to end-users to meet business requirements 4) Study business workflow, data interpretation, and data analysis to improve and/or initiate effective workflow/process 5) Perform other duties and
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 25 ก.ย. 2564
1. Design, plan, and support training program within motor claims areas aiming at improving claim colleagues capabilities. 2. Coordinate with colleagues in other department to support regional directives and compliance requirement. 3. Utilize language proficiency to support communication with management expats and local team. 4. Support development of claim documentation, policy, and communication materials. 5. Handle reports in motor claim perspectives to support customers and marketing tea
บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 24 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.