เข้าระบบผู้สมัครงาน
มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานในฐานะสถาบันวิชาการอิสระ มิได้แสวงหากำไร เริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2536 ในฐานะหน่วยปฏิบัติของมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย โดยมีพื้นฐาน ปรัชญา การทำงานที่มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ เจตนารมณ์หลักของสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดการประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ ในสังคม ซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ เอกชน ประชาชน องค์กร พัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ตลอดจนสถาบันทางวิชาการอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงสู่การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก

เจ้าหน้าที่แผนงานอาวุโส

1. ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา รวมถึงแนวโน้มการตลาดเพื่อการพัฒนาข้อกำหนดใหม่ / ปรับปรุงข้อกำหนดเดิม
2. ให้คำปรึกษา และข้อมูลทางเทคนิคแก่ผู้ขอการรับรอง / ผู้ประเมิน ฉลากเขียว
3. ดูแลการขึ้นทะเบียนห้องทดสอบ การประเมินผล และสรรหาห้องทดสอบเพื่อรองรับผู้ประกอบการ
4. จัดการควบคุมข้อมูล บันทึก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรับรอง
5. ตรวจโรงงานตามเกณฑ์การประเมิน และจัดทำรายงาน บันทึกการประชุม
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

อัตรา : 1

เงินเดือน : ***

สวัสดิการ :
(สำหรับพนักงานสัญญาจ้างประจำ) ประกันสังคม, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ทันตกรรม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
เวลาทำงานจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย / เพศหญิง
  • 2. ไม่จำกัดอายุ
  • 3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  • 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • 5. การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม / วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม / เคมี / เคมีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  • 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดี

สถานที่ปฏิบัติงาน :
16/151 Thailand Environment Institute Foundation

จังหวัด : นนทบุรี

วิธีการรับสมัครงาน :
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โปรดส่งประวัติส่วนตัว พร้อมหลักฐานการศึกษา และผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ
• สมัครด้วยตนเอง ที่มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
• สมัครทาง Email (โปรดระบุ Subject : ตำแหน่งงาน / ชื่อโครงการ)
มายัง teijobhr@gmail.com และ cc: teijob@tei.or.th
• สมัครทางไปรษณีย์ กรุณาจ่าหน้าซองถึงแผนกบุคคล หรือวงเล็บมุมซองว่าสมัครงานพร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
16/151 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
ติดต่อ : เจ้าหน้าที่ส่วนงานบุคลากร
โทรศัพท์ : 02-503-3333 ต่อ 410
แฟกซ์ : 02-504-4826-8
เว็บไซต์ : http://www.tei.or.th
แผนที่ : ดูแผนที่บริษัท
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 14 มิถุนายน 2562


ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560