jobth logo bar
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

จังหวัด สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)

อัตราค่าจ้าง 15,000-25,000 บาท/เดือน

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4.วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการและข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงน
6.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
7.แนะนำฝึกสอนและอบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
8.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
10.ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
11.รวบรวมสถิติวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างเสนอต่อนายจ้าง
12.ให้ความรู้และอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงานและระหว่างทำงาน เพื่อทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
14.กำกับดูแลการจัดการของเสีย และขยะอันตรายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
15.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ นำส่งกรมโรงงาน ตามที่กฎหมายกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 20 ขึ้นไป
  2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
  3. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.ชุดยูนิฟอร์ม
3.โบนัสประจำปี
4.เงินสมทบตัดแว่นให้พนักงาน ไม่เกิน 1,000 บาท
5.วันหยุดพักร้อนประจำปี
6.สัมมนาประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ซ.วัดพันท้ายนรสิงห์ เลขที่ 148/8 หมู่ที่ 5, ตำบล พันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

วิธีการรับสมัครงาน
กรอกใบสมัครผ่านเว็บ jobth พร้อมแนบรูปถ่าย กรอกประวัติการทำงาน
ให้ละเอียดพร้อมลักษณะงาน

บริษัท ซุปเปอร์ วี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 4 ซ. จรัญสนิทวงศ์ 11 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
ติดต่อ คุณกุลธร(อ๋อย)
โทรศัพท์ : 095-498-8936,02-4111265 ,02-4111346
แฟกซ์ : 02-8263359

รายละเอียดบริษัท
บริษัทผลิต และจัดจำหน่าย อุปกรณ์เสริมสวยทุกชนิด

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 11 ตุลาคม 2565

เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยวิชาชีพ

เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยวิชาชีพ

sincerely screen

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

sincerely screen

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

บริษัท ตระกูลไทย โปรดักส์ จำกัด

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

จป.วิชาชีพ

จป.วิชาชีพ

บริษัท อาร์ทเวย์ จำกัด

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.