งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.ลงทะเบียนผู้เข้าตรวจที่โรงพยาบาล 2.จัดทำสรุปรายชื่อผู้เข้าตรวจ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
ขับรถรับส่งพนักงาน ออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ ตามจังหวัดต่างๆ ดูแลรักษารถให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 16,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในสถานประกอบการต่างๆ 2.จัดเตรียมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และปรับปรุงพัฒนางานตามระบบคุณภาพ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,500
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
- ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 Hospitel - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การตรวจสุขภาพ - ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในสถานประกอบการต่างๆ - ส่งผลการตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า - กิจกรรมส่งเสริ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
- เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องห้องปฏิบัติการ - กำหนดแผนงานการตรวจวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ IQC , EQA
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 18,000 (หากค่าประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปี) + ใบประกอบวิชาชีพ 5,000
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
- ควบคุมจัดการงานด้านการพยาบาล และงานบริการตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ - ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 Hospitel
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000 บาท ค่าใบประกอบอีก 5,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
ตรวจวิเคราะห์และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสีทั่วไป และการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์ถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1. การวางแผน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนต่างๆ 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. การประกันคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.ติดต่อประสานงานหน่วยงาภายนอกและภายใน 2.จัดทำรายงานและเอกสารการตลาดที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้างตามข้อตกลง (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 พ.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1. ควบคุมการจัดการด้านการพยาบาล และงานบริการ ดูแลผู้ป่วย 2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยปัญหาสุขภาพ และปัญหาทางการพยาบาลของผู้รับบริการ 3. สังเกต บันทึก สรุป รายงานอาการเป
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 14 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.