งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-วางแผนการขาย -สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับจากบริษัท -ติดตามดูแลและเยี่ยมลูกค้า -หาข้อมูลลูกค้าใหม่ๆสร้างความสัมพันธุ์กับลูกค้า -ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า -ประสานงานฝ่ายบัญชีการเงิน
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-เป็นผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์,ขายเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล -รับบิล ออกบิล ให้กับลูกค้าและประสานงานขาย -รับผิดชอบการขาย ช่วยส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-เป็นตัวแทนขาย เครื่องมือแพทย์หรืออื่นๆให้กับโรงพยาบาล -รับบิล ออกบิล ให้กับลูกค้าและประสานงานขาย -รับผิดชอบการขาย ช่วยส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้าได้ -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการบริการ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-เป็นตัวแทนขาย เครื่องมือแพทย์หรืออื่นๆให้กับโรงพยาบาล -รับบิล ออกบิล ให้กับลูกค้าและประสานงานขาย -รับผิดชอบการขาย ช่วยส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้าได้ -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการบริการ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อติดต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆในการนำเสนอสินค้าและบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า สร้าง เสริมความสัมพันธ์ ติดตามงาน วางบิลและเก็บเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลง -เพิ่มยอดขายและกำไรต่อหน่วย ขยายฐานลูกค้าได้จำนวนมากขึ้นตามเป้าหมาย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
- ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเพื่อติดต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆในการนำเสนอขายสินค้าและการบริการ ให้คำปรึกษา แนะนำสินค้า สร้างความสัมพันธ์อันดี ติดตามงานวางบิลและเก็บเงินให้ได้ตามกำหนดเวลาที่ตกลง - เพิ่มยอดขายและกำไรต่อหน่วย ขยายฐานลูกค้าให้ได้จำนวนมากขึ้นตามเป้าหมาย
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
1.ประสานงานการตลาดกับส่วนงานต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสื่อสารด้านการตลาดของสินค้าและองค์กร 2.ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 3.ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆร่วมกับทีมพัฒนาธุรกิจส่งออก 4.จัดเตรียมเอกสารออกบูธ/งานแสดงสินค้า 5.จัดทำเอกสารสัญญา,ใบเสนอราคา,เอกสาร ISO และใบสั่งซื้อต่างๆ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ไม่เกิน 25,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
วางแผนซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบต่างๆในคลังสินค้า แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบและอุปกรณ์ต่างๆในคลังสินค้า กำกับดูแลงานของผู้ใช้บริการภายนอกทุกราย จัดทำรายงานและนำเสนอ เรื่องความปลอดภัยเดือนละ 1ครั้ง ดูแล บำรุงรักษาระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ สุขาภิบาล และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆๆได้
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-สร้างยอดขายสูงสุดตามที่ได้รับมอบหมายและเพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ -เก็บบิลตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด -นำเสนอสินค้า ปิดการขาย เก็บเงิน ผลิตภัณฑ์ที่ขาย เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อนมโรงพยาบาล หน่อวยจ่ายกลาง or ic
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-สร้างยอดขายตามเป้าหมาย -จัดทำฐานข้อมูลของลูกค้า -จัดการออกบิล ติดตามหนี้คงค้างและสรุปรายงานเสนอการขายได้ -นำเสนอสินค้าใหม่ๆๆให้ผู้ประกอบการรับทราบ
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ+ประสบการณ์
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-รับผิดชอบการจัดเตรียมสินค้าส่งต่างจังหวัด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าถูกต้องรวดเร็วภายในเวลาที่กำหนด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา (สาขา คลังสินค้า 345)   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
-วางแผนและปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายของทีมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของบริษัท -สร้างยอดขายให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมายและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อลูกค้า -เก็บบิลและรักษาผลประโยชน์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ 13,500-15,000 บาท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.