1.จัดทำค่าล่วงเวลาพนักงานรายวันพิเศษ 2.จัดทำค่าแรงพนักงานรายวัน 3.เก็บข้อมูลประวัติพนักงานรายวัน 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5.ทำเอกสารเบิกจ่ายผู้รับเหมา 6.สามารถเปิด PO-PR และเอกสารต่างๆของจัดซื้อ 7.ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2.ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด 3.ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4.ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
-วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา -ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน -ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ -บริหารงานสำนักงาน เช่น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง, ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ -ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงาน ,จัดทำแผนความปลอดภัย,การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
งานสำรวจพิกัด ระยะ ขนาด พื้นที่ในการก่อสร้าง จัดหาข้อมูล ปฏิบัติและตรวจสอบความถูกต้อง
รับผิดชอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร เช่น เตรียมแบบ Shop Drawing ในการก่อสร้าง, ตรวจสอบและสรุปราคางานโครงการหรืองานเพิ่ม-ลด, จัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และขออนุมัติวัสดุในการก่อสร้าง
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.เขียนแบบ Autocad สำหรับงานก่อสร้างอาคาร ประจำโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.เขียนระบบ BIM ,Revit ,Model ได้ สามารถแก้ไขแบบได้ 3.ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1.รับผิดชอบดูแล ตรวจสอบสภาพ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการเบิกใช้งาน 2.ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุตามการใช้งาน 3.ดูแลและจัดการระบบภายในสโตร์เก็บวัสดุ ให้มีความเรียบร้อย 4.ตรวจรับสินค้าหรือวัสดุจากคู่ค้า และจัดเก็บเข้าระบบ 5.จัดการเรื่องการจัดเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากหน้างาน 6.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานโครงการ 2.วางแผน ตรวจสอบและวางแผนงานให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัย 3.จัดทำสรุปและประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 4.ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1. Co-ordinate with Owner and Client to manage project 2. Responsible in doing quality document and control quality of project 3. Material Control and Planning 4. Procurement the materials as per project specification and requirement 5. Site management
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 18,000 - 20,000
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1.ติดตามเอกสารการขอซื้อจากหน่วยงาน,งบประมาณ 2.ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย และเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 3.ทำใบเปรียบเทียบราคา 4.ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ และพิมพ์ใบสั่งซื้อ 5.ประสานงานกับหน่วยงาน 6.ติดตามผลการส่งมอบสินค้า 7.ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
1. วางแผนการทำงานให้สอดคล้องกับเวลาที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และเวลาที่กำหนด 4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อส่งมอบงานได้ตามแผน 5. ตรวจสอบและรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา / ผู้คุมงาน (Consultant) 6. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมาให้ได้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นิวเทคโนโลยี่ เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.