งาน พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer)  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
พนักงานจัดซื้อ (Purchasing Officer)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา)

อัตราค่าจ้าง 15,000-18,000 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
• รับและจดบันทึก ใบขอซื้อ PR และใบสั่งซื้อ PO
• ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า/บริการ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ในเบื้องต้น
• เจราจาต่อรอง สำรวจราคาตลาด และทิศทางราคาสินค้า ราคาวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมในการจัดซื้อ
• จัดส่งใบสั่งซื้อไปยังผู้ขอซื้อ และผู้ขายสินค้า/บริการ
• บันทึกการจัดซื้อจัดจ้างใบอนุมัติซื้อ และประสานงานให้กับฝ่ายบัญชี
• ปรับปรุงทะเบียนการจัดซื้อ และทะเบียนผู้ขายรายใหม่
• รวบรวม บันทึก ใบประเมินผลผู้ขาย ส่งผลการประเมินผู้ขายที่ไม่ผ่านเกณฑ์
• จัดเก็บเอกสาร fling & scan
• รับเรื่อง ข้อมูลจากแผนกอื่น ๆ และงานทั่วไปของแผนก

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการวิศวกรรม, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี ด้านงานจัดซื้อเกี่ยวกับงานรถมอเตอร์ไซด์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  5. มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และละเอียดรอบคอบ
  6. รักการเรียนรู้และสนใจที่จะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
  7. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
  8. สามารถอ่าน เขียนและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1. เงินโบนัส ( ขึ้นกับผลกำไรในแต่ละปี )
2. ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอก)
3. ประกันสุขภาพ (OPD)
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5. ค่าครองชีพ
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. เบี้ยเลี้ยงการเดินทาง (กรณีออกต่างจังหวัด)
8. ค่าโทรศัพท์มือถือ (เฉพราะตำแหน่งงาน)
9. กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
10. ทุนการศึกษาพนักงาน และบุตร (เป็นทุนการศึกษาให้ฟรี)
11. กิจกรรมนันทนาการต่างๆ

สถานที่ปฏิบัติงาน
สถานที่ทำงาน : SOLARYN (Royal Motor Design) 33 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-287-3184 ต่อ 203 เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. https

วิธีการรับสมัครงาน
ส่งประวัติส่วนตัว (resume) มาที่อีเมล์ : hr@yipintsoi.com
โทร. (662)353 8600 ต่อ 2110

เว็บไซต์ : www.yipintsoi.com

หมายเหตุ
สถานที่ทำงาน : SOLARYN (Royal Motor Design)
33 ซอย นราธิวาสราชนครินทร์ 10 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-287-3184 ต่อ 203 เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
https://g.co/kgs/ShTmVF

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
เลขที่ 523 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ติดต่อ ฝ่ายบุคคลฯ
โทรศัพท์ : 02-353-8600 Ex. 2110, 086-340-4598 (จ - ศ เวลา 08.00 - 18.30 น.)
แฟกซ์ : 02-353-8680
เว็บไซต์ : http://www.yipintsoi.com

รายละเอียดบริษัท
บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจหลักด้านระบบงานคอมพิวเตอร์แบบครบวงจรนอกจากนี้ยังดำเนินธุรกิจด้านการจำหน่าย สินค้าด้านวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, และโทรคมนาคม, วัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก, ปุ๋ยเคมีเกษตร, สี (สีอุตสาหกรรมและอาคาร) และติดตั้งซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่า 90 ปี ต้องการรับผู้มีความสามารถและประสบการณ์มาร่วมงานกับบริษัทหลายอัตรา

บริษัทในเครือ (บริษัท ยิบอินซอย จำกัด)

บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด
Yip In Tsoi & Jacks Ltd.
•เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายปุ๋ยและเคมีเกษตรตราใบไม้ และตราหัวคนป่า ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
•จาหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
- สินค้าวัสดุสิ้นเปลือง ตัด ขัด ถู
- หินลับมีด หินเจียร และหินลับมีดกรีดยาง
- สินค้าฮาร์ดแวร์ มอเตอร์หินเจียร ปั๊มน้า ฟอยล์หลังคากันความร้อน บานพับ วาวล์ประหยัดน้า ใบเลี่อยไม้ และอื่นๆ
- สินค้าประหยัดพลังงาน หลอดไฟแอลอีดี และ หลอดไฟแอลอีดีไล่ยุง
- เครื่องมือทางการเกษตร และวัสดุสิ้นเปลืองทางการเกษตร

