เจ้าหน้าที่แผนงานและบริหารความเสี่ยง

- รวบรวมและจัดทำแผนงานในภาพรวมของทั้งบริษัท รวมทั้งติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนงานของฝ่ายต่างๆ
- ประสานงาน ติดตาม และรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลการบริหาร / ควบคุมความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด

อัตรา : 1

เงินเดือน : ตามประสบการณ์และตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
- โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ
- เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
- การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
- สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศชาย-หญิง อายุ 23 - 30 ปี
  • 2. วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี, การเงิน , บริหารธุรกิจ หรือบริหารความเสี่ยง
  • 3. มีทักษะในการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูล และประสานงาน
  • 4. มีความรู้ทางด้านบัญชีและวิเคราะห์ทางการเงิน รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
  • 5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ( Word, Excel, Powerpoint ) ได้ดี
  • 6. มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • 7. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • 8. หากมีประสบการณ์จากธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประจำสำนักงานใหญ่

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
- สมัคร online ผ่าน www.jobth.com
- ส่งประวัติการสมัครงานที่ E-mail : hr@namsengins.co.th
- สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการพนักงาน (ชั้น 6)
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-0173333 ต่อ 731,734
โทรสาร : 02-0173333 ต่อ 735


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
767 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ติดต่อ ฝ่ายการพนักงาน
02-017-3333 ต่อ 731-734
02-017-3333 ต่อ 735

รายละเอียดบริษัท
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ชอบความท้าทาย ริเริ่มสร้างสรร เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทมีตำแหน่งดังนี้

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 07 กรกฎาคม 2563


บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสาขา (นครสวรรค์, ระยอง, นครพนม ,นครปฐม,สระบุรี)

ผู้จัดการสาขา (นครสวรรค์, ระยอง, นครพนม ,นครปฐม,สระบุรี)

- วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย - ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานสิ..

กรุงเทพมหานคร


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคเหนือ

-ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ -เจร..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

เจ้าหน้าที่ประเมินราคา

- ตรวจสอบและประเมินราคาความเสียหายของรถประกัน, คู่กรณีและทรัพย์สิน ให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล

-ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ -เจร..

กรุงเทพมหานคร


ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ผู้ช่วยหัวหน้า/หัวหน้า แผนกดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ติดตาม การเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. สำนักงาน ปปง. ตลา..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


JAVA Programmer

JAVA Programmer

- วางแผน พัฒนา โปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร เพื่อตอบสนอง Business Unit - รวบรวมและวิเคราะห์..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคใต้

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคใต้

- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เ..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่แผนงานและบริหารความเสี่ยง

เจ้าหน้าที่แผนงานและบริหารความเสี่ยง

- รวบรวมและจัดทำแผนงานในภาพรวมของทั้งบริษัท รวมทั้งติดตาม ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน ตาม..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันออก

- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เ..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันตก

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคตะวันตก

- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เ..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคกลาง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ประจำภาคกลาง

- ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่ - เ..

กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ)


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.