Purchasing Supervisor

1 จัดทำแผนการ Forcast ให้กับผู้ขาย ตามปริมาณความต้องการของโรงงาน
2 สรุปและเปรียบเทียบราคาต่อหน่วย / Suppiler รายใหม่ / MOQ เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาทุกเดือน
3 จัดหาผลิตภัณฑ์และ supplier ใหม่ๆ สำหรับวัตถุดิบทางตรง (วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์)
4 เจรจาและต่อรองราคา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีราคาเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
5 สนับสนุนแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจัดการทดสอบตัวอย่าง ประสานงานกับ supplier ตามความต้องการของผู้ร้องขอ
6 ดูแลการจัดส่งวัตถุดิบ; ติดตาม PO ต่างประเทศ ทั้งสถานะและแผนกำหนดการจัดส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งแรกจาก Supplier
ให้เป็นไปตามแผนการผลิต, กำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงของความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
7 จัดทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับราคาและเงินที่ใช้ในวัตถุดิบ รวมถึงทบทวนแนวโน้มของวัตถุดิบสำหรับเหตุการณ์
เกี่ยวกับ demand และ supply
8 ดำเนินการวางแผน Audit supplier ประจำปี พร้อมประเมินผลและรวบรวมรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 25000 - 30000

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. ชาย / หญิง อายุ 28 - 38 ปี
  • 2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 3. เน้นผู้มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ
  • 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
  • 6. สามารถและทักษะด้านการต่อรอง
  • 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
  • 8. มีความซื่อสัตย์สุจริต / มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด เลขที่ 700/830 ม.6 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

จังหวัด : ชลบุรี

วิธีการรับสมัครงาน :
บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด เลขที่ 700/830 ม.6 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ( ฝ่ายโรงงาน )
083-2429926 ,038-185255-6 ต่อ 100 คุณรัชดา
E-mail: ratchada@lotte.co.th


บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 19 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 กรุงเทพมหานคร 10120
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
02-029-1415

รายละเอียดบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมากฝรั่ง ตรา "LOTTE"

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 27 มิถุนายน 2563


บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด

ฺBASE Admin ธุรการ ประจำสาขา ชุมพร

ฺBASE Admin ธุรการ ประจำสาขา ชุมพร

รับผิดชอบดูแลเอกสารในส่วนงาน ด้านบัญชี Stock และ งานฝ่ายบุคคล Support งานสาขา และ Suport S..

ชุมพร


พนักงานขาย ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี

พนักงานขาย ประจำสาขา สุราษฎร์ธานี

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

สุราษฎร์ธานี


พนักงานขาย (Sales Moto) ประจำ สาขาระยอง

พนักงานขาย (Sales Moto) ประจำ สาขาระยอง

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

ระยอง


พนักงานขาย ประจำจังหวัดชลบุรี

พนักงานขาย ประจำจังหวัดชลบุรี

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

ชลบุรี


พนักงานขาย Sales Van ประจำสาขาสระแก้ว (สนใจ โทร 083-096-2057)

พนักงานขาย Sales Van ประจำสาขาสระแก้ว (สนใจ โทร 083-096-2057)

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัท โดยใช้รถยนต์ในการออกขายสินค้า ในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ปฏ..

สระแก้ว (เขาฉกรรจ์, เมืองสระแก้ว)


เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำอมตะนคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ประจำอมตะนคร

เพื่อรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน งานด้านการจัดการสิ่งแว..

ชลบุรี


พนักงานขาย ประจำสาขาปากช่อง

พนักงานขาย ประจำสาขาปากช่อง

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

นครราชสีมา


พนักงานขาย ประจำสาขานครราชสีมา

พนักงานขาย ประจำสาขานครราชสีมา

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

นครราชสีมา


พนักงานขาย ประจำ จ.กำแพงเพชร

พนักงานขาย ประจำ จ.กำแพงเพชร

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

กำแพงเพชร


พนักงานขาย สาขานครพนม

พนักงานขาย สาขานครพนม

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

นครพนม


พนักงานขาย ประจำสาขาศรีสะเกษ

พนักงานขาย ประจำสาขาศรีสะเกษ

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

ศรีสะเกษ


พนักงานขาย ประจำสาขาเชียงใหม่

พนักงานขาย ประจำสาขาเชียงใหม่

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

เชียงใหม่


พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ สาขาพิจิตร

พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ สาขาพิจิตร

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์/รถจักรยานต์ยนต์ ในการออกขายสินค้าในเ..

พิจิตร


Sales หน่วยรถเงินสด พนักงานขาย สาขานนทบุรี

Sales หน่วยรถเงินสด พนักงานขาย สาขานนทบุรี

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

นครศรีธรรมราช


พนักงานขายหน่วยเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ ประจำ สาขานครสวรรค์

พนักงานขายหน่วยเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ ประจำ สาขานครสวรรค์

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

นครสวรรค์


พนักงานขาย ประจำจังหวัดสุโขทัย

พนักงานขาย ประจำจังหวัดสุโขทัย

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

สุโขทัย


พนักงานขาย ประจำสาขามหาสารคาม

พนักงานขาย ประจำสาขามหาสารคาม

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

มหาสารคาม


พนักงานขายประจำ สาขา รามคำแหง (รามคำแหง 64/1)

พนักงานขายประจำ สาขา รามคำแหง (รามคำแหง 64/1)

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ ในการออกขายสินค้า ในพื้นที..

กรุงเทพมหานคร (บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง)


พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ ประจำ จ.พิษณุโลก

พนักงานขายเงินสด หน่วยรถจักรยานยนต์ ประจำ จ.พิษณุโลก

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

พิษณุโลก


นักศึกษาฝึกงานแผนกนำเข้า-ส่งออก(ออกแบบ)

นักศึกษาฝึกงานแผนกนำเข้า-ส่งออก(ออกแบบ)

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ photoshop - มีผลงานทางด้านการออกแบบ - ..

กรุงเทพมหานคร (บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร)


Purchasing Supervisor

Purchasing Supervisor

1 จัดทำแผนการ Forcast ให้กับผู้ขาย ตามปริมาณความต้องการของโรงงาน 2 สรุปและเปรียบเทียบ..

ชลบุรี


พนักงานขาย ประจำ สาขานครศรีธรรมราช

พนักงานขาย ประจำ สาขานครศรีธรรมราช

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

นครศรีธรรมราช


เจ้าหน้าที่บัญชี ( ประจำโรงงานอมตะนคร)

เจ้าหน้าที่บัญชี ( ประจำโรงงานอมตะนคร)

1.บันทึกรับวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และตรวจสอบยอดคงเหลือ 2.จัดทำเอกสารตั้งหนี้และรวบรวมข้อมูลและเ..

ชลบุรี


พนักงานขาย ประจำสาขาอุทัยธานี ด่วน !!!

พนักงานขาย ประจำสาขาอุทัยธานี ด่วน !!!

- รับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ ในการออกขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแล..

อุทัยธานี


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.