บริษัท ซีสซั่นส์เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Sissons Paints (Thailand) Ltd.
เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายสีหลายประเภท อาทิ สีสาหรับงาน พื้นอุตสาหกรรม (พื้นอิพอกซี่ปรับระดับ, สีทาพื้นอิพอกซี่, พื้นโพลียูรีเทน ฯลฯ) สีสาหรับพ่นตู้คอนเทนเนอร์, สีรองพื้นกันสนิม, สีน้ามัน, น้ายาลอกสี, สีกัลวาไนซ์, สีสาหรับงาน กันซึม, สีน้าทาอาคาร, สีทนความร้อน, สนามกีฬาโพลียูรีเทน, สีจราจรโคลด์พลาสติก, ระบบพื้นโรยเกล็ดพอลิเมอร์ เป็นต้น ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และ มอก. ภายใต้นโยบาย “เราจะผลิตและจาหน่ายสีที่มีคุณภาพคงทนด้วยความรับผิดชอบ และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า”

บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด
TCCL Company Limited
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของภาครัฐและเอกชน ขอบเขตงานประกอบด้วยงานระบบ งานวิศวกรรม งานการออกแบบและการจัดหาผลิตภัณฑ์ งานรับเหมาก่อสร้างและการจัดการโครงการและงานอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ยิบอินซอย เอ็นเนอร์ยี จำกัด
Yipintsoi Energy Co., Ltd.
ดาเนินธุรกิจด้าน Power & Energy, ธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อย (Electrical Substation) และระบบสายส่งกระแสไฟฟ้า (Transmission Line) ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการด้านวิศวกรรมชั้นสูง โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

บริษัท เอ็นริช โบรคเกอร์ จำกัด
Enrich Broker Co., Ltd.
เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดหากรมธรรม์ ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ เรื่องการประกันวินาศภัยทุกประเภท

บริษัท แทนเจอรีน จำกัด
Tangerine Co., Ltd.
แทนเจอรีนเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และมีความพร้อมที่จะนาเสนอ Enterprise IT Solutions และ Services ที่สามารถสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้
•Productivity & Work Transformation
•Smart Business Analytics & AI
•Application Development
•Hybrid Cloud & Multi Cloud
•Converged Infrastructure
•Networking
•Storage & Data Protection
•Security Solutions
โดยคัดสรร Hardware, Software, Network รวมถึงโซลูชั่นส์และบริการจากพันธมิตรชั้นนาระดับโลก และทีมงานของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะนาเสนอโซลูชั่นส์และการบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

บริษัท ยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จำกัด
Yipintsoi Consulting Co., Ltd.
ให้คาปรึกษา แนะนา และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร รวมถึงบริการติดตั้งระบบงาน
•Enterprise Software & IT Business Solutions
•Microsoft Business Intelligence
•Oracle Business Solutions

บริษัท ยิบอินซอย โซลูชั่นส์ จำกัด
Yipintsoi Solutions Ltd.
เป็นผู้ให้บริการและมีความชานาญเกี่ยวกับ Data Integration, Data Capture, Data Management and Data Visualization :-
•Informatica
•Tableau
•Attunity
•Display Technology

บุคลากรและทีมงาน
ปัจจุบันบริษัท ยิบอินซอย จากัด และบริษัทในเครือ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,700 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และชานาญงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมในด้านวิชาการ ด้านผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่าย และเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และคุณภาพของพนักงาน และสร้างความมั่นใจในการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 22 มิถุนายน 2565

Systems Engineer, System Administrator

Systems Engineer, System Administrator

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก )

Programmer (Java Developer) *ด่วน! 5 อัตรา*

Programmer (Java Developer) *ด่วน! 5 อัตรา*

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก )

Programmer (.Net/C.Net Developer)

Programmer (.Net/C.Net Developer)

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก )

Data Engineer / Data Developer / Software Developer (BI/ETL)

Data Engineer / Data Developer / Software Developer (BI/ETL)

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก )

Database Administrator

Database Administrator

กรุงเทพมหานคร (เขตบางรัก )

QC, พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ประจำโรงงานบางปู)

QC, พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (ประจำโรงงานบางปู)

สมุทรปราการ (เมืองสมุทรปราการ )

ขับรถโฟล์คลิฟท์

ขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับนักศึกษาจบใหม่ด่วน!!

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับนักศึกษาจบใหม่ด่วน!!

บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

Customer Service Officer

Customer Service Officer

บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

พนักงานจัดซื้อ

พนักงานจัดซื้อ

บริษัท ฮิวแมน เอชีฟเม้นท์ ซูพีเรียร์ เซอร์วิส จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

หัวหน้าคลังสินค้า ( WAREHOUSE SUPERVISOR )

หัวหน้าคลังสินค้า ( WAREHOUSE SUPERVISOR )

บริษัท เจริญกิจรุ่งเรืองโฮลดิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

พนักงานจัดเตรียมสินค้า

พนักงานจัดเตรียมสินค้า

บริษัท เจริญกิจรุ่งเรืองโฮลดิ้ง จำกัด

กรุงเทพมหานคร (เขตยานนาวา )

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.